Beter eten is de wereld beter achterlaten.

We willen een leefbare aarde overdragen aan toekomstige generaties. Om dat mogelijk te maken, moet ons voedselsysteem verduurzamen. Daarom zetten we ons in om eetpatronen te doorbreken, voedsel op slimme manieren te produceren, duurzamer te verpakken en verspilling tegen te gaan. Met een positieve instelling en door onze kennis en kunde in te zetten, willen we samen met onze partners bijdragen aan een mooiere wereld. En klanten producten en oplossingen te bieden waarmee zij een verschil kunnen maken.

Inhoud:

De wereld beter achterlaten in 2022.

Samen met vaste boeren, telers en leveranciers hebben wij in 2022 opnieuw stappen gezet om het steeds een beetje beter te doen. Beter eten is wat ons betreft gemaakt met respect voor mens, dier en natuur.

In 2022 stond due diligence centraal, het proces waarmee potentiële en daadwerkelijk nadelige gevolgen voor mens en milieu worden geïdentificeerd voor producten uit risicolanden. We werken voortdurend om duurzaamheid te integreren in onze missie en organisatie. We deelden onze nieuwe ambitie op het gebied van emissiereductie in scope 3 en vervolgstappen op het gebied van mensenrechten met al onze leveranciers. We stellen specifieke duurzaamheidseisen aan onze producten en monitoren dit samen met onze boeren, telers en leveranciers. Hierdoor kregen we in 2022 een beter inzicht in onze ketens.

We zijn voorstander van aankomende Europese wetgeving op gebied van verantwoord en duurzaam ondernemen (Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)). In dit hoofdstuk lees je alles over de stappen die we in 2022 zetten om onze impact op klimaat, biodiversiteit, mensenrechten en dierenwelzijn te blijven verbeteren.

Onze toeleveringsketen.

Boer en grondstoffen.

Het telen en verbouwen van grondstoffen of het houden van vee voor de productie van grondstoffen, zowel dichtbij als ver weg.

Productie en transport.

Grondstoffen worden gesneden, ingrediënten samengesteld, bereid en verpakt om vervolgens de producten richting distributie-centra te vervoeren.

Collega’s en bedrijfsvoering. 

Producten worden met alle zorg behandeld door onze collega’s in distributiecentra, HUB’s, Home Shop Centers, Pick Up Points en natuurlijk onze winkels.

Klanten.

Producten belanden bij de klant via winkels in de buurt, onderweg of bezorging. De klant kan gerust genieten van veilig voedsel dat wordt geproduceerd met respect voor mens, dier en klimaat. 

Elk product dat Albert Heijn verkoopt brengt een verantwoordelijkheid met zich mee voor milieu, dierenwelzijn, biodiversiteit en de mensen die werkzaam zijn in de keten. Samen met onze leveranciers werken we continu aan het verbeteren van onze ketens. Of die leveranciers nu om de hoek wonen of aan de andere kant van de wereld. Daarbij zetten we vooral in op onze eigenmerkproducten omdat we daar de verbindende schakel zijn in de gehele keten tussen klant, leverancier, boer en teler. Om een duurzame basis te leggen, maken we gebruik van duurzaamheidskeurmerken en certificering. Extra stappen richting toekomstbestendige ketens zetten we door het doen van uitgebreid onderzoek naar kansen en dilemma’s in risicoketens, en daar dan verbeteringen samen met onze leveranciers uit te voeren.

Duurzaam bouwen aan toekomstbestendige ketens.

Zo dichtbij mogelijk en zo ver weg als nodig.

Bij Albert Heijn doen we er alles aan om het beste op het bord van onze klanten te krijgen. Daarom werken we nauw samen met een groep vaste, vertrouwde boeren en telers, partners en leveranciers uit zowel Nederland als daarbuiten. Verse producten halen we van zo dichtbij mogelijk en zo ver weg als nodig. Zo komt bijna de helft van onze onbewerkte groente en fruit op dit moment uit Nederland en stoppen we per 1 juni 2023 met het invliegen van onbewerkte aardappelen, groente en fruit. We spannen ons in om dit aandeel te laten groeien, door nieuwe teelt- en bewaartechnieken waarmee we de seizoenen in Nederland steeds beter benutten.

Productielocaties van eigenmerkproducten zijn terug te vinden op onze wereldkaart. Sinds 2022 zijn ook de boeren en telers uit Beter voor Natuur & Boer voor zuivel en aardappel, groente en fruit op de wereldkaart vindbaar. En vanaf 2023 vindt de klant ook de boeren uit Beter voor Natuur & Boer voor kip en varken op de kaart. Meer dan 1.100 boeren en telers binnen Beter voor Natuur & Boer zijn actief in Nederland.

Heerlijk van dichtbij.

Albert Heijn wil laten zien dat er ontzettend veel lekkers uit Nederland komt, van seizoensproducten...

Peultjes en sugarsnaps uit Zimbabwe.

Albert Heijn koopt groente en fruit zo dichtbij als mogelijk en zo ver weg als nodig...

Due diligence aanpak.

Om de ketens van producten of grondstoffen uit hoog risicolanden te onderzoeken, hebben we in 2019 een due diligence aanpak opgezet.

De basis op orde.

We willen dat onze klanten met een gerust hart bij ons boodschappen kunnen doen. Daarom vragen we van de leveranciers van onze eigenmerkproducten om te voldoen aan certificering op het gebied van product- en voedselveiligheid en om te werken volgens milieu- en sociale standaarden. Dit zien wij als basis voor alle producten en vooral in hoogrisicogebieden en voor risicogrondstoffen. Onze klanten kunnen dit onder andere zien aan de producten via keurmerken.

Duurzaamheids- en veiligheidsstandaarden bij Albert Heijn.

Keurmerken van Milieu Centraal, voedsel- en productveiligheid...

Aanvullende voorwaarden voor risicolanden.

We schenken speciale aandacht aan producten uit hoogrisicolanden.

Kritische producten en grondstoffen.

Binnen ons eigenmerkassortiment identificeren wij kritische producten en grondstoffen...

Aanvullende sociale- en milieuvoorwaarden.

Voor de top 15 kritische producten en grondstoffen hebben we aanvullende sociale- en milieuvoorwaarden.

Certificering in aardappel-, groente- en fruitketen.

Transparantie herkomst en onze eisen waaraan alle aardappel-, groente...

Wet oneerlijke handelspraktijken.

Sinds november 2021 geldt in Nederland de ‘wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorziening’. Deze wet vloeit voort uit de in april 2019 aangenomen Europese richtlijn Unfair Trading Practices (UTP). De wet is onderdeel van een pakket maatregelen van de Europese Unie om de positie van de boer in de keten te versterken. Wij staan achter deze wetgeving. Wij vinden het belangrijk om goede relaties te onderhouden met onze leveranciers. Daarbij zijn wij ons bewust van de verantwoordelijkheden die wij hebben richting hen. De afspraken die wij met onze leveranciers maken, leggen wij altijd schriftelijk vast in een overeenkomst die door beide partijen wordt ondertekend. Daarbij werken wij met standaardovereenkomsten die wij zelf hebben opgesteld. Voor inwerkingtreding van deze wetgeving, hebben wij onze overeenkomsten gecontroleerd op compliance met deze wetgeving. Deze voldeden al grotendeels aan de wetgeving. Het enige dat in sommige van onze contracten afweek van de richtlijn, was de betalingstermijn. Waar nodig hebben we dit in overeenstemming met onze leveranciers aangepast.

Meer dan certificering: we gaan veel verder.

Als Albert Heijn hebben wij invloed op de ketens waarin we nauw samenwerken met onze leveranciers. Naast het verplichten van milieu- en sociale certificering zetten we onze eigen kennis en kracht in voor het bouwen van toekomstbestendige ketens. We investeren samen met onze ketenpartners in kwaliteit, waardecreatie en duurzaamheid. Dit doen we met onze ketens van ver en van dichtbij. Binnen onze versketens van dichtbij geven wij die samenwerkingen vorm in Beter voor Natuur & Boer. Ook in ketens ver weg werken we met leveranciers om verder te ontwikkelen op het gebied van mensenrechten en milieu. In dit hoofdstuk lees je meer over onze samenwerkingsprojecten met ketenpartners dichtbij en ver weg.

Beter voor Natuur & Boer.

Met meer dan 1.100 boeren en telers werken we samen om onze versketens zo duurzaam, transparant en eerlijk mogelijk te maken.

Groeiend biologisch aanbod.

We hebben het grootste assortiment biologisch, en stimuleren en inspireren iedereen om biologisch...

Opvolging ketenonderzoeken 2021 en 2022.

We doen aanvullend onderzoek in productketens uit hoog risicolanden...

Ketenprojecten.

Met verschillende ketenprojecten werken we aan verbeteringen binnen veel van onze productketens.

Onze route naar 45% minder broeikasgassen.

We nemen onze verantwoordelijkheid om de wereld beter achter te laten. De snelheid waarmee de aarde momenteel opwarmt is ongekend hoog, wat grote gevolgen heeft voor milieu, mens en dier. De gevolgen zijn wereldwijd te merken: stijgende temperaturen, meer stortregens, zwaardere stormen, langere droge en hete periodes. Ook kan klimaatverandering leiden tot een tekort aan drinkwater en voedsel. Het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, waarschuwde in 2021 dat we alleen met drastische maatregelen de temperatuurstijging nog kunnen beperken tot ruim onder de 2°C. Het is dan ook van belang dat we samen onze verantwoordelijkheid blijven nemen en in actie komen om onze uitstoot sterk te verminderen.

In 2019 committeerden we ons - met moederbedrijf Ahold Delhaize - aan het Science Based Targets initiative (SBTi). Zij hebben een raamwerk dat helpt te specificeren hoeveel en hoe snel organisaties hun uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen om in 2050 binnen de maximale temperatuurstijging van 2°C te blijven. Helaas wordt steeds duidelijker dat we bij 2°C al kantelpunten bereiken waarmee de opwarming van de aarde onomkeerbaar wordt. Daarom scherpte Albert Heijn de ambitie in 2022 aan van 15% naar 45% minder uitstoot van broeikasgassen in de keten (scope 3) in 2030 ten opzichte van 2018.

Onze eigen bedrijfsvoering – winkels, distributiecentra en kantoren – is al volledig klimaatneutraal door de overstap naar groene stroom, winkels te verbouwen naar gasloos en de overige uitstoot te compenseren. Hiermee hebben we onze klimaatdoelstelling om de uitstoot van broeikasgassen in onze eigen operaties (scope 1-2) met 50% te verminderen ten opzichte van 2018 gehaald. We gaan verder door met reduceren om zo ons doel van Netto 0 te behalen.

Onze uitstoot in kaart gebracht.

Albert Heijn heeft in de eigen bedrijfsvoering – winkels, distributiecentra en kantoren – de uitstoot al flink teruggedrongen met 85% (ten opzichte van 2018).1 Hier hebben we hard voor gewerkt. We besparen zoveel mogelijk door bijvoorbeeld deuren te plaatsen voor alle koelingen en ledverlichting te installeren. In de afgelopen 10 jaar zijn we per m2 winkelvloeroppervlak 40% minder energie gaan gebruiken. De verduurzaming van onze energie met de overstap naar 100% Hollandse windenergie in 2021 zorgde voor een grote reductie van onze uitstoot. In 2022 hadden we een uiteindelijke broeikasgasuitstoot van 45,4 kiloton inclusief transport. Dit compenseerden we door te investeren in 2 gecertificeerde (Verified Carbon Standard) klimaatprojecten. Daarmee is de eigen bedrijfsvoering volledig klimaatneutraal.

De totale broeikasgasuitstoot van Albert Heijn in scope 1 en 2 was in 2022 28,8 kiloton per m2 winkelvloeroppervlak. In 2022 voegden we distributiecentra, Home Shop Centers, HUB- en PUP-locaties en hoofdkantoor toe aan de scope. Met de uitbreiding van de scope zijn ook de historische aantallen in onderstaande tabellen aangepast.

1 Eerder werd 92% minder uitstoot gecommuniceerd, maar door een uitbreiding van de scope daalde het cijfer iets. Sinds 2022 vallen namelijk, behalve Albert Heijn-winkels, ook DC’s, HSC’s en Ecommerce binnen de scope.

* In scope: eigen winkels, kantoren, DC’s, HSC’s en Ecommerce. Tot 2021 vielen DC’s, HSC’s en Ecommerce buiten de scope. Resultaten in deze tabel verschillen dus van cijfers in het Missieverslag 2021, omdat cijfers van 2018-2021 zijn aangepast naar de nieuwe scope.

Terugdringen van onze broeikasgasuitstoot.

Hoewel onze eigen bedrijfsvoering al klimaatneutraal is, blijven we onze uitstoot in scope 1 en 2 natuurlijk zoveel mogelijk reduceren. Maar 99% van onze uitstoot komt niet van onze eigen operatie maar uit onze ketens. Dit betekent dat we veel samenwerken met ketenpartners om de broeikasgasuitstoot te verlagen. Zoals het stoppen met het invliegen van onbewerkt groente en fruit, installeren van warmtepompen en het verbeteren van verpakkingen door reductie, gebruik van gerecyclede materialen en het beter recyclebaar maken van verpakkingen. We hebben ons doel van netto-nul uitstoot nog niet behaald maar we zijn trots op de stappen die we in 2022 hebben gezet in onze eigen productieketen, distributiecentra, in transport, logistiek en in de winkel.

Efficiënt omgaan met energie.

We zijn spaarzaam met onze energie. We zijn steeds meer zelfvoorzienend, en steeds meer circulair met de R ladder.

Steeds zuinigere winkels en distributiecentra.

We werken toe naar alle winkels gasloos, gebruiken natuurlijke koudemiddelen en verduurzamen...

Steeds duurzamer transport.

Op weg naar volledig uitstootvrij transport. We zetten in op elektrisch en gebruik van biobrandstoffen.

Onze roadmap voor minder uitstoot in de keten.

We werken aan onze aangescherpte ambitie: 45% minder broeikasgassen...

Eiwittransitie: Op weg naar meer plantaardig.

Een meer plantaardig voedingspatroon verlaagt de belasting op het milieu. Plantaardige voeding heeft vaak een lagere uitstoot en voor de productie is relatief minder land en water nodig. Daarnaast kan de productie van plantaardige eiwitten makkelijker worden opgeschaald om de groeiende wereldbevolking te voeden. Daarom helpen we klanten met de beweging naar meer plantaardig. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een breed vega(n) en plantaardig assortiment, door de klant bewust te maken van de positieve impact, door inspiratie te bieden voor vega(n) recepten en een betaalbaar assortiment van vega(n) Prijsfavorieten.

Grootste vega(n) en plantaardig aanbod.

153 nieuwe producten met de focus op smaak en inspiratie, met als doel een meer plantaardig voedingspatroon.

Minder verspilling.

We willen het liefst dat al het eten dat we aanbieden en verkopen ook opgegeten wordt. Helaas gaat er nog steeds eten verloren. Van al het voedsel dat alle supermarkten van Nederland aanbieden, bereikt 1,6% nooit het bord van de klant1. Dat vinden we bij Albert Heijn zonde. Zonde van de producten en van alle energie, tijd en moeite die is gestopt in het maken ervan. Daarom nemen we tal van initiatieven om voedselverspilling tegen te gaan. In onze ketens, in de winkel en bij onze klanten. We gaan samen voor een duurzaam voedselsysteem waar ook toekomstige generaties van kunnen genieten.

Minder voedselverspilling in ketens, winkel en bij de klant.

In 2030 willen we onze voedselverspilling met 50% hebben verminderd ten...

1 Bron: Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Wageningen Universiteit & Research (WUR) en het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit.

Beter verpakken.

Verpakkingen zijn niet alleen noodzakelijk voor de voedselveiligheid maar ook om ervoor te zorgen dat producten langer houdbaar zijn en veilig vervoerd worden. We zijn trots dat we onze eigenmerkproducten zo duurzaam mogelijk verpakken. Maar we willen het altijd beter doen. Daarom zijn we voortdurend bezig met verpakkingsreductie en het gebruik van recyclebare materialen.

Naast onze eigen doelstellingen werken we aan gemeenschappelijke doelstellingen. De gemeenschappelijke doelstellingen zijn vastgelegd in het brancheplan Duurzaam Verpakken van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel en de circulariteitsdoelstellingen van het Plastic Pact NL. In de toekomst willen we naar een circulair verpakkingsaanbod, waarin meer verpakkingen worden hergebruikt en verpakkingsmaterialen worden gerecycled zonder verlies van grondstoffen. Om te blijven innoveren organiseren we in maart 2023 een Packathon waarbij duurzame denkers, creatieve ontwerpers en andere experts kunnen werken aan een duurzame verpakkingsinnovatie.

Minder verpakkingsmateriaal.

In 2022 hebben we 4,1 miljoen kilogram verpakkingsmateriaal bespaard bijvoorbeeld...

Meer hergebruik.

Op steeds meer manieren hergebruiken we steeds meer van onze verpakkingen.

Meer en beter recyclebare verpakkingen.

Naast reductie zetten we stappen richting meer en beter recyclebare verpakkingen en gerecyclede...

Bedrijfsafval bij Albert Heijn.

We steken veel energie in het verminderen van onze impact op het milieu door het gebruik van circulair verpakkingsmateriaal. Maar we willen ook onze interne afvalstroom onder controle houden. Onze belangrijkste afvalstromen zijn organisch afval (niet-verkochte producten), verpakkingsmateriaal (karton, papier en plasticfolies) en restafval. Er zijn ook kleinere stromen afval, zoals de schillen van de sinaasappels voor de sinaasappelpers.

Beter eten is de wereld beter achterlaten.

We willen een leefbare aarde overdragen aan toekomstige generaties. Om dat mogelijk te maken, moet ons voedselsysteem verduurzamen. Daarom zetten we ons in om eetpatronen te doorbreken, voedsel op slimme manieren te produceren, duurzamer te verpakken en verspilling tegen te gaan. Met een positieve instelling en door onze kennis en kunde in te zetten, willen we samen met onze partners bijdragen aan een mooiere wereld. En klanten producten en oplossingen te bieden waarmee zij een verschil kunnen maken.

De wereld beter achterlaten in 2022.

Samen met vaste boeren, telers en leveranciers hebben wij in 2022 opnieuw stappen gezet om het steeds een beetje beter te doen. Beter eten is wat ons betreft gemaakt met respect voor mens, dier en natuur.

In 2022 stond due diligence centraal, het proces waarmee potentiële en daadwerkelijk nadelige gevolgen voor mens en milieu worden geïdentificeerd voor producten uit risicolanden. We werken voortdurend om duurzaamheid te integreren in onze missie en organisatie. We deelden onze nieuwe ambitie op het gebied van emissiereductie in scope 3 en vervolgstappen op het gebied van mensenrechten met al onze leveranciers. We stellen specifieke duurzaamheidseisen aan onze producten en monitoren dit samen met onze boeren, telers en leveranciers. Hierdoor kregen we in 2022 een beter inzicht in onze ketens.

We zijn voorstander van aankomende Europese wetgeving op gebied van verantwoord en duurzaam ondernemen (Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)). In dit hoofdstuk lees je alles over de stappen die we in 2022 zetten om onze impact op klimaat, biodiversiteit, mensenrechten en dierenwelzijn te blijven verbeteren.

Elk product dat Albert Heijn verkoopt brengt een verantwoordelijkheid met zich mee voor milieu, dierenwelzijn, biodiversiteit en de mensen die werkzaam zijn in de keten. Samen met onze leveranciers werken we continu aan het verbeteren van onze ketens. Of die leveranciers nu om de hoek wonen of aan de andere kant van de wereld. Daarbij zetten we vooral in op onze eigenmerkproducten omdat we daar de verbindende schakel zijn in de gehele keten tussen klant, leverancier, boer en teler. Om een duurzame basis te leggen, maken we gebruik van duurzaamheidskeurmerken en certificering. Extra stappen richting toekomstbestendige ketens zetten we door het doen van uitgebreid onderzoek naar kansen en dilemma’s in risicoketens, en daar dan verbeteringen samen met onze leveranciers uit te voeren.

Duurzaam bouwen aan toekomst-bestendige ketens.

Onze toeleveringsketen.

Boer en grondstoffen.

Het telen en verbouwen van grondstoffen of het houden van vee voor de productie van grondstoffen, zowel dichtbij als ver weg.

Productie en transport.

Grondstoffen worden gesneden, ingrediënten samengesteld, bereid en verpakt om vervolgens de producten richting distributie-centra te vervoeren.

Collega’s en bedrijfsvoering. 

Producten worden met alle zorg behandeld door onze collega’s in distributiecentra, HUB’s, Home Shop Centers, Pick Up Points en natuurlijk onze winkels.

Klanten.

Producten belanden bij de klant via winkels in de buurt, onderweg of bezorging. De klant kan gerust genieten van veilig voedsel dat wordt geproduceerd met respect voor mens, dier en klimaat. 

Zo dichtbij mogelijk en zo ver weg als nodig.

Bij Albert Heijn doen we er alles aan om het beste op het bord van onze klanten te krijgen. Daarom werken we nauw samen met een groep vaste, vertrouwde boeren en telers, partners en leveranciers uit zowel Nederland als daarbuiten. Verse producten halen we van zo dichtbij mogelijk en zo ver weg als nodig. Zo komt bijna de helft van onze onbewerkte groente en fruit op dit moment uit Nederland en stoppen we per 1 juni 2023 met het invliegen van onbewerkte aardappelen, groente en fruit. We spannen ons in om dit aandeel te laten groeien, door nieuwe teelt- en bewaartechnieken waarmee we de seizoenen in Nederland steeds beter benutten.

Productielocaties van eigenmerkproducten zijn terug te vinden op onze wereldkaart. Sinds 2022 zijn ook de boeren en telers uit Beter voor Natuur & Boer voor zuivel en aardappel, groente en fruit op de wereldkaart vindbaar. En vanaf 2023 vindt de klant ook de boeren uit Beter voor Natuur & Boer voor kip en varken op de kaart. Meer dan 1.100 boeren en telers binnen Beter voor Natuur & Boer zijn actief in Nederland.

Heerlijk van dichtbij.

Albert Heijn wil laten zien dat er ontzettend veel lekkers uit Nederland komt, van seizoensproducten...

Peultjes en sugarsnaps uit Zimbabwe.

Albert Heijn koopt groente en fruit zo dichtbij als mogelijk en zo ver weg als nodig...

Due diligence aanpak.

Om de ketens van producten of grondstoffen uit hoog risicolanden te onderzoeken, hebben we in 2019 een due diligence aanpak opgezet.

De basis op orde.

We willen dat onze klanten met een gerust hart bij ons boodschappen kunnen doen. Daarom vragen we van de leveranciers van onze eigenmerkproducten om te voldoen aan certificering op het gebied van product- en voedselveiligheid en om te werken volgens milieu- en sociale standaarden. Dit zien wij als basis voor alle producten en vooral in hoogrisicogebieden en voor risicogrondstoffen. Onze klanten kunnen dit onder andere zien aan de producten via keurmerken.

Duurzaamheids- en veiligheidsstandaarden bij Albert Heijn.

Keurmerken van Milieu Centraal, voedsel- en productveiligheid...

Aanvullende voorwaarden voor risicolanden.

We schenken speciale aandacht aan producten uit hoogrisicolanden.

Kritische producten en grondstoffen.

Binnen ons eigenmerkassortiment identificeren wij kritische producten en grondstoffen...

Aanvullende sociale- en milieuvoorwaarden.

Voor de top 15 kritische producten en grondstoffen hebben we aanvullende sociale- en milieuvoorwaarden.

Certificering in aardappel-, groente- en fruitketen.

Transparantie herkomst en onze eisen waaraan alle aardappel-, groente...

Wet oneerlijke handelspraktijken.

Sinds november 2021 geldt in Nederland de ‘wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorziening’. Deze wet vloeit voort uit de in april 2019 aangenomen Europese richtlijn Unfair Trading Practices (UTP). De wet is onderdeel van een pakket maatregelen van de Europese Unie om de positie van de boer in de keten te versterken. Wij staan achter deze wetgeving. Wij vinden het belangrijk om goede relaties te onderhouden met onze leveranciers. Daarbij zijn wij ons bewust van de verantwoordelijkheden die wij hebben richting hen. De afspraken die wij met onze leveranciers maken, leggen wij altijd schriftelijk vast in een overeenkomst die door beide partijen wordt ondertekend. Daarbij werken wij met standaardovereenkomsten die wij zelf hebben opgesteld. Voor inwerkingtreding van deze wetgeving, hebben wij onze overeenkomsten gecontroleerd op compliance met deze wetgeving. Deze voldeden al grotendeels aan de wetgeving. Het enige dat in sommige van onze contracten afweek van de richtlijn, was de betalingstermijn. Waar nodig hebben we dit in overeenstemming met onze leveranciers aangepast.

Meer dan certificering: we gaan veel verder.

Als Albert Heijn hebben wij invloed op de ketens waarin we nauw samenwerken met onze leveranciers. Naast het verplichten van milieu- en sociale certificering zetten we onze eigen kennis en kracht in voor het bouwen van toekomstbestendige ketens. We investeren samen met onze ketenpartners in kwaliteit, waardecreatie en duurzaamheid. Dit doen we met onze ketens van ver en van dichtbij. Binnen onze versketens van dichtbij geven wij die samenwerkingen vorm in Beter voor Natuur & Boer. Ook in ketens ver weg werken we met leveranciers om verder te ontwikkelen op het gebied van mensenrechten en milieu. In dit hoofdstuk lees je meer over onze samenwerkingsprojecten met ketenpartners dichtbij en ver weg.

Beter voor Natuur & Boer.

Met meer dan 1.100 boeren en telers werken we samen om onze versketens zo duurzaam, transparant en eerlijk mogelijk te maken.

Groeiend biologisch aanbod.

We hebben het grootste assortiment biologisch, en stimuleren en inspireren iedereen om biologisch...

Opvolging ketenonderzoeken 2021 en 2022.

We doen aanvullend onderzoek in productketens uit hoog risicolanden...

Ketenprojecten.

Met verschillende ketenprojecten werken we aan verbeteringen binnen veel van onze productketens.

Onze route naar 45% minder broeikasgassen.

We nemen onze verantwoordelijkheid om de wereld beter achter te laten. De snelheid waarmee de aarde momenteel opwarmt is ongekend hoog, wat grote gevolgen heeft voor milieu, mens en dier. De gevolgen zijn wereldwijd te merken: stijgende temperaturen, meer stortregens, zwaardere stormen, langere droge en hete periodes. Ook kan klimaatverandering leiden tot een tekort aan drinkwater en voedsel. Het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, waarschuwde in 2021 dat we alleen met drastische maatregelen de temperatuurstijging nog kunnen beperken tot ruim onder de 2°C. Het is dan ook van belang dat we samen onze verantwoordelijkheid blijven nemen en in actie komen om onze uitstoot sterk te verminderen.

In 2019 committeerden we ons - met moederbedrijf Ahold Delhaize - aan het Science Based Targets initiative (SBTi). Zij hebben een raamwerk dat helpt te specificeren hoeveel en hoe snel organisaties hun uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen om in 2050 binnen de maximale temperatuurstijging van 2°C te blijven. Helaas wordt steeds duidelijker dat we bij 2°C al kantelpunten bereiken waarmee de opwarming van de aarde onomkeerbaar wordt. Daarom scherpte Albert Heijn de ambitie in 2022 aan van 15% naar 45% minder uitstoot van broeikasgassen in de keten (scope 3) in 2030 ten opzichte van 2018.

Onze eigen bedrijfsvoering – winkels, distributiecentra en kantoren – is al volledig klimaatneutraal door de overstap naar groene stroom, winkels te verbouwen naar gasloos en de overige uitstoot te compenseren. Hiermee hebben we onze klimaatdoelstelling om de uitstoot van broeikasgassen in onze eigen operaties (scope 1-2) met 50% te verminderen ten opzichte van 2018 gehaald. We gaan verder door met reduceren om zo ons doel van Netto 0 te behalen.

Onze uitstoot in kaart gebracht.

Albert Heijn heeft in de eigen bedrijfsvoering – winkels, distributiecentra en kantoren – de uitstoot al flink teruggedrongen met 85% (ten opzichte van 2018).1 Hier hebben we hard voor gewerkt. We besparen zoveel mogelijk door bijvoorbeeld deuren te plaatsen voor alle koelingen en ledverlichting te installeren. In de afgelopen 10 jaar zijn we per m2 winkelvloeroppervlak 40% minder energie gaan gebruiken. De verduurzaming van onze energie met de overstap naar 100% Hollandse windenergie in 2021 zorgde voor een grote reductie van onze uitstoot. In 2022 hadden we een uiteindelijke broeikasgasuitstoot van 45,4 kiloton inclusief transport. Dit compenseerden we door te investeren in 2 gecertificeerde (Verified Carbon Standard) klimaatprojecten. Daarmee is de eigen bedrijfsvoering volledig klimaatneutraal.

De totale broeikasgasuitstoot van Albert Heijn in scope 1 en 2 was in 2022 28,8 kiloton per m2 winkelvloeroppervlak. In 2022 voegden we distributiecentra, Home Shop Centers, HUB- en PUP-locaties en hoofdkantoor toe aan de scope. Met de uitbreiding van de scope zijn ook de historische aantallen in onderstaande tabellen aangepast.

1 Eerder werd 92% minder uitstoot gecommuniceerd, maar door een uitbreiding van de scope daalde het cijfer iets. Sinds 2022 vallen namelijk, behalve Albert Heijn-winkels, ook DC’s, HSC’s en Ecommerce binnen de scope.

* In scope: eigen winkels, kantoren, DC’s, HSC’s en Ecommerce. Tot 2021 vielen DC’s, HSC’s en Ecommerce buiten de scope. Resultaten in deze tabel verschillen dus van cijfers in het Missieverslag 2021, omdat cijfers van 2018-2021 zijn aangepast naar de nieuwe scope.

Terugdringen van onze broeikasgasuitstoot.

Hoewel onze eigen bedrijfsvoering al klimaatneutraal is, blijven we onze uitstoot in scope 1 en 2 natuurlijk zoveel mogelijk reduceren. Maar 99% van onze uitstoot komt niet van onze eigen operatie maar uit onze ketens. Dit betekent dat we veel samenwerken met ketenpartners om de broeikasgasuitstoot te verlagen. Zoals het stoppen met het invliegen van onbewerkt groente en fruit, installeren van warmtepompen en het verbeteren van verpakkingen door reductie, gebruik van gerecyclede materialen en het beter recyclebaar maken van verpakkingen. We hebben ons doel van netto-nul uitstoot nog niet behaald maar we zijn trots op de stappen die we in 2022 hebben gezet in onze eigen productieketen, distributiecentra, in transport, logistiek en in de winkel.

Efficiënt omgaan met energie.

We zijn spaarzaam met onze energie. We zijn steeds meer zelfvoorzienend, en steeds meer circulair met de R ladder.

Steeds zuinigere winkels en distributiecentra.

We werken toe naar alle winkels gasloos, gebruiken natuurlijke koudemiddelen en verduurzamen...

Steeds duurzamer transport.

Op weg naar volledig uitstootvrij transport. We zetten in op elektrisch en gebruik van biobrandstoffen.

Onze roadmap voor minder uitstoot in de keten.

We werken aan onze aangescherpte ambitie: 45% minder broeikasgassen...

Eiwittransitie: Op weg naar meer plantaardig.

Een meer plantaardig voedingspatroon verlaagt de belasting op het milieu. Plantaardige voeding heeft vaak een lagere uitstoot en voor de productie is relatief minder land en water nodig. Daarnaast kan de productie van plantaardige eiwitten makkelijker worden opgeschaald om de groeiende wereldbevolking te voeden. Daarom helpen we klanten met de beweging naar meer plantaardig. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een breed vega(n) en plantaardig assortiment, door de klant bewust te maken van de positieve impact, door inspiratie te bieden voor vega(n) recepten en een betaalbaar assortiment van vega(n) Prijsfavorieten.

Grootste vega(n) en plantaardig aanbod.

153 nieuwe producten met de focus op smaak en inspiratie, met als doel een meer plantaardig voedingspatroon.

Minder verspilling.

We willen het liefst dat al het eten dat we aanbieden en verkopen ook opgegeten wordt. Helaas gaat er nog steeds eten verloren. Van al het voedsel dat alle supermarkten van Nederland aanbieden, bereikt 1,6% nooit het bord van de klant1. Dat vinden we bij Albert Heijn zonde. Zonde van de producten en van alle energie, tijd en moeite die is gestopt in het maken ervan. Daarom nemen we tal van initiatieven om voedselverspilling tegen te gaan. In onze ketens, in de winkel en bij onze klanten. We gaan samen voor een duurzaam voedselsysteem waar ook toekomstige generaties van kunnen genieten.

Minder voedselverspilling in ketens, winkel en bij de klant.

In 2030 willen we onze voedselverspilling met 50% hebben verminderd ten...

1 Bron: Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Wageningen Universiteit & Research (WUR) en het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit.

Beter verpakken.

Verpakkingen zijn niet alleen noodzakelijk voor de voedselveiligheid maar ook om ervoor te zorgen dat producten langer houdbaar zijn en veilig vervoerd worden. We zijn trots dat we onze eigenmerkproducten zo duurzaam mogelijk verpakken. Maar we willen het altijd beter doen. Daarom zijn we voortdurend bezig met verpakkingsreductie en het gebruik van recyclebare materialen.

Naast onze eigen doelstellingen werken we aan gemeenschappelijke doelstellingen. De gemeenschappelijke doelstellingen zijn vastgelegd in het brancheplan Duurzaam Verpakken van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel en de circulariteitsdoelstellingen van het Plastic Pact NL. In de toekomst willen we naar een circulair verpakkingsaanbod, waarin meer verpakkingen worden hergebruikt en verpakkingsmaterialen worden gerecycled zonder verlies van grondstoffen. Om te blijven innoveren organiseren we in maart 2023 een Packathon waarbij duurzame denkers, creatieve ontwerpers en andere experts kunnen werken aan een duurzame verpakkingsinnovatie.

Minder verpakkingsmateriaal.

In 2022 hebben we 4,1 miljoen kilogram verpakkingsmateriaal bespaard bijvoorbeeld...

Meer hergebruik.

Op steeds meer manieren hergebruiken we steeds meer van onze verpakkingen.

Meer en beter recyclebare verpakkingen.

Naast reductie zetten we stappen richting meer en beter recyclebare verpakkingen en gerecyclede...

Bedrijfsafval bij Albert Heijn.

We steken veel energie in het verminderen van onze impact op het milieu door het gebruik van circulair verpakkingsmateriaal. Maar we willen ook onze interne afvalstroom onder controle houden. Onze belangrijkste afvalstromen zijn organisch afval (niet-verkochte producten), verpakkingsmateriaal (karton, papier en plasticfolies) en restafval. Er zijn ook kleinere stromen afval, zoals de schillen van de sinaasappels voor de sinaasappelpers.

Overzicht belangrijkste afvalstromen
Onze eigenmerk- verpakkingsdoelstellingen voor 2025.