Over dit verslag.

Dit is het zesde duurzaamheidsverslag van Albert Heijn, voor het jaar 2022 van januari tot en met december 2022. In dit duurzaamheidsverslag kijken we terug naar hoe we dit jaar hebben gewerkt aan onze missie. We geven dit jaarlijks uit. Het verslag over 2022 is op 21 april 2023 gepubliceerd. Het Albert Heijn duurzaamheidsverslag 2022 is niet gecontroleerd door een externe accountant.

Global Reporting Initiative.

Sinds 2019 houdt Albert Heijn bij de duurzaamheidsverslaglegging de GRI-standaard aan. Het Global Reporting Initiative (GRI) is een internationale organisatie die de standaard voor duurzaamheidsverslaggeving opstelt. Ahold Delhaize maakt al langer gebruik van deze standaard. Dit duurzaamheidsverslag is opgesteld in overeenstemming met de GRI Standards 2021. In de GRI Content Index staan verwijzingen waar je de resultaten in Albert Heijn’s Duurzaamheidsverslag 2022 terugvindt.

Onze materialiteitsmatrix.

Duurzaamheid is een breed begrip en het omvat een veelvoud aan thema’s. Om focus aan te brengen op die thema’s doen we periodiek stakeholderonderzoek. In 2022 lieten we een extern bureau onderzoek doen onder belangrijke interne en externe stakeholdergroepen. Het onderzoek resulteert in een materialiteitsmatrix, waar de thema’s gerangschikt zijn op de mate van impact die Albert Heijn heeft (verticale as) en de (financiële) risico's en kansen die voortvloeien uit duurzaamheidsontwikkelingen (horizontale as).

De 10 thema’s rechtsboven in de figuur zijn ‘materieel’. Dat betekent dat wij hier in onze strategie extra aandacht aan besteden en er uitgebreider, volgens de GRI-richtlijnen, over rapporteren. Voorbeelden van deze thema’s zijn onder andere Voedselverspilling, Betaalbaarheid, Gezonde producten en Verpakkingen. 

Over dit verslag.

Onze materialiteitsmatrix.

Duurzaamheid is een breed begrip en het omvat een veelvoud aan thema’s. Om focus aan te brengen op die thema’s doen we periodiek stakeholderonderzoek. In 2022 lieten we een extern bureau onderzoek doen onder belangrijke interne en externe stakeholdergroepen. Het onderzoek resulteert in een materialiteitsmatrix, waar de thema’s gerangschikt zijn op de mate van impact die Albert Heijn heeft (verticale as) en de (financiële) risico's en kansen die voortvloeien uit duurzaamheidsontwikkelingen (horizontale as).

De 10 thema’s rechtsboven in de figuur zijn ‘materieel’. Dat betekent dat wij hier in onze strategie extra aandacht aan besteden en er uitgebreider, volgens de GRI-richtlijnen, over rapporteren. Voorbeelden van deze thema’s zijn onder andere Voedselverspilling, Betaalbaarheid, Gezonde producten en Verpakkingen. 

Global Reporting Initiative.

Sinds 2019 houdt Albert Heijn bij de duurzaamheidsverslaglegging de GRI-standaard aan. Het Global Reporting Initiative (GRI) is een internationale organisatie die de standaard voor duurzaamheidsverslaggeving opstelt. Ahold Delhaize maakt al langer gebruik van deze standaard. Dit duurzaamheidsverslag is opgesteld in overeenstemming met de GRI Standards 2021. In de GRI Content Index staan verwijzingen waar je de resultaten in Albert Heijn’s Duurzaamheidsverslag 2022 terugvindt.

Dit is het zesde duurzaamheidsverslag van Albert Heijn, voor het jaar 2022 van januari tot en met december 2022. In dit duurzaamheidsverslag kijken we terug naar hoe we dit jaar hebben gewerkt aan onze missie. We geven dit jaarlijks uit. Het verslag over 2022 is op 21 april 2023 gepubliceerd. Het Albert Heijn duurzaamheidsverslag 2022 is niet gecontroleerd door een externe accountant.