Contact en colofon.

Heb je naar aanleiding van dit duurzaamheidsverslag nog vragen over onze missie? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Via de chat zijn wij te bereiken maandag t/m zaterdag van 7:00-23:00. Telefonisch zijn we bereikbaar van maandag t/m vrijdag 9:00-18:00 via 0800-0305.

Adres:

Albert Heijn
Provincialeweg 11
1506 MA Zaandam
ah.nl

Colofon.

De informatie in dit verslag dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. Hoewel Albert Heijn grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van dit verslag en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Albert Heijn niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden. Albert Heijn wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie in dit verslag uitdrukkelijk van de hand. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de in dit verslag aangeboden informatie.

Albert Heijn behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan deze informatie te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Albert Heijn of de oorspronkelijk rechthebbende.

Vormgeving en tekst: The Terrace
Realisatie: Maglr.com

Contact en colofon.

Colofon.

De informatie in dit verslag dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. Hoewel Albert Heijn grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van dit verslag en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Albert Heijn niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden. Albert Heijn wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie in dit verslag uitdrukkelijk van de hand. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de in dit verslag aangeboden informatie.

Albert Heijn behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan deze informatie te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Albert Heijn of de oorspronkelijk rechthebbende.

Vormgeving en tekst: The Terrace
Realisatie: Maglr.com

Adres:

Albert Heijn
Provincialeweg 11
1506 MA Zaandam
ah.nl

Heb je naar aanleiding van dit duurzaamheidsverslag nog vragen over onze missie? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Via de chat zijn wij te bereiken maandag t/m zaterdag van 7:00-23:00. Telefonisch zijn we bereikbaar van maandag t/m vrijdag 9:00-18:00 via 0800-0305.