Beter eten verbindt.

Samen lekker eten aan tafel: dit voedt de mooiste gesprekken en momenten in het leven. De verbindende kracht van eten en drinken kan ook een brug slaan tussen gezinsleden, vrienden, collega’s of juist onbekenden. Daarmee is voeding een belangrijk ingrediënt voor een maatschappij waar plek is voor iedereen.

Inhoud:

Eten heeft niet alleen een verbindende kracht óp ons bord maar al ver daarvoor. Het verbindt ons met degene die het eten heeft gemaakt en waar het vandaan komt. We willen zeker weten dat onze producten ook voor hen positief uitpakken. Daarom gaan we samenwerkingen aan met verschillende partners om duurzaamheid te stimuleren, onder andere op het gebied van mensenrechten en ecologische voetafdruk.

Beter eten verbindt in 2022.

Verbinding vormt de kern van onze missie: Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen. Verbinding gaat voor Albert Heijn over verbinding met de maatschappij, de klant, onze collega’s en met leveranciers – zowel dichtbij als ver weg in de ketens. We zijn allemaal met elkaar verbonden door de producten die we elke dag eten. We kunnen dan ook alleen echte impact realiseren als we samenwerken.

In 2022 zorgden we in Nederland voor verbinding door kinderen niet met een lege maag naar school te laten gaan, samen eenzaamheid tegen te gaan en families die hulp nodig hebben te ondersteunen. Door boodschappenhulp bijvoorbeeld, of door mensen die plotseling uit Oekraïne moesten vluchten te helpen. Eten en drinken kunnen verbinding brengen in de maatschappij – dat zag je bijvoorbeeld ook bij de iftars die we in 4 steden organiseerden.

Om impact in onze ketens te creëren en kennis te ontwikkelen, werkten we in 2022 in verschillende samenwerkingsinitiatieven samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties, brancheorganisaties, overheden en andere retailorganisaties. Zo zijn we trots op de samenwerking die we met Wereld Natuur Fonds zijn aangegaan om vóór 2030 de ecologische voetafdruk van producten in onze ketens te halveren.

Beter eten voor iedereen.

Bij Albert Heijn geloven we in de verbindende kracht van eten. Daarmee kan voeding een belangrijk ingrediënt zijn voor een maatschappij waarin we samenwerken aan oplossingen voor de uitdagingen van vandaag én waar plek is voor iedereen. Om bij te dragen aan zo’n maatschappij werken we graag samen met verschillende landelijke organisaties.

Hieronder vind je een overzicht van al onze donaties aan maatschappelijke organisaties in 2022 en op welke manier we met elkaar samenwerkten.

Beter eten voor iedereen.

Onze bijdragen met verschillende samenwerking en de lancering van het platform ‘Voor Elkaar’.

Samen genieten van beter eten.

Albert Heijn gelooft dat samen lekker eten de mooiste momenten in het leven voedt. Mensen kunnen elkaar beter leren kennen en dilemma’s worden op tafel gelegd. Met onze producten, de inspiratie die we bieden en met evenementen moedigen we iedereen aan om samen te eten. Belangrijk in een samenleving waarin de eenzaamheid groeit en groepen elkaar soms lastig weten te vinden. 

Samen genieten van beter eten.

We geloven in de verbindende kracht van eten en drinken. Met Iftars, Resto VanHarte en ‘Aan Tafel!’.

Samenwerken aan kennisontwikkeling.

Om duurzame impact te maken, moet de hele voedselketen zich ontwikkelen. Kennisontwikkeling is daarvoor enorm belangrijk. Want hoe verkleinen we de voetafdruk van ons voedselsysteem, verbeteren we biodiversiteit en dragen we bij aan groene innovaties? Om antwoorden op deze vragen te krijgen, werken we met verschillende partners samen aan kennisontwikkeling in onze sector.

Samenwerken aan kennisontwikkeling.

Om kennis te ontwikkelen werken we bijvoorbeeld samen met het WWF-NL, Naturalis, en meer...

Samenwerken aan betere ketens.

Duurzaam verbeteren met echte impact kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen met brancheorganisaties en spelen we een actieve rol in verschillende werkgroepen en samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten. In dit hoofdstuk delen we wat deze samenwerkingen inhouden. Over de resultaten die we in 2022 met de verschillende samenwerkingen behaalden lees je in het hoofdstuk de wereld beter achterlaten.

Samenwerken aan betere ketens.

We werken samen aan beter ketens met o.a. Rainforest Alliance, Climate Neutral Group en SIFAV en meer...

Beter eten verbindt.

Samen lekker eten aan tafel: dit voedt de mooiste gesprekken en momenten in het leven. De verbindende kracht van eten en drinken kan ook een brug slaan tussen gezinsleden, vrienden, collega’s of juist onbekenden. Daarmee is voeding een belangrijk ingrediënt voor een maatschappij waar plek is voor iedereen.

Eten heeft niet alleen een verbindende kracht óp ons bord maar al ver daarvoor. Het verbindt ons met degene die het eten heeft gemaakt en waar het vandaan komt. We willen zeker weten dat onze producten ook voor hen positief uitpakken. Daarom gaan we samenwerkingen aan met verschillende partners om duurzaamheid te stimuleren, onder andere op het gebied van mensenrechten en ecologische voetafdruk.

Beter eten verbindt in 2022.

Verbinding vormt de kern van onze missie: Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen. Verbinding gaat voor Albert Heijn over verbinding met de maatschappij, de klant, onze collega’s en met leveranciers – zowel dichtbij als ver weg in de ketens. We zijn allemaal met elkaar verbonden door de producten die we elke dag eten. We kunnen dan ook alleen echte impact realiseren als we samenwerken.

In 2022 zorgden we in Nederland voor verbinding door kinderen niet met een lege maag naar school te laten gaan, samen eenzaamheid tegen te gaan en families die hulp nodig hebben te ondersteunen. Door boodschappenhulp bijvoorbeeld, of door mensen die plotseling uit Oekraïne moesten vluchten te helpen. Eten en drinken kunnen verbinding brengen in de maatschappij – dat zag je bijvoorbeeld ook bij de iftars die we in 4 steden organiseerden.

Om impact in onze ketens te creëren en kennis te ontwikkelen, werkten we in 2022 in verschillende samenwerkingsinitiatieven samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties, brancheorganisaties, overheden en andere retailorganisaties. Zo zijn we trots op de samenwerking die we met Wereld Natuur Fonds zijn aangegaan om vóór 2030 de ecologische voetafdruk van producten in onze ketens te halveren.

Beter eten voor iedereen.

Onze bijdragen met verschillende samenwerking en de lancering van het platform ‘Voor Elkaar’.

Beter eten voor iedereen.

Bij Albert Heijn geloven we in de verbindende kracht van eten. Daarmee kan voeding een belangrijk ingrediënt zijn voor een maatschappij waarin we samenwerken aan oplossingen voor de uitdagingen van vandaag én waar plek is voor iedereen. Om bij te dragen aan zo’n maatschappij werken we graag samen met verschillende landelijke organisaties.

Hieronder vind je een overzicht van al onze donaties aan maatschappelijke organisaties in 2022 en op welke manier we met elkaar samenwerkten.

Samen genieten van beter eten.

We geloven in de verbindende kracht van eten en drinken. Met Iftars, Resto VanHarte en ‘Aan Tafel!’.

Samen genieten van beter eten.

Albert Heijn gelooft dat samen lekker eten de mooiste momenten in het leven voedt. Mensen kunnen elkaar beter leren kennen en dilemma’s worden op tafel gelegd. Met onze producten, de inspiratie die we bieden en met evenementen moedigen we iedereen aan om samen te eten. Belangrijk in een samenleving waarin de eenzaamheid groeit en groepen elkaar soms lastig weten te vinden. 

Samenwerken aan kennisontwikkeling.

Om kennis te ontwikkelen werken we bijvoorbeeld samen met het WWF-NL, Naturalis, en meer...

Samenwerken aan kennisontwikkeling.

Om duurzame impact te maken, moet de hele voedselketen zich ontwikkelen. Kennisontwikkeling is daarvoor enorm belangrijk. Want hoe verkleinen we de voetafdruk van ons voedselsysteem, verbeteren we biodiversiteit en dragen we bij aan groene innovaties? Om antwoorden op deze vragen te krijgen, werken we met verschillende partners samen aan kennisontwikkeling in onze sector.

Samenwerken aan betere ketens.

We werken samen aan beter ketens met o.a. Rainforest Alliance, Climate Neutral Group en SIFAV en meer...

Samenwerken aan betere ketens.

Duurzaam verbeteren met echte impact kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen met brancheorganisaties en spelen we een actieve rol in verschillende werkgroepen en samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten. In dit hoofdstuk delen we wat deze samenwerkingen inhouden. Over de resultaten die we in 2022 met de verschillende samenwerkingen behaalden lees je in het hoofdstuk de wereld beter achterlaten.