Beter eten is de wereld beter achterlaten.

Certificering in aardappel-, groente- en fruitketen.

Aardappel, groente en fruit is voor Albert Heijn een belang­rijke categorie. Daarom nemen wij stappen om zo trans­parant mogelijk te zijn over de herkomst van deze producten en stellen we eisen waaraan alle aardappel-, groente- en fruit­producten moeten voldoen. Bijna al onze wereldwijde aardappel-, groente- en fruitproductielocaties zijn GLOBAL G.A.P. ­-gecertificeerd. Dit certificaat heeft betrekking op voedsel­veiligheid en traceer­baarheid, milieu en gezondheid van werknemers. Ook voldoen veel productielocaties aan GROW, het Albert Heijn-protocol voor beheersing van residuen van bestrijdings­middelen.

*Het percentage Global G.A.P. GROW-gecertificeerde producten daalde in 2022 doordat een aantal leveranciers door miscommunicatie had begrepen dat deze certificeringseis was vervallen. We verwachten dat de Global G.A.P. GROW certificering in 2023 weer op het gewenste niveau zal zijn.

Voor het verduurzamen van het vervoer van onze aardappel-, groente- en fruitketens werken we samen met onze leveranciers uit Nederland en het buitenland. Onze leveranciers werken samen met telers aan het berekenen en verminderen van de broeikasgasuitstoot van productie, verpakking en het transport van hun producten.

Transparantie over transport, teelt en herkomst van AGF

SIFAV (sustainable initiative fruits and vegetables).

Daarnaast is Albert Heijn sinds 2012 aangesloten bij het Sustainability Initiative Fruit and ­Vegetables (SIFAV) van Initiatief Duurzame Handel (IDH). We werken samen om verse groente en fruit verder te verduurzamen. Hieronder delen we onze voortgang op de doelstellingen op sociaal- en milieugebied.

Optimalisatie watergebruik in gebieden met schaarste.

We hebben 3 stroomgebieden geselecteerd: Peru, Spanje en Zuid-Afrika. Er is een project opgestart in de Ica provincie in Peru om met leveranciers te onderzoeken hoe het watergebruik kan worden geoptimaliseerd. In Spanje en Zuid-Afrika moeten deze projecten in de komende jaren nog opgestart worden.

Reductie ecologische voetafdruk, afval en voedselverspilling.

Albert Heijn heeft voor prioritaire producten avocado, citrus en tomaat gekozen om de ecologische voetafdruk te verminderen met 25% in 2025 ten opzichte van 2023. Voor 25% reductie op afval en voedselverspilling zijn 3 andere prioriteitsproducten geselecteerd: mango, bananen, en druiven. De nulmeting voor deze data wordt in 2023 aangeleverd door onze leverancier Bakker Barendrecht.

Verkleinen leefbaar loongat.

We analyseren de toeleveringsketen van bananen en daarbij het verschil tussen de leefbaar loon benchmark en wat de medewerkers ontvangen in een specifiek land.

Implementatie sociale standaarden.

98,7% van onze productielocaties voor onbewerkt groente en fruit in landen met een hoog risico is al gecertificeerd. We werken in 2023 aan de implementatie van de sociale standaarden voor leveranciers uit landen met een medium risico. Eind 2023 verwachten we dat dit geïmplementeerd is en dat we inzicht hebben in de eerste resultaten.

Optimalisatie watergebruik in gebieden met schaarste.

We hebben 3 stroomgebieden geselecteerd: Peru, Spanje en Zuid-Afrika. Er is een project opgestart in de Ica provincie in Peru om met leveranciers te onderzoeken hoe het watergebruik kan worden geoptimaliseerd. In Spanje en Zuid-Afrika moeten deze projecten in de komende jaren nog opgestart worden.

Implementatie sociale standaarden.

98,7% van onze productielocaties voor onbewerkt groente en fruit in landen met een hoog risico is al gecertificeerd. We werken in 2023 aan de implementatie van de sociale standaarden voor leveranciers uit landen met een medium risico. Eind 2023 verwachten we dat dit geïmplementeerd is en dat we inzicht hebben in de eerste resultaten.

Reductie ecologische voetafdruk, afval en voedselverspilling.

Albert Heijn heeft voor prioritaire producten avocado, citrus en tomaat gekozen om de ecologische voetafdruk te verminderen met 25% in 2025 ten opzichte van 2023. Voor 25% reductie op afval en voedselverspilling zijn 3 andere prioriteitsproducten geselecteerd: mango, bananen, en druiven. De nulmeting voor deze data wordt in 2023 aangeleverd door onze leverancier Bakker Barendrecht.

Verkleinen leefbaar loongat.

We analyseren de toeleveringsketen van bananen en daarbij het verschil tussen de leefbaar loon benchmark en wat de medewerkers ontvangen in een specifiek land.

SIFAV (sustainable initiative fruits and vegetables).

Daarnaast is Albert Heijn sinds 2012 aangesloten bij het Sustainability Initiative Fruit and ­Vegetables (SIFAV) van Initiatief Duurzame Handel (IDH). We werken samen om verse groente en fruit verder te verduurzamen. Hieronder delen we onze voortgang op de doelstellingen op sociaal- en milieugebied.

Transparantie over transport, teelt en herkomst van AGF

Voor het verduurzamen van het vervoer van onze aardappel-, groente- en fruitketens werken we samen met onze leveranciers uit Nederland en het buitenland. Onze leveranciers werken samen met telers aan het berekenen en verminderen van de broeikasgasuitstoot van productie, verpakking en het transport van hun producten.

*Het percentage Global G.A.P. GROW-gecertificeerde producten daalde in 2022 doordat een aantal leveranciers door miscommunicatie had begrepen dat deze certificeringseis was vervallen. We verwachten dat de Global G.A.P. GROW certificering in 2023 weer op het gewenste niveau zal zijn.

Aardappel, groente en fruit is voor Albert Heijn een belang­rijke categorie. Daarom nemen wij stappen om zo trans­parant mogelijk te zijn over de herkomst van deze producten en stellen we eisen waaraan alle aardappel-, groente- en fruit­producten moeten voldoen. Bijna al onze wereldwijde aardappel-, groente- en fruitproductielocaties zijn GLOBAL G.A.P. ­-gecertificeerd. Dit certificaat heeft betrekking op voedsel­veiligheid en traceer­baarheid, milieu en gezondheid van werknemers. Ook voldoen veel productielocaties aan GROW, het Albert Heijn-protocol voor beheersing van residuen van bestrijdings­middelen.

Certificering in aardappel-, groente- en fruitketen.

Beter eten is de wereld beter achterlaten.