Beter eten is de wereld beter achterlaten.

Certificering van kritische producten en grondstoffen.

Binnen ons eigenmerkassortiment identificeren wij kritische producten en grondstoffen met een hoog risico. De beoordeling van mogelijke risico’s voor onze eigenmerkproducten brengen we met behulp van de Ahold Delhaize risicotool in kaart.

In deze risicotool is een aantal belangrijke sociale en milieu issues opgenomen, zoals arbeidsomstandigheden, gedwongen arbeid en kinderarbeid, genderongelijkheid en risico op landconversie of ontbossing, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, en water. De tool is gebaseerd op verschillende externe bronnen, waaronder de Yale University Environmental Performance Index (EPI), Labour Rights Index, het Trafficking in Persons (TIP) rapport en de Worldwide Governance Indicators (WGI) van de Wereldbank in combinatie met gegevens van amfori (onder andere de Gender Inequality Index).

Top 15 belangrijkste
producten en grondstoffen.

Voor onze top 15 belangrijkste producten en grondstoffen onderzoeken we of de mogelijke risico’s worden afgedekt door certificeringen. Op basis van de resultaten bepalen we waar extra stappen nodig zijn. Deze top 15 producten en grondstoffen is geselecteerd omdat we ze in grote volumes verkopen en omdat het produceren van deze producten een grote impact heeft op mens, dier en/of klimaat.

Klik op het plus icoon voor een overzicht van de certificering van kritische producten en grondstoffen in 2022 en onze doelstellingen hierop.

De eerste 8

Voor de eerste 8 grondstoffen binnen Nederlandse ketens is het beleid gericht op verduurzaming vastgelegd in Beter voor Natuur & Boer. Voor groente en fruit uit het buitenland werken wij samen aan verduurzaming met SIFAV. Hierover meer in het hoofdstuk Beter eten verbindt.

Groente

Fruit

Rundvlees

Varkensvlees

Kippenvlees

Eieren

Zuivel

Kaas

De laatste 7

De laatste 7 beschouwen we als onze meest kritische grondstoffen; ze komen vaak uit risicolanden en kennen daarmee significante mensenrechten en milieurisico’s in de keten. Voor meer informatie zie onze due dilligence rapportage.

In 2021 bleken risico’s voor arbeidsmigranten nog onvoldoende geborgd te zijn in onze risicoanalyse. Daarom is dit onderwerp in 2022 toegevoegd aan de Ahold Delhaize risicotool. We zien dat arbeidsmigranten met name werkzaam zijn in de groente- en fruitteelt. Daarom hebben we in 2022 sociale certificering voor groente en fruit uit mediumrisicolanden geïntroduceerd om risico’s voor arbeidsmigranten beter te kunnen borgen. Na de implementatie bij groente en fruit willen we deze aanpak ook toepassen voor andere productgroepen.

Uit de analyse van 2022 kwam een aantal belangrijke grondstoffen naar voren, die uit hoogrisicolanden komen en daarbij risico’s meebrengen op onze geprioriteerde mensenrechtenthema’s die nog onvoldoende nageleefd worden. Producten die nog niet specifiek in ons beleid zijn opgenomen maar die wel belangrijke risico's meebrengen zijn rijst, noten, kokos en tropische vruchtensappen. Ons beleid op deze producten is nog beperkt; een prioriteit voor 2023 is dat we ons hierin verdiepen en vervolgstappen bepalen.

* Door een productintroductie met daarin niet-gecertificeerde hazelnoten in 2022, is het totale percentage gecertificeerde hazelnoten iets gedaald.

** We werken continu aan het verbeteren van onze datacollectie. Daarbij vinden we soms fouten uit vorige jaren. Door een meetfout in 2021 lijkt het volume ingekochte soja uit Zuid-Amerika in 2022 sterker gedaald dan het geval is.

*** In 2021 voldeed 95% van onze eigenmerk bloemen- en plantenstelen aan FSI Basket of Standards. Dit percentage is gedaald naar 88% in 2023 door de overname van de DEEN bloemencentrale. De bloemencentrale is overgenomen van DEEN supermarkten en koopt in op de bloemenveiling Aalsmeer (Royal FloraHolland) en bij lokale, gespecialiseerde kwekers. Nog niet alle kwekers van wie producten worden ingekocht zijn FSI-gecertificeerd. De AH Bloemencentrale zal de komende tijd het certificeringsniveau in lijn brengen met doelstelling van Albert Heijn binnen het FSI – minimaal 90%. We verwachten eind 2023 dit niveau weer te bereiken.

Certificering van wijn.

Ons inkoopbeleid voor wijn is vooruitstrevend. We vragen alle wijnleveranciers en hun toeleveranciers om certificering op het gebied van zowel sociale factoren als milieu. Daarnaast vullen leveranciers jaarlijks een vragenlijst in over hun gebruik van energie, water en andere grondstoffen om ons meer inzicht te geven in de milieu impact van de keten. We zijn trots op de stappen die wij in 2022 samen met de leveranciers in onze keten hebben kunnen zetten.

* Door een productintroductie met daarin niet-gecertificeerde hazelnoten in 2022, is het totale percentage gecertificeerde hazelnoten iets gedaald.

** We werken continu aan het verbeteren van onze datacollectie. Daarbij vinden we soms fouten uit vorige jaren. Door een meetfout in 2021 lijkt het volume ingekochte soja uit Zuid-Amerika in 2022 sterker gedaald dan het geval is.

*** In 2021 voldeed 95% van onze eigenmerk bloemen- en plantenstelen aan FSI Basket of Standards. Dit percentage is gedaald naar 88% in 2023 door de overname van de DEEN bloemencentrale. De bloemencentrale is overgenomen van DEEN supermarkten en koopt in op de bloemenveiling Aalsmeer (Royal FloraHolland) en bij lokale, gespecialiseerde kwekers. Nog niet alle kwekers van wie producten worden ingekocht zijn FSI-gecertificeerd. De AH Bloemencentrale zal de komende tijd het certificeringsniveau in lijn brengen met doelstelling van Albert Heijn binnen het FSI – minimaal 90%. We verwachten eind 2023 dit niveau weer te bereiken.

Cacao.

1e indicator

 • Indicator: % Delicata-eigenmerkchocolade dat cacao uit Ivoorkust en Ghana bevat die is geproduceerd a.d.h.v. de 5 principes van Tony’s Open Chain.

 • Resultaat 2022: 100%.

 • Doelstelling 2025: 100%.

2e indicator

 • Indicator: % eigenmerkproducten dat cacao bevat die is gecertificeerd door het relevante keurmerk.

 • Resultaat in 2021: 100%; in 2022: 99,8%.

 • Doelstelling 2025: 100%.

Eieren

Rundvlees

Papier- en houtverpakkingen.

 • Indicator: % papier- en hout dat gecertificeerd is door het relevante keurmerk.

 • Resultaat in 2022: 100%.

 • Doelstelling 2025: 100%.

Kaas

Kippenvlees

2e indicator

 • Indicator: % Volume palm- en palmpitolieproducten mass balance gecertificeerd + RSPO segregated.

 • Resultaat in 2021: 88%; in 2022: 94%.

 • Doelstelling 2025: 100%.

5e indicator

 • Indicator: % Volume palm- en palmpitolieproducten waarvoor RSPO credits worden gekocht.

 • Resultaat in 2021: 12%; in 2022: 6%.

 • Geen doelstelling op.

3e en 4e indicator

 • Indicator: % Volume palm- en palmpitolieproducten RSPO segregated gecertificeerd.

 • Resultaat in 2021: 74%; in 2022: 83%.

 • Indicator: % Volume palm- en palmpitolieproducten RSPO mass balance gecertificeerd.

 • Resultaat in 2021: 15%; in 2022: 10%.

 • Doelstelling 2025: % Volume palm- en palmpitolieproducten RSPO segregated + RSPO mass balance gecertificeerd samen 100%.

Palmolie.

1e indicator

 • Indicator: % Volume palm- en palmpitolieproducten gecertificeerd tegen acceptabele standaarden.

 • Resultaat 2022: 100%.

 • Doelstelling 2025: 100%.

Fruit

* We werken continu aan het verbeteren van onze datacollectie. Daarbij vinden we soms fouten uit vorige jaren. Door een meetfout in 2021 lijkt het volume ingekochte soja uit Zuid-Amerika in 2022 sterker gedaald dan het geval is.

Soja.*

1e indicator

 • Indicator: % sojavolume in de keten van eigenmerkproducten dat gecertificeerd is door het relevante keurmerk.

 • Resultaat in 2022: 100%.

 • Doelstelling 2025: 100%.

2e indicator

 • Indicator: % Volume soja in eigen keten uit Zuid-Amerika.

 • Resultaat in 2021: 71%; in 2022: 80%.

 • Geen doelstelling op.

3e indicator

 • Indicator: (metric ton) Volume soja in eigen keten uit hoog risico Zuid-Amerika.

 • Resultaat in 2021: 140.764; in 2022: 91.626

 • Geen doelstelling op.

Thee.

 • Indicator: % eigenmerkthee dat thee bevat die is gecertificeerd door het relevante keurmerk.

 • Resultaat 2022: 100%.

 • Doelstelling 2025: 100%.

Vis en schaaldieren.

 • Indicator: % vis en schaaldieren GSSI (MSC/ASC) gecertificeerd.

 • Resultaat in 2021: 91%; in 2022: 91%.

 • Doelstelling 2025: 100%.

In 2021 bleken risico’s voor arbeidsmigranten nog onvoldoende geborgd te zijn in onze risicoanalyse. Daarom is dit onderwerp in 2022 toegevoegd aan de Ahold Delhaize risicotool. We zien dat arbeidsmigranten met name werkzaam zijn in de groente- en fruitteelt. Daarom hebben we in 2022 sociale certificering voor groente en fruit uit mediumrisicolanden geïntroduceerd om risico’s voor arbeidsmigranten beter te kunnen borgen. Na de implementatie bij groente en fruit willen we deze aanpak ook toepassen voor andere productgroepen.

Uit de analyse van 2022 kwam een aantal belangrijke grondstoffen naar voren, die uit hoogrisicolanden komen en daarbij risico’s meebrengen op onze geprioriteerde mensenrechtenthema’s die nog onvoldoende nageleefd worden. Producten die nog niet specifiek in ons beleid zijn opgenomen maar die wel belangrijke risico's meebrengen zijn rijst, noten, kokos en tropische vruchtensappen. Ons beleid op deze producten is nog beperkt; een prioriteit voor 2023 is dat we ons hierin verdiepen en vervolgstappen bepalen.

Zuivel

Groente

Varkensvlees

Voor onze top 15 belangrijkste producten en grondstoffen onderzoeken we of de mogelijke risico’s worden afgedekt door certificeringen. Op basis van de resultaten bepalen we waar extra stappen nodig zijn. Deze top 15 producten en grondstoffen is geselecteerd omdat we ze in grote volumes verkopen en omdat het produceren van deze producten een grote impact heeft op mens, dier en/of klimaat.

Koffie.

 • Indicator: % eigenmerkkoffie dat is gecertificeerd door het relevante keurmerk.

 • Resultaat 2022: 100%.

 • Doelstelling 2025: 100%.

Top 15 belangrijkste
producten en grondstoffen.

De laatste 7

De laatste 7 beschouwen we als onze meest kritische grondstoffen; ze komen vaak uit risicolanden en kennen daarmee significante mensenrechten en milieurisico’s in de keten. Voor meer informatie zie onze due dilligence rapportage.

De eerste 8

Voor de eerste 8 grondstoffen binnen Nederlandse ketens is het beleid gericht op verduurzaming vastgelegd in Beter voor Natuur & Boer. Voor groente en fruit uit het buitenland werken wij samen aan verduurzaming met SIFAV. Hierover meer in het hoofdstuk Beter eten verbindt.

In deze risicotool is een aantal belangrijke sociale en milieu issues opgenomen, zoals arbeidsomstandigheden, gedwongen arbeid en kinderarbeid, genderongelijkheid en risico op landconversie of ontbossing, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, en water. De tool is gebaseerd op verschillende externe bronnen, waaronder de Yale University Environmental Performance Index (EPI), Labour Rights Index, het Trafficking in Persons (TIP) rapport en de Worldwide Governance Indicators (WGI) van de Wereldbank in combinatie met gegevens van amfori (onder andere de Gender Inequality Index).

Certificering van kritische producten en grondstoffen.

Beter eten is de wereld beter achterlaten.

Certificering van wijn.

Ons inkoopbeleid voor wijn is vooruitstrevend. We vragen alle wijnleveranciers en hun toeleveranciers om certificering op het gebied van zowel sociale factoren als milieu. Daarnaast vullen leveranciers jaarlijks een vragenlijst in over hun gebruik van energie, water en andere grondstoffen om ons meer inzicht te geven in de milieu impact van de keten. We zijn trots op de stappen die wij in 2022 samen met de leveranciers in onze keten hebben kunnen zetten.

Binnen ons eigenmerkassortiment identificeren wij kritische producten en grondstoffen met een hoog risico. De beoordeling van mogelijke risico’s voor onze eigenmerkproducten brengen we met behulp van de Ahold Delhaize risicotool in kaart.