Beter eten is de wereld beter achterlaten.

Due diligence aanpak.

Om de ketens van producten of grondstoffen uit hoog risicolanden te onderzoeken, hebben we in 2019 een due diligence aanpak opgezet.

Onze due diligence aanpak beschrijft het proces waarmee potentiële en daadwerkelijk nadelige gevolgen voor mens en milieu worden geïdentificeerd. Onze aanpak is gebaseerd op de 6 stappen van het due diligence kader binnen OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de ‘Guiding Principles on Business and Human Rights’ van de Verenigde Naties (UNGP).

Due diligence is een continu proces. Het start met de integratie van maatschappelijk verantwoord ondernemen in het beleid en de managementsystemen, zoals de verankering van duurzaamheid in de missie en organisatie van Albert Heijn en de specifieke duurzaamheidsvoorwaarden voor producten en monitoring daarvan. Belangrijkste risico’s worden geprioriteerd.

Vervolgens wordt een ketenrisicoanalyse uitgevoerd voor onze eigenmerkproducten. Hierbij worden potentiële risico’s of negatieve effecten geïdentificeerd voor onze ketens. We vergelijken de hoogte van mogelijke risico’s met de dekking van deze risico’s in de criteria van onze huidige certificeringen. Op basis van de resultaten bepalen we waar extra stappen nodig zijn.

Wij zien certificering daarbij als belangrijke basis maar het lost niet alle problemen op. Daarom doen we ook onafhankelijk onderzoek naar de ketens van producten uit risicolanden. De resultaten van ketenonderzoeken die in 2021 en 2022 zijn uitgevoerd, zijn terug te vinden in ‘Duurzaam bouwen aan toekomstbestendige ketens’.

Klachtenmechanisme.

Tot slot is het van belang dat er een klachten- en herstelmechanisme is om problemen te identificeren en om werknemers (bij Albert Heijn en in onze ketens) te beschermen.

Duurzaamheidsvoorwaarden.

Vanaf 2023 vragen we al onze strategische leveranciers om een eigen due diligence-aanpak op te stellen. Ook met de rest van onze eigenmerkleveranciers werken we nauw samen om stappen op duurzaamheid te zetten. Dan gaat het bijvoorbeeld over de inkoop van risicogrondstoffen maar ook over verpakkingen en het klimaat. Deze ontwikkelingen zijn, als onderdeel van onze inkoopvoorwaarden, verankerd in onze duurzaamheidsvoorwaarden.

Duurzaamheids-voorwaarden.

Vanaf 2023 vragen we al onze strategische leveranciers om een eigen due diligence-aanpak op te stellen. Ook met de rest van onze eigenmerkleveranciers werken we nauw samen om stappen op duurzaamheid te zetten. Dan gaat het bijvoorbeeld over de inkoop van risicogrondstoffen maar ook over verpakkingen en het klimaat. Deze ontwikkelingen zijn, als onderdeel van onze inkoopvoorwaarden, verankerd in onze duurzaamheidsvoorwaarden.

Klachtenmechanisme.

Tot slot is het van belang dat er een klachten- en herstelmechanisme is om problemen te identificeren en om werknemers (bij Albert Heijn en in onze ketens) te beschermen.

Onze due diligence aanpak beschrijft het proces waarmee potentiële en daadwerkelijk nadelige gevolgen voor mens en milieu worden geïdentificeerd. Onze aanpak is gebaseerd op de 6 stappen van het due diligence kader binnen OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de ‘Guiding Principles on Business and Human Rights’ van de Verenigde Naties (UNGP).

Due diligence is een continu proces. Het start met de integratie van maatschappelijk verantwoord ondernemen in het beleid en de managementsystemen, zoals de verankering van duurzaamheid in de missie en organisatie van Albert Heijn en de specifieke duurzaamheidsvoorwaarden voor producten en monitoring daarvan. Belangrijkste risico’s worden geprioriteerd.

Vervolgens wordt een ketenrisicoanalyse uitgevoerd voor onze eigenmerkproducten. Hierbij worden potentiële risico’s of negatieve effecten geïdentificeerd voor onze ketens. We vergelijken de hoogte van mogelijke risico’s met de dekking van deze risico’s in de criteria van onze huidige certificeringen. Op basis van de resultaten bepalen we waar extra stappen nodig zijn.

Wij zien certificering daarbij als belangrijke basis maar het lost niet alle problemen op. Daarom doen we ook onafhankelijk onderzoek naar de ketens van producten uit risicolanden. De resultaten van ketenonderzoeken die in 2021 en 2022 zijn uitgevoerd, zijn terug te vinden in ‘Duurzaam bouwen aan toekomstbestendige ketens’.

Due diligence aanpak.

Beter eten is de wereld beter achterlaten.

Om de ketens van producten of grondstoffen uit hoog risicolanden te onderzoeken, hebben we in 2019 een due diligence aanpak opgezet.