Beter eten is de wereld beter achterlaten.

Inclusieve en veilige werkomgeving waarin elk talent telt.

Bij Albert Heijn vinden we het belangrijk dat iedere collega zich veilig, geaccepteerd en gewaardeerd voelt. Zodat je je verbonden voelt met Albert Heijn én de teams waar je onderdeel van bent en we samen onze missie kunnen waarmaken.

Dat begint bij het waarderen van diversiteit. Het samenbrengen van verschillende achtergronden, perspectieven en ervaringen zorgt voor creativiteit en vernieuwende oplossingen. Dat is de kracht van het verschil. Daarnaast streven we naar inclusiviteit. Een veilige omgeving waarin al onze collega’s zichzelf kunnen zijn, unieke talenten gewaardeerd worden en deze ook ingezet durven worden. Inclusie betekent voor ons diversiteit in actie brengen. Wij staan midden in de maatschappij en realiseren ons dat niet iedereen hetzelfde startpunt heeft. Gelijkwaardigheid betekent dat we ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot vergelijkbare mogelijkheden en eerlijk wordt behandeld. Waar dit allemaal samenkomt, is bij het gevoel van verbondenheid. Verbondenheid met Albert Heijn en met de teams waar collega’s onderdeel van zijn. In een omgeving waar diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid gemeengoed zijn en collega’s echt zichzelf kunnen zijn.

Een inclusieve en diverse werkomgeving creëren gaat niet vanzelf. Daarom lanceerden we in 2022 de e-learning ‘Kracht van het verschil’ met een bijbehorende toolkit. Collega’s kunnen deze toolkit gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan over onderlinge verschillen. Ook organiseerden we verschillende rondetafelgesprekken over onderwerpen gerelateerd aan diversiteit, inclusie, gelijkwaardigheid en verbondenheid. Tot slot hadden we in 2022 2.022 participanten in dienst; collega’s die kunnen werken maar daarbij wat extra ondersteuning nodig hebben.

Gendergelijkheid op de werkvloer.

We willen dat al onze collega’s dezelfde kansen krijgen en gelijk worden beloond. Onderdeel van onze ambities en activiteiten op het gebied van diversiteit, inclusie, gelijkwaardigheid en verbondenheid zijn onze ambities op gendergelijkheid. Die zijn in lijn met ons commitment aan de UN Women’s Empowerment Principles geformuleerd.

In ons medewerkersbestand in 2022 was 54,7% van de collega’s vrouw, 45,1% man en 0,2% overig. In leidinggevende rollen was 40,4% vrouw en 59,6% man. Het mediaan uurloon van vrouwen en mannen is in 2022 gelijk gebleven, er is – net als in voorgaande jaren – geen verschil tussen mannen en vrouwen. Gemiddeld verdienden mannen bij Albert Heijn in 2022 7,1% meer dan vrouwen. Dat is een kleine verbetering ten opzichte van 8% in 2021. Een verklaring voor het verschil in uurloon is dat in onze winkels gemiddeld meer vrouwen werken en in de distributiecentra en Home Shop Centers juist meer mannen. De cao-lonen in distributiecentra liggen hoger dan die in de winkels. Binnen de Home Shop Centers zijn naar verhouding meer zwaardere functies dan in de winkels, waardoor het gemiddelde uurloon van mannen hoger is dan van vrouwen. Ook zijn collega’s in de winkel gemiddeld jonger en korter in dienst dan collega’s in distributiecentra. Een uitsplitsing van het loonverschil naar onder andere leeftijd en functie, vind je in de GRI Content Index.

Ongewenste omgangsvormen en klachtenmechanisme.

Een veilig, gezond en prettig werkklimaat is ontzettend belangrijk, voor zowel onze collega’s als die van onze leveranciers. Dat betekent ook dat er geen plaats is voor ongewenste omgangsvormen, voor ongepast of grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie of discriminatie. Onze inzet is het voorkomen van ongewenst gedrag door bewustwording, daar is ons beleid ook op gericht.

Al onze leidinggevenden worden getraind op het herkennen van onbewuste vooroordelen en het ontwikkelen van inclusief gedrag. Daarnaast informeren we elke collega over onze regels en omgangsvormen met een verplichte e-learning. En als collega’s in een situatie toch ongewenste omgangsvormen ervaren, dan kunnen zij altijd terecht bij een van onze vertrouwenspersonen. Zij kunnen collega’s helpen en informeren over de mogelijkheden bij een ervaring met ongewenste omgangsvormen. Alle meldingen over ongewenste omgangsvormen nemen we bij Albert Heijn serieus en worden zorgvuldig onderzocht. In geval van schending van de ‘regeling ongewenste omgangsvormen’ of van de wet, wordt actie ondernomen. Dit kan leiden tot disciplinaire maatregelen waarbij het beëindigen van het dienstverband een optie is. De regeling ongewenste omgangsvormen wordt jaarlijks geëvalueerd. Meer informatie over onze klachtenprocedures vind je in het Human Rights Report 2022 (ENG) van Ahold Delhaize, in het hoofdstuk ‘Access to remedy’.

Fysieke veiligheid op de werkvloer.

Het Albert Heijn Safety & Aftercare-team ondersteunt onze leidinggevenden op het gebied van fysieke veiligheid. Deze collega’s werken met een veiligheidsmanagementsysteem en houden zich bijvoorbeeld bezig met arbeidsveiligheid, machineveiligheid, gevaarlijke stoffen en vergunningen. Samen met de leidinggevenden verbeteren zij de veiligheid op de werk- en winkelvloer, zodat collega’s, uitzendkrachten, klanten, bezoekers en medewerkers van ingehuurde bedrijven veilig en gezond op onze locaties kunnen rondlopen.

In overleg bepalen zij de veiligheidsstrategie en analyseren ze gevaren en risico's via de risico-inventarisatie en evaluatie. Daarnaast analyseren zij de ongevallen die onverhoopt toch voorvallen. Ook heeft ieder bedrijfsonderdeel een eigen veiligheidscommissie, die meedenkt over het verbeteren van veiligheid binnen hun bedrijfsonderdeel.

Jaarlijks wordt tijdens de Week van de Veiligheid bij alle bedrijfsonderdelen extra aandacht besteed aan veiligheid. Zo gaven we in 2022 workshops over fysieke belasting en bedrijfshulpverlening aan alle collega’s op Home Shop Centers.

Medewerkersbetrokkenheid.

We organiseren jaarlijks een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek waarin we de betrokkenheid van onze collega’s meten en de bekendheid met de missie. Maar ook staan we in het bijzonder stil hoe tevreden collega’s zijn met onder andere onze manier van werken, de kansen om jezelf te ontwikkelen en door te groeien en de inclusieve en veilige werkomgeving die we creëren.

Er deden in 2022 in totaal 61.013 collega’s (64% respons) mee aan ons medewerkersbetrokkenheidsonderzoek. De medewerkersbetrokkenheidsscore was in 2022 75%, iets lager dan de score in 2021 (76%). Nog altijd een mooie score, maar willen het natuurlijk altijd graag net een stapje beter doen. Daarom streven we in 2023 naar een score van 77%. Teams gaan met elkaar in gesprek over hun resultaten in het bijzonder en zij bepalen welke acties ondernomen moeten worden.

Medewerkers-betrokkenheid.

We organiseren jaarlijks een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek waarin we de betrokkenheid van onze collega’s meten en de bekendheid met de missie. Maar ook staan we in het bijzonder stil hoe tevreden collega’s zijn met onder andere onze manier van werken, de kansen om jezelf te ontwikkelen en door te groeien en de inclusieve en veilige werkomgeving die we creëren.

Er deden in 2022 in totaal 61.013 collega’s (64% respons) mee aan ons medewerkersbetrokkenheidsonderzoek. De medewerkersbetrokkenheidsscore was in 2022 75%, iets lager dan de score in 2021 (76%). Nog altijd een mooie score, maar willen het natuurlijk altijd graag net een stapje beter doen. Daarom streven we in 2023 naar een score van 77%. Teams gaan met elkaar in gesprek over hun resultaten in het bijzonder en zij bepalen welke acties ondernomen moeten worden.

In overleg bepalen zij de veiligheidsstrategie en analyseren ze gevaren en risico's via de risico-inventarisatie en evaluatie. Daarnaast analyseren zij de ongevallen die onverhoopt toch voorvallen. Ook heeft ieder bedrijfsonderdeel een eigen veiligheidscommissie, die meedenkt over het verbeteren van veiligheid binnen hun bedrijfsonderdeel.

Jaarlijks wordt tijdens de Week van de Veiligheid bij alle bedrijfsonderdelen extra aandacht besteed aan veiligheid. Zo gaven we in 2022 workshops over fysieke belasting en bedrijfshulpverlening aan alle collega’s op Home Shop Centers.

Fysieke veiligheid op de werkvloer.

Het Albert Heijn Safety & Aftercare-team ondersteunt onze leidinggevenden op het gebied van fysieke veiligheid. Deze collega’s werken met een veiligheidsmanagementsysteem en houden zich bijvoorbeeld bezig met arbeidsveiligheid, machineveiligheid, gevaarlijke stoffen en vergunningen. Samen met de leidinggevenden verbeteren zij de veiligheid op de werk- en winkelvloer, zodat collega’s, uitzendkrachten, klanten, bezoekers en medewerkers van ingehuurde bedrijven veilig en gezond op onze locaties kunnen rondlopen.

Ongewenste omgangsvormen en klachtenmechanisme.

Een veilig, gezond en prettig werkklimaat is ontzettend belangrijk, voor zowel onze collega’s als die van onze leveranciers. Dat betekent ook dat er geen plaats is voor ongewenste omgangsvormen, voor ongepast of grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie of discriminatie. Onze inzet is het voorkomen van ongewenst gedrag door bewustwording, daar is ons beleid ook op gericht.

Al onze leidinggevenden worden getraind op het herkennen van onbewuste vooroordelen en het ontwikkelen van inclusief gedrag. Daarnaast informeren we elke collega over onze regels en omgangsvormen met een verplichte e-learning. En als collega’s in een situatie toch ongewenste omgangsvormen ervaren, dan kunnen zij altijd terecht bij een van onze vertrouwenspersonen. Zij kunnen collega’s helpen en informeren over de mogelijkheden bij een ervaring met ongewenste omgangsvormen. Alle meldingen over ongewenste omgangsvormen nemen we bij Albert Heijn serieus en worden zorgvuldig onderzocht. In geval van schending van de ‘regeling ongewenste omgangsvormen’ of van de wet, wordt actie ondernomen. Dit kan leiden tot disciplinaire maatregelen waarbij het beëindigen van het dienstverband een optie is. De regeling ongewenste omgangsvormen wordt jaarlijks geëvalueerd. Meer informatie over onze klachtenprocedures vind je in het Human Rights Report 2022 (ENG) van Ahold Delhaize, in het hoofdstuk ‘Access to remedy’.

Gendergelijkheid op de werkvloer.

We willen dat al onze collega’s dezelfde kansen krijgen en gelijk worden beloond. Onderdeel van onze ambities en activiteiten op het gebied van diversiteit, inclusie, gelijkwaardigheid en verbondenheid zijn onze ambities op gendergelijkheid. Die zijn in lijn met ons commitment aan de UN Women’s Empowerment Principles geformuleerd.

In ons medewerkersbestand in 2022 was 54,7% van de collega’s vrouw, 45,1% man en 0,2% overig. In leidinggevende rollen was 40,4% vrouw en 59,6% man. Het mediaan uurloon van vrouwen en mannen is in 2022 gelijk gebleven, er is – net als in voorgaande jaren – geen verschil tussen mannen en vrouwen. Gemiddeld verdienden mannen bij Albert Heijn in 2022 7,1% meer dan vrouwen. Dat is een kleine verbetering ten opzichte van 8% in 2021. Een verklaring voor het verschil in uurloon is dat in onze winkels gemiddeld meer vrouwen werken en in de distributiecentra en Home Shop Centers juist meer mannen. De cao-lonen in distributiecentra liggen hoger dan die in de winkels. Binnen de Home Shop Centers zijn naar verhouding meer zwaardere functies dan in de winkels, waardoor het gemiddelde uurloon van mannen hoger is dan van vrouwen. Ook zijn collega’s in de winkel gemiddeld jonger en korter in dienst dan collega’s in distributiecentra. Een uitsplitsing van het loonverschil naar onder andere leeftijd en functie, vind je in de GRI Content Index.

Een inclusieve en diverse werkomgeving creëren gaat niet vanzelf. Daarom lanceerden we in 2022 de e-learning ‘Kracht van het verschil’ met een bijbehorende toolkit. Collega’s kunnen deze toolkit gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan over onderlinge verschillen. Ook organiseerden we verschillende rondetafelgesprekken over onderwerpen gerelateerd aan diversiteit, inclusie, gelijkwaardigheid en verbondenheid. Tot slot hadden we in 2022 2.022 participanten in dienst; collega’s die kunnen werken maar daarbij wat extra ondersteuning nodig hebben.

Dat begint bij het waarderen van diversiteit. Het samenbrengen van verschillende achtergronden, perspectieven en ervaringen zorgt voor creativiteit en vernieuwende oplossingen. Dat is de kracht van het verschil. Daarnaast streven we naar inclusiviteit. Een veilige omgeving waarin al onze collega’s zichzelf kunnen zijn, unieke talenten gewaardeerd worden en deze ook ingezet durven worden. Inclusie betekent voor ons diversiteit in actie brengen. Wij staan midden in de maatschappij en realiseren ons dat niet iedereen hetzelfde startpunt heeft. Gelijkwaardigheid betekent dat we ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot vergelijkbare mogelijkheden en eerlijk wordt behandeld. Waar dit allemaal samenkomt, is bij het gevoel van verbondenheid. Verbondenheid met Albert Heijn en met de teams waar collega’s onderdeel van zijn. In een omgeving waar diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid gemeengoed zijn en collega’s echt zichzelf kunnen zijn.

Inclusieve en veilige werkomgeving waarin elk talent telt.

Beter eten is de wereld beter achterlaten.

Bij Albert Heijn vinden we het belangrijk dat iedere collega zich veilig, geaccepteerd en gewaardeerd voelt. Zodat je je verbonden voelt met Albert Heijn én de teams waar je onderdeel van bent en we samen onze missie kunnen waarmaken.