Beter eten is de wereld beter achterlaten.

Opvolging ketenonderzoeken 2021 en 2022.

Opvolging ketenonderzoeken 2021: bananen, tomatenconserven, citrus en wijn.

We doen aanvullend onafhankelijk onderzoek naar de ketens van producten uit hoogrisicolanden. In zo’n onderzoek spreken we onder andere met lokale werknemers en belanghebbenden. Zo brengen we mogelijke risico’s in kaart op het gebied van mensenrechten en milieuthema's gerelateerd aan mensenrechten. Vervolgens maken we met de leveranciers een actieplan om de omstandigheden te verbeteren. Zo krijgen we goed in beeld wat er moet gebeuren en kunnen we sneller veranderingen doorvoeren. Met als resultaat een duurzamere keten voor iedereen. We doen deze onderzoeken met onze leveranciers die hun sociale certificering goed op orde hebben, zodat we kunnen focussen op hetgeen wat nog onvoldoende afgedekt wordt door certificeringsstandaarden. Leveranciers die hun certificering nog onvoldoende op orde hebben, zullen daarmee aan de slag moeten. Met de inzichten uit deze onderzoeken kunnen we ons beleid verder aanscherpen of bijvoorbeeld in gesprek gaan met onze leveranciers, en de certificeringsorganisaties.

In 2021 werkten we samen met ICCO-Cordaid bij het in kaart brengen van mogelijke sociale en milieurisico’s voor mensen werkzaam in onze wijn-, citrus- en bananenketen. Voor tomatenconserven namen we deel aan het onderzoek dat binnen het IMVO Convenant Voedingsmiddelen werd uitgevoerd door de onafhankelijkepartij ImpactBuying. Lees meer over deze onderzoeken in ons mensenrechten due diligence rapport 2021.

In de bijlage van dit duurzaamheidsverslag is een korte samenvatting opgenomen van de actieplannen die zijn opgesteld in 2022 aan de hand van de ketenonderzoeksresultaten uit 2021 (over de mogelijke risico’s en negatieve impact in de ketens van tomatenconserven, bananen, citrus en wijn).

Ketenonderzoeken in 2022: boontjes en blauwe bessen.

Naast Marokko hebben we ook groente- en fruitleveranciers uit Zimbabwe geselecteerd voor onze sociale impactonderzoeken in 2022. In onze risico-analyse kwam Zimbabwe naar voren als een hoogrisicoland met diverse mensenrechten vraagstukken. Op moment van schrijven waren de impactstudies bij 3 vaste leveranciers van groente en fruit in Zimbabwe nog niet afgerond. We wachten de resultaten van die onderzoeken af en bepalen daarna de vervolgstappen.

In 2022 hebben we de ketens van snijbonen, sperziebonen en blauwe bessen uit Marokko onderzocht. Daarbij keken we speciaal naar de positie van vrouwen omdat in de genoemde ketens veel vrouwen werkzaam zijn. Uit onze risico-analyse in 2021 bleek dat de positie van vrouwen nog niet voldoende wordt afgedekt door certificering. Vandaar onze wens om daar extra onderzoek naar te doen.

Een korte samenvatting van de resultaten van de afgeronde ketenonderzoeken vind je via de links:

 • Houdbare sinaasappelsap uit Brazilië.

 • Voortzetting van rozenpilot uit Kenia.

 • Voortzetting van leefbaar loon bananen project.

 • Impactonderzoek bij groente- en fruitleverancier uit Spanje (naar aanleiding van ontvangen klacht).

 • Impactonderzoek van 5 leveranciers uit Marokko (met focus op o.a. tomaten, kruiden en bonen).

 • Impactonderzoek van één leverancier uit Senegal (met focus op mango).

Ketenonderzoeken in 2023.

Daarnaast staan de volgende specifieke leefbaar loon onderzoeken op de planning: 

Ook willen we in 2023 onafhankelijke impactonderzoeken uitvoeren in hoogrisicoketens. De resultaten van 3 tot 6 van deze onderzoeken publiceren we binnen 2 jaar. Op dit moment staan de volgende onderzoeken gepland:

 • Houdbare sinaasappelsap uit Brazilië.

 • Voortzetting van rozenpilot uit Kenia.

 • Voortzetting van leefbaar loon bananen project.

 • Impactonderzoek bij groente- en fruitleverancier uit Spanje (naar aanleiding van ontvangen klacht).

 • Impactonderzoek van 5 leveranciers uit Marokko (met focus op o.a. tomaten, kruiden en bonen).

 • Impactonderzoek van één leverancier uit Senegal (met focus op mango).

Keten-onderzoeken in 2023.

Daarnaast staan de volgende specifieke leefbaar loon onderzoeken op de planning: 

Ook willen we in 2023 onafhankelijke impactonderzoeken uitvoeren in hoogrisicoketens. De resultaten van 3 tot 6 van deze onderzoeken publiceren we binnen 2 jaar. Op dit moment staan de volgende onderzoeken gepland:

Ketenonderzoeken in 2022: boontjes en blauwe bessen.

Naast Marokko hebben we ook groente- en fruitleveranciers uit Zimbabwe geselecteerd voor onze sociale impactonderzoeken in 2022. In onze risico-analyse kwam Zimbabwe naar voren als een hoogrisicoland met diverse mensenrechten vraagstukken. Op moment van schrijven waren de impactstudies bij 3 vaste leveranciers van groente en fruit in Zimbabwe nog niet afgerond. We wachten de resultaten van die onderzoeken af en bepalen daarna de vervolgstappen.

In 2022 hebben we de ketens van snijbonen, sperziebonen en blauwe bessen uit Marokko onderzocht. Daarbij keken we speciaal naar de positie van vrouwen omdat in de genoemde ketens veel vrouwen werkzaam zijn. Uit onze risico-analyse in 2021 bleek dat de positie van vrouwen nog niet voldoende wordt afgedekt door certificering. Vandaar onze wens om daar extra onderzoek naar te doen.

Een korte samenvatting van de resultaten van de afgeronde ketenonderzoeken vind je via de links:

Opvolging keten-onderzoeken 2021: bananen, tomaten-conserven, citrus en wijn.

We doen aanvullend onafhankelijk onderzoek naar de ketens van producten uit hoogrisicolanden. In zo’n onderzoek spreken we onder andere met lokale werknemers en belanghebbenden. Zo brengen we mogelijke risico’s in kaart op het gebied van mensenrechten en milieuthema's gerelateerd aan mensenrechten. Vervolgens maken we met de leveranciers een actieplan om de omstandigheden te verbeteren. Zo krijgen we goed in beeld wat er moet gebeuren en kunnen we sneller veranderingen doorvoeren. Met als resultaat een duurzamere keten voor iedereen. We doen deze onderzoeken met onze leveranciers die hun sociale certificering goed op orde hebben, zodat we kunnen focussen op hetgeen wat nog onvoldoende afgedekt wordt door certificeringsstandaarden. Leveranciers die hun certificering nog onvoldoende op orde hebben, zullen daarmee aan de slag moeten. Met de inzichten uit deze onderzoeken kunnen we ons beleid verder aanscherpen of bijvoorbeeld in gesprek gaan met onze leveranciers, en de certificeringsorganisaties.

In 2021 werkten we samen met ICCO-Cordaid bij het in kaart brengen van mogelijke sociale en milieurisico’s voor mensen werkzaam in onze wijn-, citrus- en bananenketen. Voor tomatenconserven namen we deel aan het onderzoek dat binnen het IMVO Convenant Voedingsmiddelen werd uitgevoerd door de onafhankelijkepartij ImpactBuying. Lees meer over deze onderzoeken in ons mensenrechten due diligence rapport 2021.

In de bijlage van dit duurzaamheidsverslag is een korte samenvatting opgenomen van de actieplannen die zijn opgesteld in 2022 aan de hand van de ketenonderzoeksresultaten uit 2021 (over de mogelijke risico’s en negatieve impact in de ketens van tomatenconserven, bananen, citrus en wijn).

Opvolging ketenonder-zoeken 2021 en 2022.

Beter eten is de wereld beter achterlaten.