Beter eten verbindt.

Samenwerken aan betere ketens.

Evolutie van Rainforest Alliance-certificering.

In 2018 fuseerden Rainforest Alliance en UTZ. Als medeoprichter van UTZ blijven wij nauw betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe Rainforest Alliance-certificeringsprogramma met meer robuuste criteria, metingen en impact. Zo is het programma aangescherpt op onderwerpen als leefbaar loon, kinderarbeid en ontbossing. Het nieuwe Rainforest Alliance keurmerk heeft het eerdere Rainforest Alliance Certified™-keurmerk en het UTZ-keurmerk vervangen.

Sinds 2022 zijn al onze Rainforest Alliance-gecertificeerde producten (bijv. koffie, thee, chocolade, hazelnoten en bananen) over naar deze nieuwe standaard. We kijken ernaar uit om - door het systeem van Rainforest Alliance - de komende jaren nog meer inzicht te krijgen in de ketens van deze producten. Voor onze koffieketen verwachten we vanaf 2023 gedetailleerdere informatie per leverancier te kunnen inzien, bijvoorbeeld over leefbaar loon en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Daarmee kunnen we gerichter werken aan verbeteringen in onze koffieketen.

Klimaatneutrale producten met Climate Neutral Group.

Albert Heijn werkt samen met Climate Neutral Group (CNG) om producten zoals koffie en bananen te certificeren aan de hand van de CNG klimaatneutraal-standaard. Samen met leveranciers van producten die klimaatneutraal gecertificeerd zijn, hebben we de klimaatimpact per product van land tot klant berekend en zijn er reductieplannen van broeikasgasuitstoot opgesteld. Volgens de standaard worden deze calculaties en plannen onafhankelijk geverifieerd. De resterende uitstoot wordt jaarlijks gecompenseerd door te investeren in gecertificeerde klimaatprojecten.

Duurzame handel van groente en fruit met SIFAV.

Albert Heijn werkt samen met SIFAV (Sustainability Initiative Fruit and Vegetables) om verse groente en fruit verder te verduurzamen. Vóór 2025 streeft deze samenwerking naar onder andere implementatie van due diligence processen, verbetering van arbeidsomstandigheden, leefbare lonen én het meten en verminderen van de ecologische voetafdruk van producten. We geloven in de ambities binnen het SIFAV-programma en weten dat er veel meer bereikt kan worden als we samenwerken. Zo kunnen we samen versnellen op het gebied van duurzaamheid.

Op weg naar duurzaam geproduceerde wijn met SWR.

In 2021 werden we – via Ahold Delhaize - oprichtend lid van de Sustainable Wine Roundtable (SWR), een samenwerking die de hele waardeketen van wijn omvat. Samen met producenten, distributeurs, detailhandelaars, logistieke partners en onderzoekers wordt een wereldwijde standaard voor duurzaam geproduceerde wijn ontwikkeld. Dit bouwt voort op onze eigen duurzaamheidsstrategie op het gebied van wijn. Zo werken we samen met de industrie om wijnproductie te verduurzamen.  

Daarnaast kopen we voor onze Delicata chocolade door Rainforest Alliance (UTZ) gecertificeerde cacao uit Ghana en Ivoorkust in volgens de 5 samenwerkingsprincipes van Tony’s Open Chain. In 2022 hebben we onze langdurige Open Chain-samenwerking voor de komende 5 jaar verlengd.

 • beëindigen van kinderarbeid in de keten per 2025

 • beëindigen van ontbossing en bijdragen aan herstel van land en bos per 2025

 • een leefbaar inkomen voor families betrokken bij cacaoproductie per 2030

Verbeteringen in de cacaoketen met DISCO.

Ook op het gebied van cacao geloven we dat we samen veel meer kunnen bereiken dan alleen. Daarom werken we samen met handelaren, producenten, retailers, ngo’s en certificeerders in het Dutch International Sustainable Cocoa initiative (DISCO). In de stuurgroep vertegenwoordigt Albert Heijn de retailers. Binnen het initiatief werken we aan 3 kerndoelen:

Duurzaam verbeteren in voedselketens met Nederlandse supermarkten.

Een deel van onze voedingsmiddelen of ingrediënten van voedingsmiddelen wordt geproduceerd in het buitenland. In sommige gevallen kunnen daar het milieu en de mensenrechten van werknemers in gevaar zijn. Vaak zijn die problemen zo ingewikkeld dat een bedrijf in zijn eentje maar weinig kan bereiken. Daarom ondertekende het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) in 2019 namens Nederlandse supermarkten het IMVO Convenant Voedingsmiddelen. Deze coalitie bestaat uit brancheorganisaties, vakbonden, de Nederlandse overheid en ngo’s. Naast ontwikkelingen op due diligence, zijn er bijvoorbeeld projecten opgestart op het gebied van leefbaar loon in de bananenketen en arbeidsmigranten in de Italiaanse tomatenketen. Meer over ketenprojecten lees je in het hoofdstuk Beter eten is de wereld beter achterlaten.

 • de implementatie van due diligence processen

 • de ontwikkeling van een milieu-indicator die wordt opgenomen door certificeringsstandaarden

 • het opzetten van een leefbaar loon-aanpak inclusief pilotproject

Samen voor betere werkomstandigheden in sierteelt.

De afgelopen 3 jaar heeft Albert Heijn deelgenomen aan het IMVO Convenant Sierteelt. Binnen dit convenant is in samenwerking met verschillende bedrijven, Initiatief Duurzame Handel (IDH), de Nederlandse overheid, vakbonden en ngo’s gewerkt aan 3 geprioriteerde onderwerpen: due diligence, leefbaar loon en gewasbescherming. In september 2022 werd het convenant afgerond met een eindrapportage. Tijdens dit convenant is er met de verschillende partijen gewerkt aan:  

De inzichten die zijn opgedaan, worden voortgezet binnen het wereldwijde Floriculture Sustainability Initiative (FSI) een internationaal samenwerkingsverband binnen de sierteeltsector, waarvan Albert Heijn ook lid is. Hoe breder het internationale draagvlak, hoe sneller onze afspraken kunnen transformeren van Nederlandse naar wereldwijde schaal.

Verbeteringen in de internationale sierteelt met FSI.

Al sinds 2016 is Albert Heijn lid van FSI, waar met verschillende bedrijven wordt gewerkt aan een aantal duurzaamheidsonderwerpen zoals verantwoorde productie en inkoop, vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, leefbaar loon en due diligence. 

Ontwikkelingen binnen Albert Heijn Foundation.

Binnen de Albert Heijn Foundation (AHF) werken we, met onze vaste groente- en fruitleveranciers in Afrika en Zuid-Amerika, via projecten samen aan het verbeteren van de leefomstandigheden van hun medewerkers en omliggende gemeenschappen. In samenwerking met ontwikkelingsorganisaties ICCO-Cordaid en Fair Match Support investeert de AH Foundation in lokale projecten zoals de bouw van woningen, het financieren van scholen en verbeteren van onderwijs, gezondheidszorg en economische ontwikkeling.

AH Foundation partner.

In de samenwerking met onze leveranciers verstevigde ICCO-Cordaid de afgelopen 15 jaar het fundament van de AH Foundation. Een uniek model waarin ICCO-Cordaid meer dan 150 projectprogramma’s heeft uitgevoerd bij 37 leveranciers in 16 landen met grote impact op de leefomstandigheden van medewerkers bij onze leveranciers.

Het is belangrijk dat de AH Foundation zich steeds verder ontwikkelt. Om nog beter aan te sluiten op de huidige missie van Albert Heijn is ook een nieuwe fase van de AH Foundation aangekondigd. Daarbij willen we de leefomstandigheden van medewerkers bij onze leveranciers in Afrika en Zuid-Amerika verder verbeteren en stappen zetten op het gebied van milieu.

Aan de bestaande thema’s van de AH Foundation (onderwijs, gezondheid, woning en empowerment) worden mensenrechten en milieu toegevoegd. Op basis van onafhankelijk onderzoek krijgen we meer inzicht in de belangrijkste onderwerpen op het gebied van mensenrechten en milieu bij onze leveranciers. De aanbevelingen uit dit onafhankelijk onderzoek worden vertaald naar sociale projecten bij de leveranciers in Afrika en Zuid-Amerika. De AH Foundation werkt hierin zeer nauw samen met onze leveranciers en de samenwerkingspartner.

De nieuwe fase van de AH Foundation vraagt om een gewijzigde rol van onze samenwerkingspartner op het gebied van projectvoorstellen, uitvoering en monitoring. De werkzaamheden van ICCO-Cordaid worden in 2023 overgenomen door Solidaridad. Solidaridad is een wereldwijde netwerkorganisatie, met een sterke lokale focus en ruim 50 jaar ervaring als hulporganisatie. Solidaridad heeft een hecht wereldwijd netwerk opgebouwd, met een doelgerichte mondiale strategie en professionele regionale uitvoering.  

AH Foundation partner.

In de samenwerking met onze leveranciers verstevigde ICCO-Cordaid de afgelopen 15 jaar het fundament van de AH Foundation. Een uniek model waarin ICCO-Cordaid meer dan 150 projectprogramma’s heeft uitgevoerd bij 37 leveranciers in 16 landen met grote impact op de leefomstandigheden van medewerkers bij onze leveranciers.

Het is belangrijk dat de AH Foundation zich steeds verder ontwikkelt. Om nog beter aan te sluiten op de huidige missie van Albert Heijn is ook een nieuwe fase van de AH Foundation aangekondigd. Daarbij willen we de leefomstandigheden van medewerkers bij onze leveranciers in Afrika en Zuid-Amerika verder verbeteren en stappen zetten op het gebied van milieu.

Aan de bestaande thema’s van de AH Foundation (onderwijs, gezondheid, woning en empowerment) worden mensenrechten en milieu toegevoegd. Op basis van onafhankelijk onderzoek krijgen we meer inzicht in de belangrijkste onderwerpen op het gebied van mensenrechten en milieu bij onze leveranciers. De aanbevelingen uit dit onafhankelijk onderzoek worden vertaald naar sociale projecten bij de leveranciers in Afrika en Zuid-Amerika. De AH Foundation werkt hierin zeer nauw samen met onze leveranciers en de samenwerkingspartner.

De nieuwe fase van de AH Foundation vraagt om een gewijzigde rol van onze samenwerkingspartner op het gebied van projectvoorstellen, uitvoering en monitoring. De werkzaamheden van ICCO-Cordaid worden in 2023 overgenomen door Solidaridad. Solidaridad is een wereldwijde netwerkorganisatie, met een sterke lokale focus en ruim 50 jaar ervaring als hulporganisatie. Solidaridad heeft een hecht wereldwijd netwerk opgebouwd, met een doelgerichte mondiale strategie en professionele regionale uitvoering.  

Ontwikkelingen binnen Albert Heijn Foundation.

Binnen de Albert Heijn Foundation (AHF) werken we, met onze vaste groente- en fruitleveranciers in Afrika en Zuid-Amerika, via projecten samen aan het verbeteren van de leefomstandigheden van hun medewerkers en omliggende gemeenschappen. In samenwerking met ontwikkelingsorganisaties ICCO-Cordaid en Fair Match Support investeert de AH Foundation in lokale projecten zoals de bouw van woningen, het financieren van scholen en verbeteren van onderwijs, gezondheidszorg en economische ontwikkeling.

Verbeteringen in de internationale sierteelt met FSI.

Al sinds 2016 is Albert Heijn lid van FSI, waar met verschillende bedrijven wordt gewerkt aan een aantal duurzaamheidsonderwerpen zoals verantwoorde productie en inkoop, vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, leefbaar loon en due diligence. 

De inzichten die zijn opgedaan, worden voortgezet binnen het wereldwijde Floriculture Sustainability Initiative (FSI) een internationaal samenwerkingsverband binnen de sierteeltsector, waarvan Albert Heijn ook lid is. Hoe breder het internationale draagvlak, hoe sneller onze afspraken kunnen transformeren van Nederlandse naar wereldwijde schaal.

 • de implementatie van due diligence processen

 • de ontwikkeling van een milieu-indicator die wordt opgenomen door certificeringsstandaarden

 • het opzetten van een leefbaar loon-aanpak inclusief pilotproject

Samen voor betere werk-omstandigheden in sierteelt.

De afgelopen 3 jaar heeft Albert Heijn deelgenomen aan het IMVO Convenant Sierteelt. Binnen dit convenant is in samenwerking met verschillende bedrijven, Initiatief Duurzame Handel (IDH), de Nederlandse overheid, vakbonden en ngo’s gewerkt aan 3 geprioriteerde onderwerpen: due diligence, leefbaar loon en gewasbescherming. In september 2022 werd het convenant afgerond met een eindrapportage. Tijdens dit convenant is er met de verschillende partijen gewerkt aan:  

Duurzaam verbeteren in voedselketens met Nederlandse supermarkten.

Een deel van onze voedingsmiddelen of ingrediënten van voedingsmiddelen wordt geproduceerd in het buitenland. In sommige gevallen kunnen daar het milieu en de mensenrechten van werknemers in gevaar zijn. Vaak zijn die problemen zo ingewikkeld dat een bedrijf in zijn eentje maar weinig kan bereiken. Daarom ondertekende het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) in 2019 namens Nederlandse supermarkten het IMVO Convenant Voedingsmiddelen. Deze coalitie bestaat uit brancheorganisaties, vakbonden, de Nederlandse overheid en ngo’s. Naast ontwikkelingen op due diligence, zijn er bijvoorbeeld projecten opgestart op het gebied van leefbaar loon in de bananenketen en arbeidsmigranten in de Italiaanse tomatenketen. Meer over ketenprojecten lees je in het hoofdstuk Beter eten is de wereld beter achterlaten.

Daarnaast kopen we voor onze Delicata chocolade door Rainforest Alliance (UTZ) gecertificeerde cacao uit Ghana en Ivoorkust in volgens de 5 samenwerkingsprincipes van Tony’s Open Chain. In 2022 hebben we onze langdurige Open Chain-samenwerking voor de komende 5 jaar verlengd.

 • beëindigen van kinderarbeid in de keten per 2025

 • beëindigen van ontbossing en bijdragen aan herstel van land en bos per 2025

 • een leefbaar inkomen voor families betrokken bij cacaoproductie per 2030

Verbeteringen in de cacaoketen met DISCO.

Ook op het gebied van cacao geloven we dat we samen veel meer kunnen bereiken dan alleen. Daarom werken we samen met handelaren, producenten, retailers, ngo’s en certificeerders in het Dutch International Sustainable Cocoa initiative (DISCO). In de stuurgroep vertegenwoordigt Albert Heijn de retailers. Binnen het initiatief werken we aan 3 kerndoelen:

Op weg naar duurzaam geproduceerde wijn met SWR.

In 2021 werden we – via Ahold Delhaize - oprichtend lid van de Sustainable Wine Roundtable (SWR), een samenwerking die de hele waardeketen van wijn omvat. Samen met producenten, distributeurs, detailhandelaars, logistieke partners en onderzoekers wordt een wereldwijde standaard voor duurzaam geproduceerde wijn ontwikkeld. Dit bouwt voort op onze eigen duurzaamheidsstrategie op het gebied van wijn. Zo werken we samen met de industrie om wijnproductie te verduurzamen.  

Duurzame handel van groente en fruit met SIFAV.

Albert Heijn werkt samen met SIFAV (Sustainability Initiative Fruit and Vegetables) om verse groente en fruit verder te verduurzamen. Vóór 2025 streeft deze samenwerking naar onder andere implementatie van due diligence processen, verbetering van arbeidsomstandigheden, leefbare lonen én het meten en verminderen van de ecologische voetafdruk van producten. We geloven in de ambities binnen het SIFAV-programma en weten dat er veel meer bereikt kan worden als we samenwerken. Zo kunnen we samen versnellen op het gebied van duurzaamheid.

Klimaatneutrale producten met Climate Neutral Group.

Albert Heijn werkt samen met Climate Neutral Group (CNG) om producten zoals koffie en bananen te certificeren aan de hand van de CNG klimaatneutraal-standaard. Samen met leveranciers van producten die klimaatneutraal gecertificeerd zijn, hebben we de klimaatimpact per product van land tot klant berekend en zijn er reductieplannen van broeikasgasuitstoot opgesteld. Volgens de standaard worden deze calculaties en plannen onafhankelijk geverifieerd. De resterende uitstoot wordt jaarlijks gecompenseerd door te investeren in gecertificeerde klimaatprojecten.

Evolutie van Rainforest Alliance-certificering.

In 2018 fuseerden Rainforest Alliance en UTZ. Als medeoprichter van UTZ blijven wij nauw betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe Rainforest Alliance-certificeringsprogramma met meer robuuste criteria, metingen en impact. Zo is het programma aangescherpt op onderwerpen als leefbaar loon, kinderarbeid en ontbossing. Het nieuwe Rainforest Alliance keurmerk heeft het eerdere Rainforest Alliance Certified™-keurmerk en het UTZ-keurmerk vervangen.

Sinds 2022 zijn al onze Rainforest Alliance-gecertificeerde producten (bijv. koffie, thee, chocolade, hazelnoten en bananen) over naar deze nieuwe standaard. We kijken ernaar uit om - door het systeem van Rainforest Alliance - de komende jaren nog meer inzicht te krijgen in de ketens van deze producten. Voor onze koffieketen verwachten we vanaf 2023 gedetailleerdere informatie per leverancier te kunnen inzien, bijvoorbeeld over leefbaar loon en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Daarmee kunnen we gerichter werken aan verbeteringen in onze koffieketen.

Samenwerken aan betere ketens.

Beter eten verbindt.