De missie van Albert Heijn.

Stakeholders en materialiteitsanalyse.

Contact met onze stakeholders.

Alleen samen kunnen we onze missie waarmaken. Met alle collega’s en ondernemers, en natuurlijk ook met onze boeren en telers, leveranciers, andere bedrijven en overheden. En uiteraard onze klanten. Door samen te werken en te luisteren kunnen we onze missie versnellen en meer impact maken.

We staan midden in de samen­leving en vinden het vanzelf­sprekend dat we verantwoordelijk­­heid nemen voor onze impact. Door in gesprek te gaan met belanghebbenden, in overleg te blijven met onze collega’s en te onder­zoeken wat van belang is voor de continuïteit van ons bedrijf, besluiten we op welke onderwerpen we onze inspanningen richten. We hebben een overzicht gemaakt van onze belangrijkste stakeholders en de manier waarop we met ze in contact blijven. Deze zijn te vinden in de bijlage.

Materialiteitsanalyse.

Onze materiële onderwerpen – simpelweg de onderwerpen waar we ons vooral op richten - bepalen we door de belangen van onze verschillende stakeholders tegen elkaar af te wegen. In 2022 hebben we onze materiële onderwerpen geactualiseerd. We rapporteren volgens ‘dubbele materialiteit’. Daarbij kijken we zowel naar de mate van impact van Albert Heijn op milieu en maatschappij als naar de mogelijke impact van duurzaamheidgerelateerde risico’s en kansen voor Albert Heijn.

Voor de analyse is ten eerste een lange lijst van mogelijke onderwerpen vastgesteld. Op basis van de interacties met stakeholdergroepen – door interviews en/of vragenlijsten – hebben we de belangrijkste onderwerpen kunnen selecteren. Belanghebbenden die we hebben gevraagd om input zijn klanten, collega’s, franchisenemers, leveranciers, boeren en telers, overheden, partners, maatschappelijke organisaties, branche- en werkgeversorganisaties en wetenschappelijke- en kennisinstituten. De eindresultaten zijn vervolgens gevalideerd in een aantal workshops.

Albert Heijn’s materiële onderwerpen.

De nieuwe materialiteitsmatrix komt grotendeels overeen met de onderwerpen waar we ons op richten in onze strategie. Zo blijven duurzame producten en voedselverspilling de belangrijkste onderwerpen. Wel zorgde de sterke inflatie in 2022 ervoor dat ‘betaalbaarheid’ een nog belangrijkere factor werd voor veel van onze stakeholders. Een aantal onderwerpen viel net buiten de top 10: eiwittransitie, diversiteit en inclusie en maatschappelijke inzet. Toch blijven deze onderwerpen belangrijk voor Albert Heijn en blijven we ons hiervoor inzetten.

De nieuwe materialiteitsmatrix komt grotendeels overeen met de onderwerpen waar we ons op richten in onze strategie. Zo blijven duurzame producten en voedselverspilling de belangrijkste onderwerpen. Wel zorgde de sterke inflatie in 2022 ervoor dat ‘betaalbaarheid’ een nog belangrijkere factor werd voor veel van onze stakeholders. Een aantal onderwerpen viel net buiten de top 10: eiwittransitie, diversiteit en inclusie en maatschappelijke inzet. Toch blijven deze onderwerpen belangrijk voor Albert Heijn en blijven we ons hiervoor inzetten.

Albert Heijn’s materiële onderwerpen.

Stakeholders en materialiteitsanalyse.

De missie van Albert Heijn.

Materialiteitsanalyse.

Onze materiële onderwerpen – simpelweg de onderwerpen waar we ons vooral op richten - bepalen we door de belangen van onze verschillende stakeholders tegen elkaar af te wegen. In 2022 hebben we onze materiële onderwerpen geactualiseerd. We rapporteren volgens ‘dubbele materialiteit’. Daarbij kijken we zowel naar de mate van impact van Albert Heijn op milieu en maatschappij als naar de mogelijke impact van duurzaamheidgerelateerde risico’s en kansen voor Albert Heijn.

Voor de analyse is ten eerste een lange lijst van mogelijke onderwerpen vastgesteld. Op basis van de interacties met stakeholdergroepen – door interviews en/of vragenlijsten – hebben we de belangrijkste onderwerpen kunnen selecteren. Belanghebbenden die we hebben gevraagd om input zijn klanten, collega’s, franchisenemers, leveranciers, boeren en telers, overheden, partners, maatschappelijke organisaties, branche- en werkgeversorganisaties en wetenschappelijke- en kennisinstituten. De eindresultaten zijn vervolgens gevalideerd in een aantal workshops.

Contact met onze stakeholders.

Alleen samen kunnen we onze missie waarmaken. Met alle collega’s en ondernemers, en natuurlijk ook met onze boeren en telers, leveranciers, andere bedrijven en overheden. En uiteraard onze klanten. Door samen te werken en te luisteren kunnen we onze missie versnellen en meer impact maken.

We staan midden in de samen­leving en vinden het vanzelf­sprekend dat we verantwoordelijk­­heid nemen voor onze impact. Door in gesprek te gaan met belanghebbenden, in overleg te blijven met onze collega’s en te onder­zoeken wat van belang is voor de continuïteit van ons bedrijf, besluiten we op welke onderwerpen we onze inspanningen richten. We hebben een overzicht gemaakt van onze belangrijkste stakeholders en de manier waarop we met ze in contact blijven. Deze zijn te vinden in de bijlage.