Beter eten is de wereld beter achterlaten.

Steeds zuinigere winkels en distributiecentra.

Op weg naar alle Albert Heijn-winkels gasloos.

Eind 2023 willen we dat alle eigen Albert Heijn winkels in Nederland zonder gas worden verwarmd. Al sinds 2010
(ver)bouwen we onze nieuwe winkels gasloos, waardoor in 2022 92% van onze winkels al zonder gas werkt. Voor de verwarming van onze winkels gebruiken we restwarmte uit onze koelinstallaties of warmtepompen als er niet genoeg restwarmte beschikbaar is. In 2022 zijn 39 winkels verbouwd waarbij de koelinstallatie met chemische koudemiddelen zijn vervangen voor CO2-installaties. 16 van deze winkels werden nog op gas verwarmd, deze winkels zijn direct ook gasloos geworden. De overige 23 winkels waren al van het gas af.

Natuurlijke koudemiddelen in de winkels.

Veel energie gaat naar het koelen van producten. In onze winkels verduurzamen we de koudemiddelen die daarvoor gebruikt worden zoveel mogelijk. De meeste koudemiddelen zijn namelijk chemisch, met een grote impact op klimaat. Daarom stappen we zoveel mogelijk over op CO2 als natuurlijk koudemiddel. Sinds 2022 wordt bij meer dan 61% van onze winkels CO2 als natuurlijk koudemiddel gebruikt. In de komende jaren zullen we alle winkels ombouwen en dit natuurlijke koudemiddel gebruiken. Bij het verbouwen van de winkels vervangen we de oude koelsystemen direct. We beperken incidentele lekkages door goed onderhoud, reguliere controles en toepassing van de modernste systemen.

Duurzamere distributiecentra en Home Shop Centers.

We zetten fors in op het verduurzamen van onze distributiecentra. Zo is de klimaatinstallatie in ons distributiecentrum in Pijnacker verduurzaamd door hergebruik van restwarmte uit onze koelinstallatie. Hierdoor besparen we 1.785 ton CO2e per jaar aan uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast verlaagden we ons energieverbruik door de thermostaat op alle kantoorlocaties van distributiecentra, Home Shop Centers en hoofdkantoor een graad lager te zetten, naar 19°C. In 2023 en 2024 zullen we steeds meer gasloze distributiecentra hebben. Het distributiecentrum in Geldermalsen is al gasloos en het gebruik van gas in distributiecentrum Pijnacker is in 2022 flink gereduceerd. In 2023 wordt distributiecentrum Zwolle gasloos en in 2024 volgt het distributiecentrum Tilburg.

Duurzamere distributiecentra en Home Shop Centers.

We zetten fors in op het verduurzamen van onze distributiecentra. Zo is de klimaatinstallatie in ons distributiecentrum in Pijnacker verduurzaamd door hergebruik van restwarmte uit onze koelinstallatie. Hierdoor besparen we 1.785 ton CO2e per jaar aan uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast verlaagden we ons energieverbruik door de thermostaat op alle kantoorlocaties van distributiecentra, Home Shop Centers en hoofdkantoor een graad lager te zetten, naar 19°C. In 2023 en 2024 zullen we steeds meer gasloze distributiecentra hebben. Het distributiecentrum in Geldermalsen is al gasloos en het gebruik van gas in distributiecentrum Pijnacker is in 2022 flink gereduceerd. In 2023 wordt distributiecentrum Zwolle gasloos en in 2024 volgt het distributiecentrum Tilburg.

Natuurlijke koudemiddelen in de winkels.

Veel energie gaat naar het koelen van producten. In onze winkels verduurzamen we de koudemiddelen die daarvoor gebruikt worden zoveel mogelijk. De meeste koudemiddelen zijn namelijk chemisch, met een grote impact op klimaat. Daarom stappen we zoveel mogelijk over op CO2 als natuurlijk koudemiddel. Sinds 2022 wordt bij meer dan 61% van onze winkels CO2 als natuurlijk koudemiddel gebruikt. In de komende jaren zullen we alle winkels ombouwen en dit natuurlijke koudemiddel gebruiken. Bij het verbouwen van de winkels vervangen we de oude koelsystemen direct. We beperken incidentele lekkages door goed onderhoud, reguliere controles en toepassing van de modernste systemen.

Steeds zuinigere winkels en distributiecentra.

Beter eten is de wereld beter achterlaten.

Op weg naar alle Albert Heijn-winkels gasloos.

Eind 2023 willen we dat alle eigen Albert Heijn winkels in Nederland zonder gas worden verwarmd. Al sinds 2010
(ver)bouwen we onze nieuwe winkels gasloos, waardoor in 2022 92% van onze winkels al zonder gas werkt. Voor de verwarming van onze winkels gebruiken we restwarmte uit onze koelinstallaties of warmtepompen als er niet genoeg restwarmte beschikbaar is. In 2022 zijn 39 winkels verbouwd waarbij de koelinstallatie met chemische koudemiddelen zijn vervangen voor CO2-installaties. 16 van deze winkels werden nog op gas verwarmd, deze winkels zijn direct ook gasloos geworden. De overige 23 winkels waren al van het gas af.