• Via Individual Farm Development Plans (IFDP’s) wordt per plantage gekeken hoe productiviteit kan worden verhoogd. Zoals met het invoeren van nieuwe landbouwtechnieken en advies geven over snoeitechniek, herplanting en/of compost.

  • In 2022 werden 91.550 nieuwe schaduwbomen geplaatst, afkomstig van door vrouwen gerunde boomkwekerijen. Deze bomen verlagen de temperaturen op de cacaoplantages en dit bevordert ook de biodiversiteit. Deze inspanningen dragen bij aan de herbebossing in de cacaoteeltgebieden.

  • De boeren worden daarnaast gesteund door het initiatief van werkbrigades. Dit zijn groepen centraal georganiseerd en getraind door de partnercoöperaties om de boeren te helpen met werkzaamheden waar extra specialisatie voor nodig is, zoals het snoeien van de hoogste takken. Dit soort werkzaamheden zijn onmisbaar voor de boeren en hun families. Niet alleen omdat deze werkzaamheden zorgen voor verbetering van productiviteit, maar ook zodat kinderen niet meer worden ingezet voor de extra werkzaamheden. 

Aanpak van kinderarbeid vereist een combinatie van individuele, huishoudelijke en gemeenschappelijke oplossingen. Op gemeenschappelijk niveau: binnen de partnercoöperaties van Tony’s Open Chain zijn we actief op zoek naar gevallen van kinderarbeid en gaan we ze tegen, allemaal via het Child Labour Monitoring and Remediation System. Tony’s Open Chain maakt hierbij gebruik van een 100% aanpak, dat wil zeggen dat alle huishoudens van de partnercoöperaties worden bezocht door begeleiders van de gemeenschap (community facilitators) om kinderarbeid te vinden. Bij een gevonden casus, wordt er vervolgens een traject ingezet om het probleem te verhelpen. Sinds 2021 heeft Tony’s Open Chain de aanpak flink versneld door aanstellen van deze community facilitators. Ook verloopt de implementatie door nieuwe coöperaties van CLMRS steeds sneller.

In 2022 werden er 2.675 gevallen van kinderarbeid ontdekt bij alle partnercoöperaties. Dat zijn er meer dan de 1.367 gevallen in 2021. De stijging komt door het aansluiten van nieuwe coöperaties en toetreding van nieuwe boeren bij bestaande partners. De meeste gevallen vindt Tony’s Open Chain bij de nieuwe partners (1.939 gevallen), waar de kinderarbeidscijfers bij onze partnercoöperaties (52,8%) ongeveer gelijk aan het gemiddelde in de industrie. Dat wil zeggen dat het systeem van opsporen werkt. Bij coöperaties waar Tony’s Open Chain meer dan 3 jaar mee samenwerkt wordt veel minder kinderarbeid gevonden. Daar komt kinderarbeid op 4,4% van de boerderijen voor.

Van de gevonden gevallen in 2022 zijn er 653 inmiddels opgelost en 1678 zijn nog in het proces naar herstel. De overige gevallen zijn nog open en daar zal op korte termijn een traject worden gestart.

Op individueel niveau hebben in de loop van 2022 kinderen een geboortecertificaat ontvangen zodat ze naar school kunnen, werden schoenen, schoolspullen of fietsen beschikbaar gesteld en voor oudere kinderen werden beroepsopleidingsprogramma’s aangeboden. Ten slotte op huishoudelijk niveau voorziet Tony’s Open Chain gezinnen met extra hulpmiddelen zoals kruiwagens en pellebongo’s (hulpmiddel om cacao-pods open te breken) zodat oudere kinderen op een veilige manier hun ouders kunnen helpen.

De coöperaties en boerengemeenschappen zijn dynamische plekken en daarom is het doel om elk huishouden minstens één keer per jaar te bezoeken. In het seizoen van 2022 werd 62% van de huishoudens in Ghana en 78% in Ivoorkust bezocht. Voor 2023 streven we naar 100% in beide landen.

We willen voorkomen dat voor de cacaoproductie regenwoud wordt gekapt of bijdraagt aan illegale ontbossing. Daarom zijn alle boerderijen die zijn aangesloten bij onze partnercoöperaties in kaart gebracht met GPS. Deze kaartgegevens zijn geanalyseerd en vergeleken met kaarten van regenwoud en beschermde gebieden. Het laat zien dat de boerderijen waarvan onze cacao afkomstig is, niet in beschermd bosgebied of recent ontbost gebied liggen. Daarnaast heeft er ook een ‘land use change analysis’ plaatsgevonden voor de periode van 2001 tot 2021. Uit de resultaten van de analyse blijkt dat er zelfs sinds 2001 geen ontbossing of bosverlies heeft plaatsgevonden. Er vindt dus geen ontbossing plaats door onze inkoop van cacao.

Een gedetailleerde uitleg over hoe de 5 samenwerkingsprincipes worden toegepast lees je hier.

Een steekproef onder 500 huishoudens bij 3 partnercoöperaties waar Tony’s Open Chain al langere tijd mee samenwerkt in Ivoorkust laat zien dat de 5 samenwerkingsprincipes en het betalen van een extra premie werkt. In de groep verdiende meer dan 1/3e van de huishoudens (37,6%) in elk geval een leefbaar inkomen. Daarnaast is er de zogenoemde gemiddelde leefbaar inkomensgat: het gemiddelde verschil tussen de inkomsten van boeren en de LIRP. Bij de coöperaties waar Tony’s Open Chain langere tijd mee samenwerkt in Ivoorkust verdienen boeren gemiddeld 9,1% onder het leefbaar inkomen. Tegenover het industrie gemiddelde van 69% voor Ivoorkust. 

Daarnaast wordt er 50 dollar per ton aan managementvergoeding betaald aan de partnercoöperaties. Daarmee kunnen de partnercoöperaties hun eigen operatie beheren en wordt dit niet betaald van de premies voor de boeren. Dit heeft weer een positief effect op het inkomen. Daarnaast wordt er samengewerkt met TechnoServe en JLB Expertises om de partnercoöperaties te ondersteunen bij het verbeteren en professionaliseren van hun financieel en organisatorisch management. Bijvoorbeeld met het implementeren met de beste en meest transparante praktijken bij de verdeling van premies. Een coöperatie is eigendom van haar leden, dus elke investering die wordt gedaan om het bedrijf te verbeteren, is een investering in het succes van de hele boerengemeenschap.

Om een leefbaar inkomen te bereiken moet er daarnaast worden samengewerkt met de partnercoöperaties om de productiviteit en daarmee opbrengsten te verhogen binnen de capaciteiten van de cacaoplantages. Bij de coöperaties waar Tony’s Open Chain langere tijd mee werkt (+3 jaar) in Ivoorkust ligt de gemiddelde productie van de partnercoöperaties in Ivoorkust al op bijna 600 kilogram cacaobonen per hectare. Dit ligt boven het industriegemiddelde van 500 kg/ha. Voor Ghana is er minder informatie bekend, maar zien we als indicatie dat bij één van onze partners de productiviteit op 566kg/hectare2 ligt. Meer onderzoek hier en bij de overige coöperaties is nodig voor completer inzicht.  Als onderdeel van het living income model is het doel van 800 kg/ha opgesteld. Dit is de productiviteit die nodig is om een leefbaar inkomen te realiseren.

Met name bij het aanhaken van nieuwe partners ziet Tony’s Open Chain dat productiviteit gemiddeld toeneemt. Op langere termijn groeit productiviteit gestaag, maar iets minder snel door. Verschillende variabelen spelen hier een rol en dit kan per coöperatie verschillen.  Met het opzetten van initiatieven en samenwerkingen worden de boeren geholpen om het doel van 800 kg/ha te bereiken. Dit wordt gedaan op de volgende manieren:

Bijlagen.

Tony’s Open Chain voor Delicata chocolade.

Voor onze Delicata chocolade kopen wij sindsdien door Rainforest Alliance (UTZ) gecertificeerde cacao uit Ghana en Ivoorkust in volgens de 5 samenwerkingsprincipes van Tony’s Open Chain.

Door cacaobonen in te kopen via Tony’s Open Chain leveren we een bijdrage om een leefbaar inkomen te realiseren voor cacaoboeren.

Ongelijkheid in de cacaoketen en de daaruit voortvloeiende extreme armoede zijn de hoofdoorzaak van moderne slavernij, kinderarbeid en ontbossing. Daarom sloot Albert Heijn zich eind 2018 met het eigen chocolademerk Delicata als eerste aan bij Tony’s Open Chain.

Dat werkt als volgt.

Voor alle cacaobonen uit Ghana en Ivoorkust voor onze Delicata chocoladerepen betaalt Albert Heijn de zogenaamde Living Income Reference Price (LIRP). Deze prijs is afgestemd met Fairtrade en bij een productie van 800 kg/ha zou een leefbaar inkomen voor boeren haalbaar moeten zijn. De prijs die de lokale overheid vaststelt (de farmgate price) ligt een stuk lager; vandaar de structurele armoede bij kleinschalige cacao boeren in Ghana en Ivoorkust. Om de farmgate price aan te vullen tot de LIRP, betalen we certificeringspremies en daar bovenop de Tony’s Open Chain premie. Zo betalen we in Ghana 77% meer per ton cacao dan de farm gate price, en in Ivoorkust 82% meer.1

In detail ziet de opbouw van de prijs er als volgt uit: 

Aanpak van kinderarbeid vereist een combinatie van individuele, huishoudelijke en gemeenschappelijke oplossingen. Op gemeenschappelijk niveau: binnen de partnercoöperaties van Tony’s Open Chain zijn we actief op zoek naar gevallen van kinderarbeid en gaan we ze tegen, allemaal via het Child Labour Monitoring and Remediation System. Tony’s Open Chain maakt hierbij gebruik van een 100% aanpak, dat wil zeggen dat alle huishoudens van de partnercoöperaties worden bezocht door begeleiders van de gemeenschap (community facilitators) om kinderarbeid te vinden. Bij een gevonden casus, wordt er vervolgens een traject ingezet om het probleem te verhelpen. Sinds 2021 heeft Tony’s Open Chain de aanpak flink versneld door aanstellen van deze community facilitators. Ook verloopt de implementatie door nieuwe coöperaties van CLMRS steeds sneller.

In 2022 werden er 2.675 gevallen van kinderarbeid ontdekt bij alle partnercoöperaties. Dat zijn er meer dan de 1.367 gevallen in 2021. De stijging komt door het aansluiten van nieuwe coöperaties en toetreding van nieuwe boeren bij bestaande partners. De meeste gevallen vindt Tony’s Open Chain bij de nieuwe partners (1.939 gevallen), waar de kinderarbeidscijfers bij onze partnercoöperaties (52,8%) ongeveer gelijk aan het gemiddelde in de industrie. Dat wil zeggen dat het systeem van opsporen werkt. Bij coöperaties waar Tony’s Open Chain meer dan 3 jaar mee samenwerkt wordt veel minder kinderarbeid gevonden. Daar komt kinderarbeid op 4,4% van de boerderijen voor.

Van de gevonden gevallen in 2022 zijn er 653 inmiddels opgelost en 1678 zijn nog in het proces naar herstel. De overige gevallen zijn nog open en daar zal op korte termijn een traject worden gestart.

Op individueel niveau hebben in de loop van 2022 kinderen een geboortecertificaat ontvangen zodat ze naar school kunnen, werden schoenen, schoolspullen of fietsen beschikbaar gesteld en voor oudere kinderen werden beroepsopleidingsprogramma’s aangeboden. Ten slotte op huishoudelijk niveau voorziet Tony’s Open Chain gezinnen met extra hulpmiddelen zoals kruiwagens en pellebongo’s (hulpmiddel om cacao-pods open te breken) zodat oudere kinderen op een veilige manier hun ouders kunnen helpen.

De coöperaties en boerengemeenschappen zijn dynamische plekken en daarom is het doel om elk huishouden minstens één keer per jaar te bezoeken. In het seizoen van 2022 werd 62% van de huishoudens in Ghana en 78% in Ivoorkust bezocht. Voor 2023 streven we naar 100% in beide landen.

We willen voorkomen dat voor de cacaoproductie regenwoud wordt gekapt of bijdraagt aan illegale ontbossing. Daarom zijn alle boerderijen die zijn aangesloten bij onze partnercoöperaties in kaart gebracht met GPS. Deze kaartgegevens zijn geanalyseerd en vergeleken met kaarten van regenwoud en beschermde gebieden. Het laat zien dat de boerderijen waarvan onze cacao afkomstig is, niet in beschermd bosgebied of recent ontbost gebied liggen. Daarnaast heeft er ook een ‘land use change analysis’ plaatsgevonden voor de periode van 2001 tot 2021. Uit de resultaten van de analyse blijkt dat er zelfs sinds 2001 geen ontbossing of bosverlies heeft plaatsgevonden. Er vindt dus geen ontbossing plaats door onze inkoop van cacao.

Een gedetailleerde uitleg over hoe de 5 samenwerkingsprincipes worden toegepast lees je hier.

  • Via Individual Farm Development Plans (IFDP’s) wordt per plantage gekeken hoe productiviteit kan worden verhoogd. Zoals met het invoeren van nieuwe landbouwtechnieken en advies geven over snoeitechniek, herplanting en/of compost.

  • In 2022 werden 91.550 nieuwe schaduwbomen geplaatst, afkomstig van door vrouwen gerunde boomkwekerijen. Deze bomen verlagen de temperaturen op de cacaoplantages en dit bevordert ook de biodiversiteit. Deze inspanningen dragen bij aan de herbebossing in de cacaoteeltgebieden.

  • De boeren worden daarnaast gesteund door het initiatief van werkbrigades. Dit zijn groepen centraal georganiseerd en getraind door de partnercoöperaties om de boeren te helpen met werkzaamheden waar extra specialisatie voor nodig is, zoals het snoeien van de hoogste takken. Dit soort werkzaamheden zijn onmisbaar voor de boeren en hun families. Niet alleen omdat deze werkzaamheden zorgen voor verbetering van productiviteit, maar ook zodat kinderen niet meer worden ingezet voor de extra werkzaamheden. 

Een steekproef onder 500 huishoudens bij 3 partnercoöperaties waar Tony’s Open Chain al langere tijd mee samenwerkt in Ivoorkust laat zien dat de 5 samenwerkingsprincipes en het betalen van een extra premie werkt. In de groep verdiende meer dan 1/3e van de huishoudens (37,6%) in elk geval een leefbaar inkomen. Daarnaast is er de zogenoemde gemiddelde leefbaar inkomensgat: het gemiddelde verschil tussen de inkomsten van boeren en de LIRP. Bij de coöperaties waar Tony’s Open Chain langere tijd mee samenwerkt in Ivoorkust verdienen boeren gemiddeld 9,1% onder het leefbaar inkomen. Tegenover het industrie gemiddelde van 69% voor Ivoorkust. 

Daarnaast wordt er 50 dollar per ton aan managementvergoeding betaald aan de partnercoöperaties. Daarmee kunnen de partnercoöperaties hun eigen operatie beheren en wordt dit niet betaald van de premies voor de boeren. Dit heeft weer een positief effect op het inkomen. Daarnaast wordt er samengewerkt met TechnoServe en JLB Expertises om de partnercoöperaties te ondersteunen bij het verbeteren en professionaliseren van hun financieel en organisatorisch management. Bijvoorbeeld met het implementeren met de beste en meest transparante praktijken bij de verdeling van premies. Een coöperatie is eigendom van haar leden, dus elke investering die wordt gedaan om het bedrijf te verbeteren, is een investering in het succes van de hele boerengemeenschap.

Om een leefbaar inkomen te bereiken moet er daarnaast worden samengewerkt met de partnercoöperaties om de productiviteit en daarmee opbrengsten te verhogen binnen de capaciteiten van de cacaoplantages. Bij de coöperaties waar Tony’s Open Chain langere tijd mee werkt (+3 jaar) in Ivoorkust ligt de gemiddelde productie van de partnercoöperaties in Ivoorkust al op bijna 600 kilogram cacaobonen per hectare. Dit ligt boven het industriegemiddelde van 500 kg/ha. Voor Ghana is er minder informatie bekend, maar zien we als indicatie dat bij één van onze partners de productiviteit op 566kg/hectare2 ligt. Meer onderzoek hier en bij de overige coöperaties is nodig voor completer inzicht.  Als onderdeel van het living income model is het doel van 800 kg/ha opgesteld. Dit is de productiviteit die nodig is om een leefbaar inkomen te realiseren.

Met name bij het aanhaken van nieuwe partners ziet Tony’s Open Chain dat productiviteit gemiddeld toeneemt. Op langere termijn groeit productiviteit gestaag, maar iets minder snel door. Verschillende variabelen spelen hier een rol en dit kan per coöperatie verschillen.  Met het opzetten van initiatieven en samenwerkingen worden de boeren geholpen om het doel van 800 kg/ha te bereiken. Dit wordt gedaan op de volgende manieren:

Dat werkt als volgt.

Voor alle cacaobonen uit Ghana en Ivoorkust voor onze Delicata chocoladerepen betaalt Albert Heijn de zogenaamde Living Income Reference Price (LIRP). Deze prijs is afgestemd met Fairtrade en bij een productie van 800 kg/ha zou een leefbaar inkomen voor boeren haalbaar moeten zijn. De prijs die de lokale overheid vaststelt (de farmgate price) ligt een stuk lager; vandaar de structurele armoede bij kleinschalige cacao boeren in Ghana en Ivoorkust. Om de farmgate price aan te vullen tot de LIRP, betalen we certificeringspremies en daar bovenop de Tony’s Open Chain premie. Zo betalen we in Ghana 77% meer per ton cacao dan de farm gate price, en in Ivoorkust 82% meer.1

In detail ziet de opbouw van de prijs er als volgt uit: 

Voor onze Delicata chocolade kopen wij sindsdien door Rainforest Alliance (UTZ) gecertificeerde cacao uit Ghana en Ivoorkust in volgens de 5 samenwerkingsprincipes van Tony’s Open Chain.

Door cacaobonen in te kopen via Tony’s Open Chain leveren we een bijdrage om een leefbaar inkomen te realiseren voor cacaoboeren.

Tony’s Open Chain voor Delicata chocolade.

Bijlagen.

Ongelijkheid in de cacaoketen en de daaruit voortvloeiende extreme armoede zijn de hoofdoorzaak van moderne slavernij, kinderarbeid en ontbossing. Daarom sloot Albert Heijn zich eind 2018 met het eigen chocolademerk Delicata als eerste aan bij Tony’s Open Chain.