Albert Heijn logo
De duurzame wereld van Albert Heijn.

Duurzaam.

We voelen ons er verantwoordelijk voor dat de stappen die wij zetten zo duurzaam mogelijk worden gezet. Met een positieve instelling en door onze kennis en kunde in te zetten, willen we samen met onze partners bijdragen aan duurzamere wereld. Voor nu én voor toekomstige generaties.

Om ons voedselsysteem te verduurzamen, zet Albert Heijn zich in om voedsel op slimme manieren te produceren, eetpatronen te doorbreken, duurzamer te verpakken en voedselverspilling tegen te gaan. En we bieden klanten producten en oplossingen aan waarmee zij óók het verschil kunnen maken.

Samenvatting.

In 2023 hebben we mooie resultaten behaald om de wereld beter achter te laten. We zijn onderweg naar B Corp-certificering: een internationale certificering voor winst gedreven bedrijven die een grote, positieve impact hebben op mens en milieu. 

We hebben een langdurige samenwerking met ongeveer 1.200 boeren en telers binnen Beter voor Natuur & Boer. Hierin geven we invulling aan thema’s als biodiversiteit, klimaat, milieu en dierenwelzijn. In 2023 richtten we de onafhankelijke stichting Beter voor Natuur & Boer op, zodat ook andere partijen aan dit initiatief kunnen deelnemen. 

Ook veel andere initiatieven dragen bij aan onze duurzame ambities. Denk bijvoorbeeld aan het 100% emissievrij transport in de centra van Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Of de introductie van de Buurtroute bij thuisbezorging, waarbij bezorgmomenten van buurtbewoners aan elkaar worden gekoppeld. Hierdoor rijden bezorgers minder kilometers, wordt thuisbezorgen efficiënter en wordt er minder CO2 uitgestoten. In 2023 hebben we in samenwerking met onze leveranciers onze uitstoot bovendien nog beter in kaart gebracht.

We lanceerden ook de plantaardige eigenmerklijn AH Terra, een belangrijke stap in de eiwittransitie. Maakten zo efficiënt mogelijk gebruik van grondstoffen en probeerden voedselverspilling tegen te gaan in de hele voedselketen. Verpakkingen werden waar mogelijk recyclebaar en/of geschikt gemaakt voor hergebruik. En door inzet van bestaande materialen konden we duurzamer (ver)bouwen. Zo groeiden we in 2023 op een duurzame manier, vanuit de gedachte om een leefbare aarde over te dragen aan de generaties na ons. 

Toeleveringsketens

We halen onze producten van zo dichtbij als mogelijk en zo ver weg als nodig. Van al die producten willen we weten hoe ze geproduceerd zijn, wat de arbeidsomstandigheden zijn, hoe we met dieren omgaan en wat de milieueffecten zijn. Samen met onze partners en toeleveranciers werken we dag in dag uit aan het verbeteren van de resultaten op deze duurzaamheidsthema’s. Dit doen we onder meer met afspraken met onze leveranciers over ethisch handelen en een duurzaam inkoopbeleid voor verschillende producten. Interne en externe feedback helpt ons om onze aanpak op dit vlak te verbeteren. 

Circulair.

Van (plastic) verpakkingen tot ingezamelde batterijen. En van voedsel dat niet (meer) verkoopbaar is tot kapot meubilair in onze winkels. Afval, of eigenlijk zeggen we liever reststromen, is óók onderdeel van onze organisatie. En daar willen we zo efficiënt mogelijk gebruik van maken. We proberen daarom voedselverspilling tegen te gaan in de hele voedselketen. We verminderen de hoeveelheid materiaal van onze verpakkingen, gebruiken zoveel mogelijk recyclaat en maken verpakkingen waar mogelijk recyclebaar en/of geschikt voor hergebruik. En ook bij onze eigen reststromen en het (ver)bouwen van onze winkels speelt circulariteit een steeds grotere rol.

Eiwittransitie.

Met een wereldbevolking die blijft toenemen, blijft ook de vraag naar voedsel toenemen. Om het groeiend aantal mensen op de wereld goed te kunnen blijven voeden en de uitstoot te beperken, is de beweging naar een meer plantaardig voedingspatroon belangrijk. Dit moet wel op een juiste, gezonde manier gebeuren. Met de eiwittransitie ondersteunen we de verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten. Een meer plantaardig voedingspatroon heeft een lagere uitstoot dan een voedingspatroon met dierlijke producten. 

Klimaat.

We geloven dat de duurzame weg de beste route naar de toekomst is, bij alles dat we doen. Daarom zetten wij voortdurend grote en kleine stappen om onze uitstoot te verminderen. Zowel in onze eigen organisatie als bij onze leveranciers. In 2023 was de totale uitstoot van Albert Heijn 9.608 kiloton CO2e. Hiervan komt 0,4% uit onze eigen operatie (scope 1 en 2). 99,6% van de uitstoot vindt hiervoor en erna plaats (scope 3). Verreweg het grootste deel van onze uitstoot wordt veroorzaakt bij het produceren, verpakken en verwerken van onze producten. Daarom werken we samen met onze partners en toeleveranciers om de CO2e-uitstoot in de keten te verminderen.

Circulair.

Albert Heijn logo

Van (plastic) verpakkingen tot ingezamelde batterijen. En van voedsel dat niet (meer) verkoopbaar is tot kapot meubilair in onze winkels. Afval, of eigenlijk zeggen we liever reststromen, is óók onderdeel van onze organisatie. En daar willen we zo efficiënt mogelijk gebruik van maken. We proberen daarom voedselverspilling tegen te gaan in de hele voedselketen. We verminderen de hoeveelheid materiaal van onze verpakkingen, gebruiken zoveel mogelijk recyclaat en maken verpakkingen waar mogelijk recyclebaar en/of geschikt voor hergebruik. En ook bij onze eigen reststromen en het (ver)bouwen van onze winkels speelt circulariteit een steeds grotere rol.

De duurzame wereld van Albert Heijn.

Duurzaam.

We voelen ons er verantwoordelijk voor dat de stappen die wij zetten zo duurzaam mogelijk worden gezet. Met een positieve instelling en door onze kennis en kunde in te zetten, willen we samen met onze partners bijdragen aan duurzamere wereld. Voor nu én voor toekomstige generaties.

Om ons voedselsysteem te verduurzamen, zet Albert Heijn zich in om voedsel op slimme manieren te produceren, eetpatronen te doorbreken, duurzamer te verpakken en voedselverspilling tegen te gaan. En we bieden klanten producten en oplossingen aan waarmee zij óók het verschil kunnen maken.

Samenvatting.

In 2023 hebben we mooie resultaten behaald om de wereld beter achter te laten. We zijn onderweg naar B Corp-certificering: een internationale certificering voor winst gedreven bedrijven die een grote, positieve impact hebben op mens en milieu. 

We hebben een langdurige samenwerking met ongeveer 1.200 boeren en telers binnen Beter voor Natuur & Boer. Hierin geven we invulling aan thema’s als biodiversiteit, klimaat, milieu en dierenwelzijn. In 2023 richtten we de onafhankelijke stichting Beter voor Natuur & Boer op, zodat ook andere partijen aan dit initiatief kunnen deelnemen. 

Ook veel andere initiatieven dragen bij aan onze duurzame ambities. Denk bijvoorbeeld aan het 100% emissievrij transport in de centra van Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Of de introductie van de Buurtroute bij thuisbezorging, waarbij bezorgmomenten van buurtbewoners aan elkaar worden gekoppeld. Hierdoor rijden bezorgers minder kilometers, wordt thuisbezorgen efficiënter en wordt er minder CO2 uitgestoten. In 2023 hebben we in samenwerking met onze leveranciers onze uitstoot bovendien nog beter in kaart gebracht.

We lanceerden ook de plantaardige eigenmerklijn AH Terra, een belangrijke stap in de eiwittransitie. Maakten zo efficiënt mogelijk gebruik van grondstoffen en probeerden voedselverspilling tegen te gaan in de hele voedselketen. Verpakkingen werden waar mogelijk recyclebaar en/of geschikt gemaakt voor hergebruik. En door inzet van bestaande materialen konden we duurzamer (ver)bouwen. Zo groeiden we in 2023 op een duurzame manier, vanuit de gedachte om een leefbare aarde over te dragen aan de generaties na ons. 

Toeleveringsketens

We halen onze producten van zo dichtbij als mogelijk en zo ver weg als nodig. Van al die producten willen we weten hoe ze geproduceerd zijn, wat de arbeidsomstandigheden zijn, hoe we met dieren omgaan en wat de milieueffecten zijn. Samen met onze partners en toeleveranciers werken we dag in dag uit aan het verbeteren van de resultaten op deze duurzaamheidsthema’s. Dit doen we onder meer met afspraken met onze leveranciers over ethisch handelen en een duurzaam inkoopbeleid voor verschillende producten. Interne en externe feedback helpt ons om onze aanpak op dit vlak te verbeteren. 

Klimaat.

We geloven dat de duurzame weg de beste route naar de toekomst is, bij alles dat we doen. Daarom zetten wij voortdurend grote en kleine stappen om onze uitstoot te verminderen. Zowel in onze eigen organisatie als bij onze leveranciers. In 2023 was de totale uitstoot van Albert Heijn 9.608 kiloton CO2e. Hiervan komt 0,4% uit onze eigen operatie (scope 1 en 2). 99,6% van de uitstoot vindt hiervoor en erna plaats (scope 3). Verreweg het grootste deel van onze uitstoot wordt veroorzaakt bij het produceren, verpakken en verwerken van onze producten. Daarom werken we samen met onze partners en toeleveranciers om de CO2e-uitstoot in de keten te verminderen.

Eiwittransitie.

Met een wereldbevolking die blijft toenemen, blijft ook de vraag naar voedsel toenemen. Om het groeiend aantal mensen op de wereld goed te kunnen blijven voeden en de uitstoot te beperken, is de beweging naar een meer plantaardig voedingspatroon belangrijk. Dit moet wel op een juiste, gezonde manier gebeuren. Met de eiwittransitie ondersteunen we de verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten. Een meer plantaardig voedingspatroon heeft een lagere uitstoot dan een voedingspatroon met dierlijke producten.