Over dit verslag.

Albert Heijn geeft jaarlijks een duurzaamheidsverslag uit. Dit is de zevende keer. In dit duurzaamheidsverslag kijken we terug naar hoe we van januari tot en met december 2023 hebben gewerkt aan onze missie. Het verslag over 2023 is op 16 april 2024 gepubliceerd. Het Albert Heijn duurzaamheidsverslag 2023 is niet gecontroleerd door een externe accountant.

Onze materialiteitsmatrix.

Duurzaamheid is een breed begrip en het omvat een veelvoud aan thema’s. Om focus aan te brengen op die thema’s doen we periodiek stakeholderonderzoek. In 2022 lieten we een extern bureau onderzoek doen onder belangrijke interne en externe stakeholdergroepen. Het onderzoek resulteert in een materialiteitsmatrix, waar de thema’s gerangschikt zijn op de mate van impact die Albert Heijn heeft (verticale as) en de (financiële) risico's en kansen die voortvloeien uit duurzaamheidsontwikkelingen (horizontale as).

Albert Heijn’s materiële onderwerpen.

Albert Heijn’s materiële onderwerpen.

Onze materialiteitsmatrix.

Duurzaamheid is een breed begrip en het omvat een veelvoud aan thema’s. Om focus aan te brengen op die thema’s doen we periodiek stakeholderonderzoek. In 2022 lieten we een extern bureau onderzoek doen onder belangrijke interne en externe stakeholdergroepen. Het onderzoek resulteert in een materialiteitsmatrix, waar de thema’s gerangschikt zijn op de mate van impact die Albert Heijn heeft (verticale as) en de (financiële) risico's en kansen die voortvloeien uit duurzaamheidsontwikkelingen (horizontale as).

Albert Heijn geeft jaarlijks een duurzaamheidsverslag uit. Dit is de zevende keer. In dit duurzaamheidsverslag kijken we terug naar hoe we van januari tot en met december 2023 hebben gewerkt aan onze missie. Het verslag over 2023 is op 16 april 2024 gepubliceerd. Het Albert Heijn duurzaamheidsverslag 2023 is niet gecontroleerd door een externe accountant.

Over dit verslag.