Voorwoord.

Al van jongs af aan heb ik een passie voor eten en drinken en alles dat daarmee te maken heeft. Van wat het doet voor je lichaam, als belangrijke bouwstenen en voedingsstoffen om lekker in je vel te zitten, tot de diverse eetgewoontes van over de hele wereld en rituelen aan de Nederlandse keukentafel. En vanzelfsprekend over de impact van ons voedselsysteem op de aarde en wat dat betekent voor de nabije toekomst.

Vanuit dat oogpunt is het fantastisch om elke dag, samen met 125.000 collega’s die bij Albert Heijn werken, bezig te zijn met de ruim 6 miljoen borden die dagelijks in Nederland en Vlaanderen worden gevuld met producten die bij ons zijn gekocht. Dat is een grote eer en geeft tegelijkertijd ook een diep gevoel van verantwoordelijkheid.

Vanwege deze groeiende verantwoordelijkheid en de snel veranderende wereld om Albert Heijn heen hebben we in 2021 onze missie aangescherpt: ‘Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen’. Het geeft richting bij alle stappen die we nemen en inspireert. En het nodigt ook mensen van buiten Albert Heijn uit om mee te doen en mee te praten.

Onze missie bouwt voort op onze historie van 137 jaar en op de rol die we al jaren vervullen als vertrouwde en inspirerende partner voor onze klanten.

Beter eten bestaat voor mij uit drie pijlers die elkaar versterken. In de eerste plaats geloof ik dat beter eten – verser, gevarieerder, gezonder – bijdraagt aan een gezondere leefstijl. Door jong te leren wat voeding met je doet, kunnen we welvaartsziekten sterk verminderen en op latere leeftijd langer vitaal blijven. Daarnaast geloof ik in de verbindende kracht van eten,

die we kunnen inzetten om sociale cohesie te vergroten. Steeds meer mensen voelen zich eenzaam, ervaren druk vanuit de buitenwereld en verliezen het echte contact met elkaar. In verbinding staan met tafelgenoten en jezelf is een belangrijk zesde ingrediënt dat we wat mij betreft zouden moeten toevoegen aan onze Schijf van Vijf. Ten derde kan beter eten ons voedselsysteem verder verduurzamen – minder voedsel verspillen, minder verpakkingen, nieuwe productiemethoden en producten ontwikkelen die beter zijn voor dier en natuur.

Beter eten, het klinkt eenvoudig, maar er voor iedereen zijn is een wezenlijk onderdeel van onze missie. Bereikbaarheid, betaalbaarheid en gemak zijn essentiële ingrediënten voor onze klanten die we niet mogen vergeten. Met de missie als kompas is het onze ambitie om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan een gezonde, sociale en duurzame samenleving. Ik ben dan ook trots op dit duurzaamheidsverslag, het zevende alweer, waarin we transparant communiceren over onze doelstellingen, over onze dilemma’s en vooral over de stappen die we zetten om beter eten voor iedereen bereikbaar te maken. Grote stappen en kleine stappen, omdat ik ervan overtuigd ben dat we deze allebei nodig hebben om vooruitgang te creëren. Stappen die we zelf zetten, die we samen met onze klanten nemen, samen met onze boeren, telers en leveranciers in de keten of juist samen met een onverwachte partner die ons inspireert.

Als eerste retailer in Nederland hebben we Nutri-Score als voedselkeuzelogo volledig omarmd. Op de verpakkingen en ook digitaal hebben meer dan 7.000 eigenmerkproducten deze eenduidige aanduiding gekregen. Dit helpt klanten om binnen de productgroep een gezondere keuze te maken. Bij onze eigenmerkproducten kijken we continu naar mogelijkheden om zout, suiker en vet te verminderen, of juist vezels toe te voegen. Bovendien zijn volkoren varianten bij Albert Heijn voor dezelfde prijs verkrijgbaar als reguliere pasta en brood producten. Een gezonde leefstijl draait natuurlijk om meer dan gezonde voedingskeuzes. Een gebalanceerd menu in lijn met de Schijf van Vijf, een gezonde portie dagelijkse beweging, goed slapen en voldoende ontspanning zijn eveneens van belang. In 2023 hebben we via de gratis Mijn Leefstijlcoach-app veel nieuwe mogelijkheden toegevoegd om daar laagdrempelig mee aan de slag te gaan.

Eten dat bij ons gekocht is, verdient het om met aandacht gegeten te worden. Ons voedsel
komt tenslotte niet zomaar op ons bord terecht, er is door vele makers met aandacht en passie aan gewerkt. De aandacht aan tafel, voor elkaar, hoort hier ook bij wat mij betreft: de maaltijd is een belangrijk rustmoment in de dag en een gelegenheid voor een echt gesprek, analoog met wie je aan tafel zit. Of dat nu je gezin is, met vrienden of met onbekenden zoals bij de diners die we samen met Resto VanHarte organiseren tijdens de Week tegen Eenzaamheid. Door samen te werken met vaste maatschappelijke partners zoals het Rode Kruis, Resto VanHarte en Voedselbanken Nederland – binnen het platform Voor Elkaar – zorgen we als Albert Heijn voor verbinding. Op die manier hoeven kinderen niet met een lege maag naar school te gaan en worden families ondersteund die hulp nodig hebben. Albert Heijn is de grootste landelijke partner van Voedselbanken Nederland, vorig jaar doneerden we ruim 4 miljoen producten.

Samen met iedereen in de voedselketen – van boer tot bord – zijn we op weg van een negatieve impact op de aarde naar een positieve bijdrage aan de wereld. Ik gebruik daarbij zelf vaak het ‘zeven generatie denken’. De oorspronkelijke bewoners van Amerika toetsten elke beslissing aan de vraag of het besluit ten goede kwam aan de zevende generatie na hen. Zo hebben we met slimme algoritmes en het zogenaamde dynamisch afprijzen ons aanbod in de winkels nog beter kunnen afstemmen op de vraag, en daarmee fors voedselverspilling gereduceerd. Met onze Overblijvers pakketten konden we weer veel klanten blij maken met producten die weliswaar de houdbaarheidsdatum naderen, maar nog heel lekker zijn en voor een voordelige prijs gekocht kunnen worden. Met verschillende initiatieven reduceerden we 3,6 miljoen kilogram voedselverspilling in 2023.

Ik ben trots op onze unieke samenwerking met ongeveer 1.200 Nederlandse boeren binnen Beter voor Natuur & Boer. Afgelopen jaar hebben we daar in samenwerking met onze pluimveehouders Beter voor Natuur & Boer-Eieren aan toegevoegd. In samenspraak met melkveehouders, pluimveehouders, varkensboeren en groente-en fruittelers zetten we continu nieuwe stappen op gebied van duurzaamheid. Deze boeren en telers ontvangen daarvoor een premie van Albert Heijn. Denk aan de pluimveehouders binnen Beter voor Natuur & Boer die kippen houden die efficiënter omgaan met hun voer waardoor er minder CO2e-uitstoot optreedt. Bovendien hebben de kippen 15% meer leefruimte om te scharrelen en wordt er meer biodiversiteit op het erf gecreëerd, doordat de uitloop kruidenrijk wordt ingezaaid en er extra beplanting wordt aangelegd. In 2023 hebben we besloten Beter voor Natuur & Boer open te stellen voor andere partijen, zoals andere supermarkten. Ik geloof zeker op dit vlak sterk in de kracht van samenwerking.

Om onze ambities op het gebied van CO2e-reductie te realiseren, hebben we de afgelopen jaren niet stil gezeten. Zo gebruiken we sinds 2021 alleen nog Nederlandse groene stroom en dekken we steeds meer koelingen in onze winkels af. We hebben de ambitie om verdere stappen te zetten in de energietransitie. In 2030 willen we met ons transport 100% emissievrij zijn. Daar werkten we het afgelopen jaar in flink tempo aan: de binnensteden van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag bezorgen en beleveren we inmiddels emissievrij. Daarnaast hebben we veel aandacht gegeven aan het terugdringen van uitstoot van broeikasgassen van de producten die we verkopen: we lanceerden de Albert Heijn Klimaat Hub om leveranciers te helpen aan de juiste informatie en te inspireren met stappenplannen, instructievideo’s en tips. Zo werken we samen met hen aan het realiseren van onze scope 3 ambitie van 45% reductie in 2030 ten opzichte van 2018.

Als laatste hoogtepunt wil ik graag de lancering van AH Terra, ons nieuwe plantaardige eigenmerk, noemen. Met inmiddels meer dan 250 AH Terra producten en een grootse campagne om plantaardig eten en koken makkelijker te maken zetten we concrete stappen in de eiwittransitie. Onze doelstelling is al enkele jaren dat in 2025 50% van de verkochte eiwitten van plantaardige oorsprong zijn en in 2030 60%. Een meer plantaardig voedingspatroon verlaagt de belasting op het milieu.

Dit is slechts een greep uit de stappen die we hebben gezet in 2023. Alle stappen, klein of groot, zijn belangrijk om beweging te creëren en ik ben trots op hoe die beweging naar beter eten voor iedereen steeds meer vorm en impact krijgt. We hebben nog een weg te gaan en daar kijk ik naar uit. Want hoe meer je weet en leert, hoe meer je je ook beseft wat er allemaal nog mogelijk is. Samen maken we er werk van.

Ik wil onze klanten, leveranciers, boeren, telers en alle andere partners bedanken voor de hulp en inspiratie. En vanzelfsprekend alle 125.000 collega’s die elke dag klaar staan voor onze klanten.’

Ik wil jou als lezer van dit verslag van harte uitnodigen om mee te doen. Spreek je uit, kom met ideeën en doe mee. Met het zetten van stappen creëren we beweging en bouwen we onze toekomst. En of je dat doet vanuit een urgentie, of juist vanuit een lonkend perspectief, het maakt niet uit. Het is de beweging die telt. Ik hoop dat dit verslag je daartoe inspireert. Samen hebben we een wereld te winnen.

Marit van Egmond

CEO Albert Heijn

Ik wil jou als lezer van dit verslag van harte uitnodigen om mee te doen. Spreek je uit, kom met ideeën en doe mee. Met het zetten van stappen creëren we beweging en bouwen we onze toekomst. En of je dat doet vanuit een urgentie, of juist vanuit een lonkend perspectief, het maakt niet uit. Het is de beweging die telt. Ik hoop dat dit verslag je daartoe inspireert. Samen hebben we een wereld te winnen.

Marit van Egmond

CEO Albert Heijn

Beter eten bestaat voor mij uit drie pijlers die elkaar versterken. In de eerste plaats geloof ik dat beter eten – verser, gevarieerder, gezonder – bijdraagt aan een gezondere leefstijl. Door jong te leren wat voeding met je doet, kunnen we welvaartsziekten sterk verminderen en op latere leeftijd langer vitaal blijven. Daarnaast geloof ik in de verbindende kracht van eten,

die we kunnen inzetten om sociale cohesie te vergroten. Steeds meer mensen voelen zich eenzaam, ervaren druk vanuit de buitenwereld en verliezen het echte contact met elkaar. In verbinding staan met tafelgenoten en jezelf is een belangrijk zesde ingrediënt dat we wat mij betreft zouden moeten toevoegen aan onze Schijf van Vijf. Ten derde kan beter eten ons voedselsysteem verder verduurzamen – minder voedsel verspillen, minder verpakkingen, nieuwe productiemethoden en producten ontwikkelen die beter zijn voor dier en natuur.

Beter eten, het klinkt eenvoudig, maar er voor iedereen zijn is een wezenlijk onderdeel van onze missie. Bereikbaarheid, betaalbaarheid en gemak zijn essentiële ingrediënten voor onze klanten die we niet mogen vergeten. Met de missie als kompas is het onze ambitie om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan een gezonde, sociale en duurzame samenleving. Ik ben dan ook trots op dit duurzaamheidsverslag, het zevende alweer, waarin we transparant communiceren over onze doelstellingen, over onze dilemma’s en vooral over de stappen die we zetten om beter eten voor iedereen bereikbaar te maken. Grote stappen en kleine stappen, omdat ik ervan overtuigd ben dat we deze allebei nodig hebben om vooruitgang te creëren. Stappen die we zelf zetten, die we samen met onze klanten nemen, samen met onze boeren, telers en leveranciers in de keten of juist samen met een onverwachte partner die ons inspireert.

Als eerste retailer in Nederland hebben we Nutri-Score als voedselkeuzelogo volledig omarmd. Op de verpakkingen en ook digitaal hebben meer dan 7.000 eigenmerkproducten deze eenduidige aanduiding gekregen. Dit helpt klanten om binnen de productgroep een gezondere keuze te maken. Bij onze eigenmerkproducten kijken we continu naar mogelijkheden om zout, suiker en vet te verminderen, of juist vezels toe te voegen. Bovendien zijn volkoren varianten bij Albert Heijn voor dezelfde prijs verkrijgbaar als reguliere pasta en brood producten. Een gezonde leefstijl draait natuurlijk om meer dan gezonde voedingskeuzes. Een gebalanceerd menu in lijn met de Schijf van Vijf, een gezonde portie dagelijkse beweging, goed slapen en voldoende ontspanning zijn eveneens van belang. In 2023 hebben we via de gratis Mijn Leefstijlcoach-app veel nieuwe mogelijkheden toegevoegd om daar laagdrempelig mee aan de slag te gaan.

Eten dat bij ons gekocht is, verdient het om met aandacht gegeten te worden. Ons voedsel
komt tenslotte niet zomaar op ons bord terecht, er is door vele makers met aandacht en passie aan gewerkt. De aandacht aan tafel, voor elkaar, hoort hier ook bij wat mij betreft: de maaltijd is een belangrijk rustmoment in de dag en een gelegenheid voor een echt gesprek, analoog met wie je aan tafel zit. Of dat nu je gezin is, met vrienden of met onbekenden zoals bij de diners die we samen met Resto VanHarte organiseren tijdens de Week tegen Eenzaamheid. Door samen te werken met vaste maatschappelijke partners zoals het Rode Kruis, Resto VanHarte en Voedselbanken Nederland – binnen het platform Voor Elkaar – zorgen we als Albert Heijn voor verbinding. Op die manier hoeven kinderen niet met een lege maag naar school te gaan en worden families ondersteund die hulp nodig hebben. Albert Heijn is de grootste landelijke partner van Voedselbanken Nederland, vorig jaar doneerden we ruim 4 miljoen producten.

Samen met iedereen in de voedselketen – van boer tot bord – zijn we op weg van een negatieve impact op de aarde naar een positieve bijdrage aan de wereld. Ik gebruik daarbij zelf vaak het ‘zeven generatie denken’. De oorspronkelijke bewoners van Amerika toetsten elke beslissing aan de vraag of het besluit ten goede kwam aan de zevende generatie na hen. Zo hebben we met slimme algoritmes en het zogenaamde dynamisch afprijzen ons aanbod in de winkels nog beter kunnen afstemmen op de vraag, en daarmee fors voedselverspilling gereduceerd. Met onze Overblijvers pakketten konden we weer veel klanten blij maken met producten die weliswaar de houdbaarheidsdatum naderen, maar nog heel lekker zijn en voor een voordelige prijs gekocht kunnen worden. Met verschillende initiatieven reduceerden we 3,6 miljoen kilogram voedselverspilling in 2023.

Ik ben trots op onze unieke samenwerking met ongeveer 1.200 Nederlandse boeren binnen Beter voor Natuur & Boer. Afgelopen jaar hebben we daar in samenwerking met onze pluimveehouders Beter voor Natuur & Boer-Eieren aan toegevoegd. In samenspraak met melkveehouders, pluimveehouders, varkensboeren en groente-en fruittelers zetten we continu nieuwe stappen op gebied van duurzaamheid. Deze boeren en telers ontvangen daarvoor een premie van Albert Heijn. Denk aan de pluimveehouders binnen Beter voor Natuur & Boer die kippen houden die efficiënter omgaan met hun voer waardoor er minder CO2e-uitstoot optreedt. Bovendien hebben de kippen 15% meer leefruimte om te scharrelen en wordt er meer biodiversiteit op het erf gecreëerd, doordat de uitloop kruidenrijk wordt ingezaaid en er extra beplanting wordt aangelegd. In 2023 hebben we besloten Beter voor Natuur & Boer open te stellen voor andere partijen, zoals andere supermarkten. Ik geloof zeker op dit vlak sterk in de kracht van samenwerking.

Om onze ambities op het gebied van CO2e-reductie te realiseren, hebben we de afgelopen jaren niet stil gezeten. Zo gebruiken we sinds 2021 alleen nog Nederlandse groene stroom en dekken we steeds meer koelingen in onze winkels af. We hebben de ambitie om verdere stappen te zetten in de energietransitie. In 2030 willen we met ons transport 100% emissievrij zijn. Daar werkten we het afgelopen jaar in flink tempo aan: de binnensteden van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag bezorgen en beleveren we inmiddels emissievrij. Daarnaast hebben we veel aandacht gegeven aan het terugdringen van uitstoot van broeikasgassen van de producten die we verkopen: we lanceerden de Albert Heijn Klimaat Hub om leveranciers te helpen aan de juiste informatie en te inspireren met stappenplannen, instructievideo’s en tips. Zo werken we samen met hen aan het realiseren van onze scope 3 ambitie van 45% reductie in 2030 ten opzichte van 2018.

Als laatste hoogtepunt wil ik graag de lancering van AH Terra, ons nieuwe plantaardige eigenmerk, noemen. Met inmiddels meer dan 250 AH Terra producten en een grootse campagne om plantaardig eten en koken makkelijker te maken zetten we concrete stappen in de eiwittransitie. Onze doelstelling is al enkele jaren dat in 2025 50% van de verkochte eiwitten van plantaardige oorsprong zijn en in 2030 60%. Een meer plantaardig voedingspatroon verlaagt de belasting op het milieu.

Dit is slechts een greep uit de stappen die we hebben gezet in 2023. Alle stappen, klein of groot, zijn belangrijk om beweging te creëren en ik ben trots op hoe die beweging naar beter eten voor iedereen steeds meer vorm en impact krijgt. We hebben nog een weg te gaan en daar kijk ik naar uit. Want hoe meer je weet en leert, hoe meer je je ook beseft wat er allemaal nog mogelijk is. Samen maken we er werk van.

Onze missie bouwt voort op onze historie van 137 jaar en op de rol die we al jaren vervullen als vertrouwde en inspirerende partner voor onze klanten.

Vanuit dat oogpunt is het fantastisch om elke dag, samen met 125.000 collega’s die bij Albert Heijn werken, bezig te zijn met de ruim 6 miljoen borden die dagelijks in Nederland en Vlaanderen worden gevuld met producten die bij ons zijn gekocht. Dat is een grote eer en geeft tegelijkertijd ook een diep gevoel van verantwoordelijkheid.

Vanwege deze groeiende verantwoordelijkheid en de snel veranderende wereld om Albert Heijn heen hebben we in 2021 onze missie aangescherpt: ‘Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen’. Het geeft richting bij alle stappen die we nemen en inspireert. En het nodigt ook mensen van buiten Albert Heijn uit om mee te doen en mee te praten.

Al van jongs af aan heb ik een passie voor eten en drinken en alles dat daarmee te maken heeft. Van wat het doet voor je lichaam, als belangrijke bouwstenen en voedingsstoffen om lekker in je vel te zitten, tot de diverse eetgewoontes van over de hele wereld en rituelen aan de Nederlandse keukentafel. En vanzelfsprekend over de impact van ons voedselsysteem op de aarde en wat dat betekent voor de nabije toekomst.

Voorwoord.

Ik wil onze klanten, leveranciers, boeren, telers en alle andere partners bedanken voor de hulp en inspiratie. En vanzelfsprekend alle 125.000 collega’s die elke dag klaar staan voor onze klanten.’