Duurzaam.

Klimaat.

We geloven dat de duurzame weg de beste route naar de toekomst is, bij alles dat we doen. Daarom zetten wij voortdurend grote en kleine stappen om onze uitstoot te verminderen. Zowel in onze eigen organisatie als bij onze leveranciers. 

In 2023 was de totale uitstoot van Albert Heijn 9.608 kiloton CO2e. Hiervan komt 0,4% uit onze eigen operatie (scope 1 en 2). 99,6% van de uitstoot vindt hiervoor en erna plaats (scope 3). Verreweg het grootste deel van onze uitstoot wordt veroorzaakt bij het produceren, verpakken en verwerken van onze producten. Daarom werken we samen met onze partners en toeleveranciers om de CO2-uitstoot in de keten te verminderen.

Vooruitkijken naar 2024.

Om onze ambities voor het reduceren van onze uitstoot in scope 1-2 en 3 te behalen werken we in 2024 aan nieuwe initiatieven om de uitstoot bij onszelf en onze leveranciers terug te dringen. Zoals, het uitbreiden van onze emissievrije belevering naar onder andere de binnensteden van Leiden, Delft, Gouda en Amersfoort, en de totale milieu-zone van Rotterdam. Ook willen we groeien naar meer dan 126 elektrische vrachtwagens in 2024. Op gebied van scope 3, gaan we onze leveranciers nog meer ondersteunen bij het in kaart brengen en reduceren va hun uitstoot. Daarnaast is het onze ambitie om binnen Beter voor Natuur & Boer eind 2024 ontbossings- en conversievrij voer te gebruiken. Dit zal leiden tot een flinke CO2e reductie, vooral in de ketens voor varken, kip en ei. Én we gaan de CO2e-uitstoot vermelden op eigenmerkproducten en bij recepten. Zo willen we klanten informatie geven over de CO2e-uitstoot of een inschatting daarvan.

Scope 1-2. 

We vervoeren onze producten naar winkels en klanten thuis. We verwarmen en verlichten gebouwen. En we koelen etenswaren en drinken. Voor onze bedrijfsvoering hebben we energie nodig. 

Maar we doen veel om de uitstoot hiervan te beperken. Van het besparen op energie tot het gasloos maken van winkels en distributiecentra. En van het zelf opwekken van stroom tot het toepassen van nieuwe, duurzamere technieken. Dit doen we in een uitdagende markt, die zich steeds meer kenmerkt door beperkte beschikbaarheid. Bijvoorbeeld vanwege congestie op het elektriciteitsnet, een stijgende vraag naar energie uit duurzame bronnen, het afschalen van fossiele opwekking en wisselingen in de beschikbaarheid van wind- en zonne-energie en daarmee de volatiliteit van energieprijzen.

Onze doelstellingen. 

Onze klimaatdoelstellingen zijn opgesteld in lijn met het Science Based Targets Initiative (SBTi), en daarmee ook in lijn met de laatste inzichten uit de klimaatwetenschap.

Binnen deze doelstellingen wordt de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen zodanig verminderd dat we binnen de maximale temperatuurstijging van 1,5˚C blijven.

Op scope 3 gaan onze klimaatdoelstellingen zelfs nog een stapje verder dan wat het SBTi adviseert. 

Net Zero

uitstoot van broeikasgassen in onze keten (scope 3).

Net Zero

uitstoot van broeikasgassen in onze eigen operaties (scope 1-2).

45%

minder uitstoot van broeikasgassen in onze keten (scope 3) t.o.v. 2018.

50%

minder uitstoot van broeikasgassen in onze eigen operaties (scope 1-2).

Reeds gerealiseerd.
87,5% minder uitstoot in 2023 t.o.v. 2018.

Onze doelstellingen tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Scope 3.

De emissies die vrijkomen in onze toeleveringsketens noemen we scope 3 uitstoot. Denk hierbij aan het houden van vee, het telen van groente en fruit, het verwerken en verpakken en het transporteren van producten naar onze distributiecentra.

Het reduceren van deze uitstoot begint met het goed in kaart brengen om vervolgens initiatieven voor reductie in gang te zetten en op te volgen. Dit alles doen we in samenwerking met onze leveranciers.

Onze doelstellingen. 

Onze klimaatdoelstellingen zijn opgesteld in lijn met het Science Based Targets Initiative (SBTi), en daarmee ook in lijn met de laatste inzichten uit de klimaatwetenschap.

Binnen deze doelstellingen wordt de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen zodanig verminderd dat we binnen de maximale temperatuurstijging van 1,5˚C blijven.

Op scope 3 gaan onze klimaatdoelstellingen zelfs nog een stapje verder dan wat het SBTi adviseert. 

Duurzaam.

Klimaat.

We geloven dat de duurzame weg de beste route naar de toekomst is, bij alles dat we doen. Daarom zetten wij voortdurend grote en kleine stappen om onze uitstoot te verminderen. Zowel in onze eigen organisatie als bij onze leveranciers. 

In 2023 was de totale uitstoot van Albert Heijn 9.608 kiloton CO2e. Hiervan komt 0,4% uit onze eigen operatie (scope 1 en 2). 99,6% van de uitstoot vindt hiervoor en erna plaats (scope 3). Verreweg het grootste deel van onze uitstoot wordt veroorzaakt bij het produceren, verpakken en verwerken van onze producten. Daarom werken we samen met onze partners en toeleveranciers om de CO2-uitstoot in de keten te verminderen.

Vooruitkijken naar 2024.

Om onze ambities voor het reduceren van onze uitstoot in scope 1-2 en 3 te behalen werken we in 2024 aan nieuwe initiatieven om de uitstoot bij onszelf en onze leveranciers terug te dringen. Zoals, het uitbreiden van onze emissievrije belevering naar onder andere de binnensteden van Leiden, Delft, Gouda en Amersfoort, en de totale milieu-zone van Rotterdam. Ook willen we groeien naar meer dan 126 elektrische vrachtwagens in 2024. Op gebied van scope 3, gaan we onze leveranciers nog meer ondersteunen bij het in kaart brengen en reduceren va hun uitstoot. Daarnaast is het onze ambitie om binnen Beter voor Natuur & Boer eind 2024 ontbossings- en conversievrij voer te gebruiken. Dit zal leiden tot een flinke CO2e reductie, vooral in de ketens voor varken, kip en ei. Én we gaan de CO2e-uitstoot vermelden op eigenmerkproducten en bij recepten. Zo willen we klanten informatie geven over de CO2e-uitstoot of een inschatting daarvan.

Scope 1-2. 

We vervoeren onze producten naar winkels en klanten thuis. We verwarmen en verlichten gebouwen. En we koelen etenswaren en drinken. Voor onze bedrijfsvoering hebben we energie nodig. 

Maar we doen veel om de uitstoot hiervan te beperken. Van het besparen op energie tot het gasloos maken van winkels en distributiecentra. En van het zelf opwekken van stroom tot het toepassen van nieuwe, duurzamere technieken. Dit doen we in een uitdagende markt, die zich steeds meer kenmerkt door beperkte beschikbaarheid. Bijvoorbeeld vanwege congestie op het elektriciteitsnet, een stijgende vraag naar energie uit duurzame bronnen, het afschalen van fossiele opwekking en wisselingen in de beschikbaarheid van wind- en zonne-energie en daarmee de volatiliteit van energieprijzen.

Net Zero

uitstoot van broeikasgassen in onze keten (scope 3).

Net Zero

uitstoot van broeikasgassen in onze eigen operaties (scope 1-2).

45%

minder uitstoot van broeikasgassen in onze keten (scope 3) t.o.v. 2018.

50%

minder uitstoot van broeikasgassen in onze eigen operaties (scope 1-2).

Reeds gerealiseerd.
87,5% minder uitstoot in 2023 t.o.v. 2018.

Onze doelstellingen tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Scope 3.

De emissies die vrijkomen in onze toeleveringsketens noemen we scope 3 uitstoot. Denk hierbij aan het houden van vee, het telen van groente en fruit, het verwerken en verpakken en het transporteren van producten naar onze distributiecentra.

Het reduceren van deze uitstoot begint met het goed in kaart brengen om vervolgens initiatieven voor reductie in gang te zetten en op te volgen. Dit alles doen we in samenwerking met onze leveranciers.