Klimaat.

Scope 3

Het grootste deel (99,6%) van onze huidige uitstoot komt niet van onze eigen operatie (scope 1-2), maar uit de uitstoot daarvoor en erna (scope 3). Denk hierbij aan het houden van vee, het telen van groente en fruit, het verwerken en verpakken van producten, en het transport naar onze distributiecentra. We hebben onszelf tot doel gesteld om onze scope 3 uitstoot in 2030 met 45% te verminderen ten opzichte van 2018. 

Onze uitstoot in kaart. 

In 2023 was de absolute uitstoot van onze ingekochte producten 9.091 kiloton CO2e. Dat is 1,6% meer dan in 2022 (8.949 kiloton) en 4,7% meer ten opzichte van 2018 (8.686 kiloton). Dit is gedreven door een toename in het aantal verkochte en daarmee ingekochte producten.

Het verkoopvolume van Albert Heijn is in 2023 ten opzichte van 2018 met 11% gestegen, door meer verkochte producten. Algemeen geldt: hoe meer producten we verkopen, hoe hoger onze scope 3-uitstoot is. Om die reden is het nuttig om ook naar de relatieve uitstoot te kijken, uitgedrukt als kg CO2e per verkocht product. Tussen 2018 en 2023 zien we een daling van 5,9%.

Naast ingekochte producten vindt er nog meer uitstoot in de keten plaats, zoals van het gebruik van verkochte producten, woon-werkverkeer van medewerkers, zakelijke reizen, afvalverwerking, energie en koeling van franchisewinkels en transport naar winkels. Samen was dit in 2022 480 kiloton CO2e, voor 2023 ontbreken deze cijfers nog bij publicatie van dit verslag. 

‘Elke productieketen is anders en de CO2e-reductiekansen verschillen per leverancier behoorlijk. Bijvoorbeeld in dierlijke ketens ligt de focus op veevoer en mest, terwijl voor broodbakkers en kassentelers energietransitie hét thema is om de klimaatdoelen te halen. Uniek aan onze aanpak is dat wij álle leveranciers vragen om klimaatdoelen te stellen en jaarlijks voortgang te rapporteren. Om onze leveranciers te helpen delen we op onze klimaathub handvatten rondom carbon footprinting, klimaatrapportages en -targets.’

Jens Gronheid
Verantwoordelijk voor klimaat bij Albert Heijn.

Leveranciers betrekken en ondersteunen. 

We kunnen onze scope 3-uitstoot alleen terugdringen als we nauw samenwerken met onze leveranciers. Elke leverancier wordt gevraagd om Science Based Targets op te stellen en jaarlijks aan ons te rapporteren over hun scope 1-2-3 uitstoot. Dit betekent dat wij meer dan 1.000 leveranciers betrekken bij onze klimaatdoelstellingen.


In 2023 heeft 21% van onze leveranciers aan ons gerapporteerd over hun uitstoot. Samen vertegenwoordigen zij 57% van de inkoopwaarde van al onze producten (eigenmerk en A-merk).

Eind 2023 hebben in totaal 181 eigenmerk- en A-merkleveranciers zich gecommitteerd aan klimaatdoelstellingen via het SBTi. Samen vertegenwoordigen zij 64% van onze inkoopwaarde. Ons doel is dat in 2025 al onze leveranciers door SBTi gevalideerde klimaatdoelen hebben. 

Terugdringen van onze uitstoot.

In 2023 zijn er verschillende initiatieven genomen om de scope 3-uitstoot te reduceren binnen de verschillende uitstootgebieden.

Onder andere door te werken aan ontbossings- en landconversievrije ketens, koolstofvastlegging, tegengaan van voedselverspilling en duurzamere landbouw, veeteelt en visserij. Ook ons assortiment en de middelen die we inzetten om de consumptie van klanten te helpen verduurzamen, hebben een grote invloed op de uitstoot. Hieronder worden een aantal initiatieven uitgelicht.

Klimaathub.

Om onze leveranciers te ondersteunen, hebben we begin 2023 de Klimaathub gelanceerd. Hier bieden we online verschillende hulpmiddelen en e-learnings aan, waarmee we leveranciers (en andere geïnteresseerden) helpen bij het in kaart brengen, berekenen en reduceren van hun emissies. In 2023 is de hub ruim 15.000 keer bekeken.

Vrachtwagen of boot?

Cijfers berekend m.b.v. CO2-emissiefactoren.nl.

Naast de afstand heeft ook het transportmiddel invloed op de uitstoot. Als je 1.000 kg goederen 100 kilometer vervoert, komt er zo’n 550 kg CO2e vrij. Met een gemiddelde vrachtwagen is dat ruim 120 kg CO2e. De trein en boot zijn flink schoner, met respectievelijk slechts circa 18 en 12 kg CO2e uitstoot. Vaak staat de keuze voor transportmiddel bij voorbaat vast. Niet overal zijn namelijk vaar- of treinroutes. Maar als er een keuze voor een transportmiddel is, wordt CO2-impact meegenomen in de afwegingen.

Uitstoot op verschillende plekken in de keten.

Uitstoot ontstaat niet op 1 plek maar binnen de gehele keten. Ook is de uitstoot niet op elke plek in onze keten even hoog. Daarom maken we onderscheid tussen 5 uitstootgebieden:

3.
Productie en verwerking

2.
Landbouw, visserij en veeteelt

5.
Transport

4.
Verpakken

1.
Ontbossing en landconversie

Alle strategische partners over op groene stroom.

Voor onze strategische partners stelden we in 2022 een beleid op voor energietransitie. De eerste stap is in 2023 voltooid, met de overstap op 100% groene stroom. Dit levert een besparing op van minstens 53.000 ton CO2e per jaar.

Aanpassingen aan veevoer. 

In 2023 stapte Albert Heijn als eerste supermarkt over op een duurzamere tropische garnalenketen, samen met Klaas Puul, Nutreco en onze vaste tropische garnalenkwekers uit Ecuador. De garnalen krijgen voer dat volledig ontbossingsvrij is en deze garnalen liggen vanaf 2024 in de schappen. Ook proberen we binnen Beter voor Natuur & Boer de uitstoot van varkenshouders door voer en mest (samen goed voor ongeveer 75% van de uitstoot van 1 kilo varkensvlees) te reduceren. Dat doen we onder meer door reststromen te gebruiken als varkensvoer. 

Stoppen met invliegen onbewerkte groenten en fruit.

In 2023 stopten we met het invliegen van onbewerkte groenten en fruit, waarmee wij jaarlijks ruim 24.000 ton CO2e besparen. Ook komen steeds meer bloemen per boot in plaats van het vliegtuig van Kenia naar Nederland. In een pilot met een van onze leveranciers testten we de kwaliteit van de bloemen die met bootvracht naar Nederland, een delicaat proces waarbij we de temperatuur en vochtigheid goed moeten beheersen.

Klimaat.

Scope 3

Het grootste deel (99,6%) van onze huidige uitstoot komt niet van onze eigen operatie (scope 1-2), maar uit de uitstoot daarvoor en erna (scope 3). Denk hierbij aan het houden van vee, het telen van groente en fruit, het verwerken en verpakken van producten, en het transport naar onze distributiecentra. We hebben onszelf tot doel gesteld om onze scope 3 uitstoot in 2030 met 45% te verminderen ten opzichte van 2018. 

Onze uitstoot in kaart. 

In 2023 was de absolute uitstoot van onze ingekochte producten 9.091 kiloton CO2e. Dat is 1,6% meer dan in 2022 (8.949 kiloton) en 4,7% meer ten opzichte van 2018 (8.686 kiloton). Dit is gedreven door een toename in het aantal verkochte en daarmee ingekochte producten.

Het verkoopvolume van Albert Heijn is in 2023 ten opzichte van 2018 met 11% gestegen, door meer verkochte producten. Algemeen geldt: hoe meer producten we verkopen, hoe hoger onze scope 3-uitstoot is. Om die reden is het nuttig om ook naar de relatieve uitstoot te kijken, uitgedrukt als kg CO2e per verkocht product. Tussen 2018 en 2023 zien we een daling van 5,9%.

Naast ingekochte producten vindt er nog meer uitstoot in de keten plaats, zoals van het gebruik van verkochte producten, woon-werkverkeer van medewerkers, zakelijke reizen, afvalverwerking, energie en koeling van franchisewinkels en transport naar winkels. Samen was dit in 2022 480 kiloton CO2e, voor 2023 ontbreken deze cijfers nog bij publicatie van dit verslag. 

‘Elke productieketen is anders en de CO2e-reductiekansen verschillen per leverancier behoorlijk. Bijvoorbeeld in dierlijke ketens ligt de focus op veevoer en mest, terwijl voor broodbakkers en kassentelers energietransitie hét thema is om de klimaatdoelen te halen. Uniek aan onze aanpak is dat wij álle leveranciers vragen om klimaatdoelen te stellen en jaarlijks voortgang te rapporteren. Om onze leveranciers te helpen delen we op onze klimaathub handvatten rondom carbon footprinting, klimaatrapportages en -targets.’

Jens Gronheid
Verantwoordelijk voor klimaat bij Albert Heijn.

Leveranciers betrekken en ondersteunen. 

We kunnen onze scope 3-uitstoot alleen terugdringen als we nauw samenwerken met onze leveranciers. Elke leverancier wordt gevraagd om Science Based Targets op te stellen en jaarlijks aan ons te rapporteren over hun scope 1-2-3 uitstoot. Dit betekent dat wij meer dan 1.000 leveranciers betrekken bij onze klimaatdoelstellingen.


In 2023 heeft 21% van onze leveranciers aan ons gerapporteerd over hun uitstoot. Samen vertegenwoordigen zij 57% van de inkoopwaarde van al onze producten (eigenmerk en A-merk).

Eind 2023 hebben in totaal 181 eigenmerk- en A-merkleveranciers zich gecommitteerd aan klimaatdoelstellingen via het SBTi. Samen vertegenwoordigen zij 64% van onze inkoopwaarde. Ons doel is dat in 2025 al onze leveranciers door SBTi gevalideerde klimaatdoelen hebben. 

Klimaathub.

Om onze leveranciers te ondersteunen, hebben we begin 2023 de Klimaathub gelanceerd. Hier bieden we online verschillende hulpmiddelen en e-learnings aan, waarmee we leveranciers (en andere geïnteresseerden) helpen bij het in kaart brengen, berekenen en reduceren van hun emissies. In 2023 is de hub ruim 15.000 keer bekeken.

Terugdringen van onze uitstoot.

In 2023 zijn er verschillende initiatieven genomen om de scope 3-uitstoot te reduceren binnen de verschillende uitstootgebieden.

Onder andere door te werken aan ontbossings- en landconversievrije ketens, koolstofvastlegging, tegengaan van voedselverspilling en duurzamere landbouw, veeteelt en visserij. Ook ons assortiment en de middelen die we inzetten om de consumptie van klanten te helpen verduurzamen, hebben een grote invloed op de uitstoot. Hieronder worden een aantal initiatieven uitgelicht.

Cijfers berekend m.b.v. CO2-emissiefactoren.nl.

Vrachtwagen of boot?

Naast de afstand heeft ook het transportmiddel invloed op de uitstoot. Als je 1.000 kg goederen 100 kilometer vervoert, komt er zo’n 550 kg CO2e vrij. Met een gemiddelde vrachtwagen is dat ruim 120 kg CO2e. De trein en boot zijn flink schoner, met respectievelijk slechts circa 18 en 12 kg CO2e uitstoot. Vaak staat de keuze voor transportmiddel bij voorbaat vast. Niet overal zijn namelijk vaar- of treinroutes. Maar als er een keuze voor een transportmiddel is, wordt CO2-impact meegenomen in de afwegingen.

5.
Transport

4.
Verpakken

3.
Productie en verwerking

2.
Landbouw, visserij en veeteelt

1.
Ontbossing en landconversie

Uitstoot op verschillende plekken in de keten.

Uitstoot ontstaat niet op 1 plek maar binnen de gehele keten. Ook is de uitstoot niet op elke plek in onze keten even hoog. Daarom maken we onderscheid tussen 5 uitstootgebieden:

Alle strategische partners over op groene stroom.

Voor onze strategische partners stelden we in 2022 een beleid op voor energietransitie. De eerste stap is in 2023 voltooid, met de overstap op 100% groene stroom. Dit levert een besparing op van minstens 53.000 ton CO2e per jaar.

Stoppen met invliegen onbewerkte groenten en fruit.

In 2023 stopten we met het invliegen van onbewerkte groenten en fruit, waarmee wij jaarlijks ruim 24.000 ton CO2e besparen. Ook komen steeds meer bloemen per boot in plaats van het vliegtuig van Kenia naar Nederland. In een pilot met een van onze leveranciers testten we de kwaliteit van de bloemen die met bootvracht naar Nederland, een delicaat proces waarbij we de temperatuur en vochtigheid goed moeten beheersen.

Aanpassingen aan veevoer. 

In 2023 stapte Albert Heijn als eerste supermarkt over op een duurzamere tropische garnalenketen, samen met Klaas Puul, Nutreco en onze vaste tropische garnalenkwekers uit Ecuador. De garnalen krijgen voer dat volledig ontbossingsvrij is en deze garnalen liggen vanaf 2024 in de schappen. Ook proberen we binnen Beter voor Natuur & Boer de uitstoot van varkenshouders door voer en mest (samen goed voor ongeveer 75% van de uitstoot van 1 kilo varkensvlees) te reduceren. Dat doen we onder meer door reststromen te gebruiken als varkensvoer.