Werken aan toekomstbestendige ketens. 

We willen als Albert Heijn een positieve impact hebben op mens en milieu. Daarbij is het van groot belang dat alle artikelen die in onze schappen liggen op de juiste manier worden geproduceerd.

Duurzaam.

Toeleveringsketens.

We halen onze producten van zo dichtbij als mogelijk en zo ver weg als nodig. Van al die producten willen we weten hoe ze geproduceerd zijn, wat de arbeidsomstandigheden zijn, hoe we met dieren omgaan en wat de milieueffecten zijn. 

Samen met onze partners en toeleveranciers werken we dag in dag uit aan het verbeteren van de resultaten op deze duurzaamheidsthema’s. Dit doen we onder meer met afspraken met onze leveranciers over ethisch handelen, een duurzaam inkoopbeleid voor verschillende producten, en door onderzoek en investeringen in onze toeleveringsketens. Interne en externe feedback helpt ons om onze aanpak op dit vlak te verbeteren.

‘Sinds 1 juni 2023 wordt al ons onbewerkte groente en fruit via zeecontainer- of wegtransport vervoerd. Zo’n keuze maak je niet van de een op andere dag: we hebben ook een verantwoordelijkheid richting onze leveranciers waar we tientallen jaren mee samenwerken. We willen de impact van onze activiteiten zo klein mogelijk houden.’ 

Jan-Willem Balk
Directeur sourcing bij Albert Heijn.

Vooruitkijken naar 2024.

Dit staat ons in 2024 onder andere te wachten bij onze missie om de toeleveringsketens te verduurzamen.

In 2024 zal alle eigenmerk-basmatirijst overgaan op Sustainable Rice Platform (SRP) certificering. SRP stelt milieu- en sociale eisen aan de rijstteelt, waarbij boeren worden ondersteund om hun rijstteelt klimaatbestendiger te maken, efficiënt watergebruik te bevorderen en het gebruik van landbouwchemicaliën te verminderen. Daarnaast zullen we in 2024 het volledige eigenmerk-assortiment biologische rijst voorzien van Fairtrade-certificering.

Rijst.

Voor soja gaan we in 2024 verder met onze missie van 100% ontbossings- en conversievrije ketens. Onze aanpak op soja is tweevoudig. Enerzijds willen we soja vervangen door alternatieve eiwitbronnen uit reststromen. Anderzijds hebben we ons voorgenomen dat de overgebleven soja in onze ketens per 2025 geverifieerd ontbossings- en conversievrij moet zijn.

Soja.

Albert Heijn en het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) werken sinds 2022 nauw samen om de ecologische voetafdruk van producten in vers en houdbare ketens te halveren in 2030. We richten ons op 7 thema’s: klimaat, ontbossing en landconversie, eetpatronen, landbouw, visserij, voedselverspilling en verpakkingen. In 2024 leggen we de benodigde doelstellingen om dit te realiseren vast. 

Wereld Natuur Fonds.

Belangrijkste resultaten in 2023. 

Samen met onze leveranciers en andere partners hebben we in 2023 opnieuw veel stappen gezet om onze toeleveringsketens te verduurzamen.

We startten nieuwe onderzoeken en vergaarden zo belangrijke nieuwe informatie. En we verduurzaamden binnen verschillende programma’s en samenwerkingsprojecten de omstandigheden waarin onze producten worden geproduceerd. In ons eigen land, maar zeker óók erbuiten. 

Duurzaam.

Toeleverings-ketens.

We halen onze producten van zo dichtbij als mogelijk en zo ver weg als nodig. Van al die producten willen we weten hoe ze geproduceerd zijn, wat de arbeidsomstandigheden zijn, hoe we met dieren omgaan en wat de milieueffecten zijn. 

Samen met onze partners en toeleveranciers werken we dag in dag uit aan het verbeteren van de resultaten op deze duurzaamheidsthema’s. Dit doen we onder meer met afspraken met onze leveranciers over ethisch handelen, een duurzaam inkoopbeleid voor verschillende producten, en door onderzoek en investeringen in onze toeleveringsketens. Interne en externe feedback helpt ons om onze aanpak op dit vlak te verbeteren.

Werken aan toekomstbestendige ketens. 

We willen als Albert Heijn een positieve impact hebben op mens en milieu. Daarbij is het van groot belang dat alle artikelen die in onze schappen liggen op de juiste manier worden geproduceerd.

‘Sinds 1 juni 2023 wordt al ons onbewerkte groente en fruit via zeecontainer- of wegtransport vervoerd. Zo’n keuze maak je niet van de een op andere dag: we hebben ook een verantwoordelijkheid richting onze leveranciers waar we tientallen jaren mee samenwerken. We willen de impact van onze activiteiten zo klein mogelijk houden.’ 

Jan-Willem Balk
Directeur sourcing bij Albert Heijn.

Vooruitkijken naar 2024.

Dit staat ons in 2024 onder andere te wachten bij onze missie om de toeleveringsketens te verduurzamen.

Voor soja gaan we in 2024 verder met onze missie van 100% ontbossings- en conversievrije ketens. Onze aanpak op soja is tweevoudig. Enerzijds willen we soja vervangen door alternatieve eiwitbronnen uit reststromen. Anderzijds hebben we ons voorgenomen dat de overgebleven soja in onze ketens per 2025 geverifieerd ontbossings- en conversievrij moet zijn.

Soja.

Albert Heijn en het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) werken sinds 2022 nauw samen om de ecologische voetafdruk van producten in vers en houdbare ketens te halveren in 2030. We richten ons op 7 thema’s: klimaat, ontbossing en landconversie, eetpatronen, landbouw, visserij, voedselverspilling en verpakkingen. In 2024 leggen we de benodigde doelstellingen om dit te realiseren vast. 

Wereld Natuur Fonds.

In 2024 zal alle eigenmerk-basmatirijst overgaan op Sustainable Rice Platform (SRP) certificering. SRP stelt milieu- en sociale eisen aan de rijstteelt, waarbij boeren worden ondersteund om hun rijstteelt klimaatbestendiger te maken, efficiënt watergebruik te bevorderen en het gebruik van landbouwchemicaliën te verminderen. Daarnaast zullen we in 2024 het volledige eigenmerk-assortiment biologische rijst voorzien van Fairtrade-certificering.

Rijst.

Belangrijkste resultaten in 2023. 

Samen met onze leveranciers en andere partners hebben we in 2023 opnieuw veel stappen gezet om onze toeleveringsketens te verduurzamen.

We startten nieuwe onderzoeken en vergaarden zo belangrijke nieuwe informatie. En we verduurzaamden binnen verschillende programma’s en samenwerkingsprojecten de omstandigheden waarin onze producten worden geproduceerd. In ons eigen land, maar zeker óók erbuiten.