Klimaat.

Scope 1-2.

Onze uitstoot in kaart. 

Albert Heijn heeft in de eigen bedrijfsvoering de uitstoot al flink teruggedrongen, met 87,5% ten opzichte van 2018. Dit deden we bijvoorbeeld door deuren te plaatsen voor koelingen en ledverlichting te installeren.

In de afgelopen 10 jaar zijn we per m2 winkelvloeroppervlak minder energie gaan gebruiken. In 2023 hadden we een uiteindelijke broeikasgasuitstoot van 36,5 kiloton CO2e, inclusief transport. Dit compenseerden we door te investeren in twee gecertificeerde (Verified Carbon Standard) klimaatprojecten.

Gasloze winkels. 

Al sinds 2010 (ver)bouwen we onze winkels tot gasloze winkels. Dat werk zit er bijna op: in 2023 zijn 28 winkels van het gas afgegaan. Daarmee brachten we het aantal gasloze winkels omhoog naar 95%. Nog 33 te gaan, dan zijn alle eigen winkels van het gas af.

Diepvriesboxen en koelboxen voor thuisbezorgen. 

In 2023 vervingen we alle diepvriesboxen die gebruikt worden voor thuisbezorging. De nieuwe box isoleert een stuk beter, waardoor we direct konden halveren in het gebruik van droogijs. Hiermee besparen we jaarlijks ruim 4.300 ton CO2. Na de zomer zullen we hier ook geleidelijk nieuwe gelpacks in gebruik gaan nemen om het gebruik van droogijs te reduceren, zodat we richting 2025 helemaal kunnen stoppen met het gebruik van droogijs. 

We vervoeren onze producten naar winkels en klanten thuis. We verwarmen en verlichten gebouwen. En we koelen etenswaren en drinken. Voor onze bedrijfsvoering hebben we energie nodig. 

Maar we doen veel om de uitstoot hiervan te beperken. Van het besparen op energie tot het gasloos maken van winkels en distributiecentra. En van het zelf opwekken van stroom tot het toepassen van nieuwe, duurzamere technieken. Dit doen we in een uitdagende markt, die zich steeds meer kenmerkt door beperkte beschikbaarheid. Bijvoorbeeld vanwege congestie op het elektriciteitsnet, een stijgende vraag naar energie uit duurzame bronnen, het afschalen van fossiele opwekking en wisselingen in de beschikbaarheid van wind- en zonne-energie en daarmee de volatiliteit van energieprijzen.

Verduurzaming van het transport. 

Bij Albert Heijn willen we richting volledig uitstootvrij transport. We zetten ons hier op verschillende manieren voor in, onder meer door elektrisch rijden en het gebruik van biobrandstoffen. 

Opwekken zonne-energie.

In 2023 plaatsten we 28.500 zonnepanelen. Daarmee wekten we in totaal 15,8 miljoen kWh op; een toename van 28% ten opzichte van 2022. Dit staat gelijk aan het jaarlijks verbruik van 6100 huishoudens.

Energieopslag met batterijen. 

In 2023 hebben we bij het Home Shop Center in Amsterdam en het distributiecentrum in Geldermalsen een opslagbatterij geplaatst. Door energie op te slaan verminderen we de druk op het toch al overbelaste energienet. Ook bij het distributiecentrum in Zaandam hebben we 2 batterijen geplaatst ter ondersteuning van de snellaadpleinen voor elektrische vrachtwagens. 

Opwekken windenergie.

Om op lange termijn onze duurzame stroombehoefte te borgen, hebben we in december 2023 een direct Power Purchase Agreement (dPPA) afgesloten met Eneco voor 15 jaar stroom uit windpark Ecowende. De levering van deze stroom start in 2027 en zal ongeveer 50% van onze stroombehoefte afdekken.

Terugdringen van onze uitstoot.

Bij Albert Heijn zien we veel verschillende kansen om onze uitstoot te verminderen. Ook in 2023 zetten we weer grote stappen richting ons doel van Net Zero in 2040. Hieronder worden een aantal initiatieven uitgelicht.

As Tempelman
CEO Eneco.

‘Albert Heijn toont sterk leiderschap. Niet alleen door duidelijke klimaatdoelen te stellen, maar ook door concrete stappen te blijven zetten om die ambities waar te maken. Een goed doordachte strategie voor de energievoorziening is daarbij van groot belang om de CO2 -uitstoot te verminderen en tegelijkertijd de kosten beheersbaar te houden. Met deze mooie samenwerking blijven we bijdragen aan een succesvolle energietransitie naar een duurzaam Nederland.’ 

Verlichting in de winkels.

In 2023 zetten we het verlichtingsniveau in onze winkels overdag lager, zodat er minder energie gebruikt wordt en de armaturen/lampen langer meegaan. Dit scheelt 2 miljoen kWh aan energieverbruik. Inmiddels is de volledige verlichting in 73% van onze winkels vervangen voor ledverlichting.

Temperatuur in de winkels.

In 2023 verlaagden we de temperatuur in alle onze gebouwen van 20 naar 19 graden. Hiermee besparen we energie, zonder dat we het comfort van onze klanten en medewerkers uit het oog verliezen. Ook plaatsten we bij verschillende winkels in winkelcentra transparante winkelpuien. Zo verwarmen we niet langer het winkelcentrum of de passage en minimaliseren we het lekken van warmte.

Buurtroute.

Emissievrij transport.

Om de thuisbezorging nog duurzamer en efficiënter te maken, introduceerden we de Buurtroute. Dit initiatief koppelt bezorgmomenten van buurtbewoners aan elkaar. Hierdoor rijden bezorgers minder kilometers en vindt er minder CO2e-uitstoot plaats.

Elektrisch rijden is een belangrijke oplossing om winkels emissievrij te bevoorraden en boodschappen thuis te bezorgen. Na het centrum van Den Haag zijn sinds 2023 ook de thuisbezorging van boodschappen en de bevoorrading van Albert Heijn-winkels in de centra van Rotterdam, Utrecht en Amsterdam 100% elektrisch. Dit komt neer op 62 winkels en 6.100 huishoudens die emissievrij bevoorraad worden en bezorgd krijgen. Ook buiten deze grote steden worden veel winkels emissievrij bevoorraad: eind 2023 waren dat er meer dan 200 per dag. Ons doel voor 2025 is om alle 30 emissiezones zero-emissie te bevoorraden en beleveren. In 2030 willen we volledig zero-emissie transport realiseren, zowel naar winkels als naar klanten.

Amar Dawood
Verantwoordelijk voor eCommerce bij Albert Heijn.

Thuisbezorging van boodschappen verduurzamen is belangrijk voor ons. Met meer elektrische kilometers in onze steden kunnen we stiller en schoner bevoorraden en bezorgen. Hiermee verbeteren we de impact van onze bezorgroutes zowel op geluid als op de lokale CO2e-uitstoot. En met de introductie van de Buurtroute kunnen onze klanten kiezen voor een bezorgmoment waarop we al in de buurt zijn. Zo bouwen we samen met onze klanten aan een toekomst waarin thuisbezorging duurzamer is.’ 

Klimaat.

Scope 1-2.

Onze uitstoot in kaart. 

Albert Heijn heeft in de eigen bedrijfsvoering de uitstoot al flink teruggedrongen, met 87,5% ten opzichte van 2018. Dit deden we bijvoorbeeld door deuren te plaatsen voor koelingen en ledverlichting te installeren.

In de afgelopen 10 jaar zijn we per m2 winkelvloeroppervlak minder energie gaan gebruiken. In 2023 hadden we een uiteindelijke broeikasgasuitstoot van 36,5 kiloton CO2e, inclusief transport. Dit compenseerden we door te investeren in twee gecertificeerde (Verified Carbon Standard) klimaatprojecten.

Om de thuisbezorging nog duurzamer en efficiënter te maken, introduceerden we de Buurtroute. Dit initiatief koppelt bezorgmomenten van buurtbewoners aan elkaar. Hierdoor rijden bezorgers minder kilometers en vindt er minder CO2e-uitstoot plaats.

Buurtroute.

Emissievrij transport.

Elektrisch rijden is een belangrijke oplossing om winkels emissievrij te bevoorraden en boodschappen thuis te bezorgen. Na het centrum van Den Haag zijn sinds 2023 ook de thuisbezorging van boodschappen en de bevoorrading van Albert Heijn-winkels in de centra van Rotterdam, Utrecht en Amsterdam 100% elektrisch. Dit komt neer op 62 winkels en 6.100 huishoudens die emissievrij bevoorraad worden en bezorgd krijgen. Ook buiten deze grote steden worden veel winkels emissievrij bevoorraad: eind 2023 waren dat er meer dan 200 per dag. Ons doel voor 2025 is om alle 30 emissiezones zero-emissie te bevoorraden en beleveren. In 2030 willen we volledig zero-emissie transport realiseren, zowel naar winkels als naar klanten.

Verduurzaming van het transport. 

Bij Albert Heijn willen we richting volledig uitstootvrij transport. We zetten ons hier op verschillende manieren voor in, onder meer door elektrisch rijden en het gebruik van biobrandstoffen. 

Amar Dawood
Verantwoordelijk voor eCommerce bij Albert Heijn.

Thuisbezorging van boodschappen verduurzamen is belangrijk voor ons. Met meer elektrische kilometers in onze steden kunnen we stiller en schoner bevoorraden en bezorgen. Hiermee verbeteren we de impact van onze bezorgroutes zowel op geluid als op de lokale CO2e-uitstoot. En met de introductie van de Buurtroute kunnen onze klanten kiezen voor een bezorgmoment waarop we al in de buurt zijn. Zo bouwen we samen met onze klanten aan een toekomst waarin thuisbezorging duurzamer is.’ 

Gasloze winkels. 

Al sinds 2010 (ver)bouwen we onze winkels tot gasloze winkels. Dat werk zit er bijna op: in 2023 zijn 28 winkels van het gas afgegaan. Daarmee brachten we het aantal gasloze winkels omhoog naar 95%. Nog 33 te gaan, dan zijn alle eigen winkels van het gas af.

Diepvriesboxen en koelboxen voor thuisbezorgen. 

In 2023 vervingen we alle diepvriesboxen die gebruikt worden voor thuisbezorging. De nieuwe box isoleert een stuk beter, waardoor we direct konden halveren in het gebruik van droogijs. Hiermee besparen we jaarlijks ruim 4.300 ton CO2. Na de zomer zullen we hier ook geleidelijk nieuwe gelpacks in gebruik gaan nemen om het gebruik van droogijs te reduceren, zodat we richting 2025 helemaal kunnen stoppen met het gebruik van droogijs. 

Verlichting in de winkels.

In 2023 zetten we het verlichtingsniveau in onze winkels overdag lager, zodat er minder energie gebruikt wordt en de armaturen/lampen langer meegaan. Dit scheelt 2 miljoen kWh aan energieverbruik. Inmiddels is de volledige verlichting in 73% van onze winkels vervangen voor ledverlichting.

Temperatuur in de winkels.

In 2023 verlaagden we de temperatuur in alle onze gebouwen van 20 naar 19 graden. Hiermee besparen we energie, zonder dat we het comfort van onze klanten en medewerkers uit het oog verliezen. Ook plaatsten we bij verschillende winkels in winkelcentra transparante winkelpuien. Zo verwarmen we niet langer het winkelcentrum of de passage en minimaliseren we het lekken van warmte.

Opwekken windenergie.

Om op lange termijn onze duurzame stroombehoefte te borgen, hebben we in december 2023 een direct Power Purchase Agreement (dPPA) afgesloten met Eneco voor 15 jaar stroom uit windpark Ecowende. De levering van deze stroom start in 2027 en zal ongeveer 50% van onze stroombehoefte afdekken.

Bij Albert Heijn zien we veel verschillende kansen om onze uitstoot te verminderen. Ook in 2023 zetten we weer grote stappen richting ons doel van Net Zero in 2040. Hieronder worden een aantal initiatieven uitgelicht.

Terugdringen van onze uitstoot.

Opwekken zonne-energie.

In 2023 plaatsten we 28.500 zonnepanelen. Daarmee wekten we in totaal 15,8 miljoen kWh op; een toename van 28% ten opzichte van 2022. Dit staat gelijk aan het jaarlijks verbruik van 6100 huishoudens.

Energieopslag met batterijen. 

In 2023 hebben we bij het Home Shop Center in Amsterdam en het distributiecentrum in Geldermalsen een opslagbatterij geplaatst. Door energie op te slaan verminderen we de druk op het toch al overbelaste energienet. Ook bij het distributiecentrum in Zaandam hebben we 2 batterijen geplaatst ter ondersteuning van de snellaadpleinen voor elektrische vrachtwagens. 

As Tempelman
CEO Eneco.

‘Albert Heijn toont sterk leiderschap. Niet alleen door duidelijke klimaatdoelen te stellen, maar ook door concrete stappen te blijven zetten om die ambities waar te maken. Een goed doordachte strategie voor de energievoorziening is daarbij van groot belang om de CO2 -uitstoot te verminderen en tegelijkertijd de kosten beheersbaar te houden. Met deze mooie samenwerking blijven we bijdragen aan een succesvolle energietransitie naar een duurzaam Nederland.’ 

Maar we doen veel om de uitstoot hiervan te beperken. Van het besparen op energie tot het gasloos maken van winkels en distributiecentra. En van het zelf opwekken van stroom tot het toepassen van nieuwe, duurzamere technieken. Dit doen we in een uitdagende markt, die zich steeds meer kenmerkt door beperkte beschikbaarheid. Bijvoorbeeld vanwege congestie op het elektriciteitsnet, een stijgende vraag naar energie uit duurzame bronnen, het afschalen van fossiele opwekking en wisselingen in de beschikbaarheid van wind- en zonne-energie en daarmee de volatiliteit van energieprijzen.

We vervoeren onze producten naar winkels en klanten thuis. We verwarmen en verlichten gebouwen. En we koelen etenswaren en drinken. Voor onze bedrijfsvoering hebben we energie nodig.